Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Rymarczyk Jan
(2)
Adamczuk Franciszek
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Begg David K. H
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Fischer Stanley
(1)
Luks Krzysztof
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(1)
Subject
Produkt globalny
(7)
Bezrobocie
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Dotacja
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Kraje rozwijające się
(2)
Kryzys finansowy
(2)
Pieniądz
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Alokacja
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Burmistrz
(1)
Cenzura
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Grupy nacisku
(1)
Głosowanie
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Immunitety
(1)
Inflacja
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jakość
(1)
Język państwowy
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konflikt
(1)
Konkordaty
(1)
Konstytucja
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Makroekonomia
(1)
Mandat polityczny
(1)
Marketing
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Merkantylizm
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Motywacja pracy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Negocjacje
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Popyt
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Produkcja
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schumpeter, Joseph Alois
(1)
Sektor publiczny
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transport
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57988, 57987 (2 egz.)
Authority data
Produkt globalny (hasło przedmiotowe)
zob. też Ekonomia (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka narodowa (hasło przedmiotowe) ; Pułapka średniego dochodu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dochód narodowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: PKB ; Produkt krajowy brutto ; Produkt narodowy brutto
Book
In basket
Praca obejmuje pięć rozdziałów poświęconych kolejno: istocie i strukturze polityki gospodarczej, uwarunkowaniom i dylematom, zasadom, celom i narzędziom. Jest to uporządkowanie, a mam nadzieję, że i treść, w pewnym stopniu zgodne z minimum progra¬mowym przedmiotu wykładowego polityka gospodarcza. Cel pracy zostałby osiągnięty, gdyby się okazało, że może być ona przydatna jako wstęp do głębszych przemyśleń na przyjęty temat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45878 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47614 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42858 (1 egz.)
Book
In basket
Sektor MSP we współczesnej gospodarce / Piotr Dominiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 265, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 25 cm.
Pierwsza w Polsce, jedna z nielicznych w świecie, publikacja naukowa poświęcona ekonomii sektora MSP!Autor, odwołując się zarówno do teorii ekonomicznych, jak i realiów gospodarczych krajów wysoko rozwiniętych, próbuje odpowiedzieć na przedstawione niżej pytania: Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie? W czym przejawia się jego wpływ na wzrost gospodarczy? Czy powszechne przekonanie, że MSP tworzą więcej nowych miejsc pracy niż duże firmy, to mit czy rzeczywistość? Co to jest "pułapka rozkładu przedsiębiorstw"? Od czego zależy wielkość populacji firm w gospodarkach poszczególnych krajów? Czym zajmuje się demografia przedsiębiorstw? Co kryje się pod takimi zjawiskami, jak narodziny i zgon firmy? Czy śmierć przedsiębiorstwa to zdarzenie negatywne?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44594 (1 egz.)
Book
In basket
Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przystąpienie Polski do UE spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można się z niego dowiedzieć, jakie są rodzaje polityki handlowej i jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji (kapitału, technologii, pracy), kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze (Bank Światowy, MFW, WTO, EBOiR, OECD, UNCTAD), problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, a także zagadnienie globalizacji stosunków międzynarodowych. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, zarządzania, politologii, ale także dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się różnymi aspektami stosunków międzynarodowych lub zainteresowanych prezentowaną tematyką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102800 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43452 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
E-book
In basket
W dniach 12-13 maja 2014 roku Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem „Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach”. Takie konferencje Katedra organizuje nieprzerwanie od 31 lat. Należą one do największych tego rodzaju naukowych przedsięwzięć z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i biznesu międzynarodowego w Polsce. Co roku bierze w nich udział kilkudziesięciu pracowników naukowych ze wszystkich liczących się w tej dziedzinie katedr z Polski i z zagranicy. Stanowią one ważne forum prezentacji osiągnięć naukowych, dyskusji i wymiany poglądów nie tylko między pracownikami naukowymi, ale także przedstawicielami biznesu, pracownikami korporacji międzynarodowych, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Konferencje te spełniają także ważną rolę dydaktyczną, ponieważ zwykle licznie uczestniczą w nich studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a Koło Naukowe „Cargo” przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych tej uczelni jest współorganizatorem konferencji. Środowiskowa i międzynarodowa integracja wydaje się również ważnym efektem tych spotkań. Autorzy artykułów podejmują najważniejsze i najbardziej aktualne − mające znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – kwestie gospodarki międzynarodowej. Niniejsza praca to sześćdziesiąt artykułów – publikujemy je w dwóch tomach pod wspólnym tytułem Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Pierwszy obszar badawczy, który można w nich wyodrębnić, to biznes międzynarodowy i różne aspekty zarządzania międzynarodowego. Dotyczy go aż 19 artykułów. Odnoszą się one do różnych poziomów zarządzania: skali globalnej, regionalnej, makro, mezo i mikro. Najwięcej artykułów dotyka tematu klastrów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Obecne duże zainteresowanie tym problemem wynika prawdopodobnie z nacisku, jaki w polskiej, zwłaszcza regionalnej polityce gospodarczej położony jest na ich tworzenie, i znacznych funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel, będących w dyspozycji urzędów marszałkowskich. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również logistyka. Handlowi międzynarodowemu zostało poświęconych 18 artykułów. Odnoszą się do niego także w różnych wymiarach: z punktu widzenia globalnego, tj. działania Światowej Organizacji Handlu, działań w ramach Unii Europejskiej i ASEAN, rynków różnych produktów i różnych krajów – w tym szczególnie Polski i przedsiębiorstw. Jak zwykle dużą popularnością cieszyła się problematyka unijna. Dotyczy jej 12 artykułów − związanych z euro jako wspólną walutą UE, z polityką rolną, konkurencyjnością, handlem, przemianami strukturalnymi, a także z integracją UE z NAFTA. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne − w przeszłości problematyka najczęściej podejmowana − reprezentuje tylko 6 artykułów. W dalszym ciągu utrzymuje się zainteresowanie przemianami w Chinach i ich działalnością na międzynarodowej arenie gospodarczej, tj. w handlu i inwestycjach (3 artykuły). Przedstawiona tematyka artykułów jest oczywiście jedynie orientacyjna – wskazuje tylko kierunki badań prowadzonych w poszczególnych ośrodkach naukowych w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i biznesu międzynarodowego. W wielu artykułach problemy i tematy łączą się: np. handel międzynarodowy z integracją europejską i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Wśród autorów artykułów są zarówno profesorowie reprezentujący własne szkoły badawcze, jak i młodzi adepci nauki − asystenci i doktoranci. Taka struktura niewątpliwie sprzyja różnorodności ujęć i ocenom z różnych poziomów doświadczenia i wiedzy, ale w każdym wypadku spełniających kryteria wysokich walorów naukowych, potwierdzonych opiniami recenzentów. Należy wyrazić nadzieję, że publikacja wzbudzi zainteresowanie Czytelników i spełni ich oczekiwania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again