Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(55)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Bałandynowicz Andrzej
(2)
Jaworska Anetta
(2)
Urban Bronisław
(2)
Ambrozik Wiesław
(1)
Breska Radosław
(1)
Felczak Joanna
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Opora Robert
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Stanik Jan M
(1)
Stępniak Piotr Andrzej
(1)
Szerląg Alicja
(1)
Szykut Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
unknown (po)
(1)
Subject
Probacja (prawo)
(14)
Pedagogika resocjalizacyjna
(10)
Więźniowie
(8)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Przestępczość
(6)
Kara pozbawienia wolności
(5)
Kuratorzy (prawo)
(5)
Pedagogika penitencjarna
(5)
Arteterapia
(4)
Patologia społeczna
(4)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(4)
Agresywność
(3)
Kobieta
(3)
Młodzież trudna
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Socjoterapia
(3)
AIDS
(2)
Adaptacja społeczna
(2)
Alkoholizm
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
HIV
(2)
Leczenie
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Narkomania
(2)
Nałóg
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Subkultura
(2)
Służba więzienna
(2)
Więziennictwo
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Przestępczość
(1)
Autodestruktywność
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Filmoterapia
(1)
Grupy Balinta
(1)
Harcerstwo
(1)
Internet
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nagrody
(1)
Negacja
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Probacja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Pytka, Lesław
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Stowarzyszenie "MONAR"
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wartość
(1)
Wolność
(1)
Wolontariusze
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1945-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Polski system penitencjarny : racjonalizacja kosztów / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 282 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108389 (1 egz.)
Authority data
Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe)
zob. też Kuratorzy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Środki probacyjne
Book
In basket
Publikacja ukazuje nowoczesną teorię kary, opartą na paradygmacie sprawiedliwości formalnej, ekwiwalentnej i naprawczej, dającą podstawę do dywersyfikacji środków karnych, w tym wprowadzenia probacji jako nowoczesnego systemu sprawiedliwego karania, rozumianego jako wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. W opracowaniu przedstawiono współczesny model karania sprawców przestępstw na poziomie myślenia abolicjonistycznego, opartego na wartościach tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47548 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31656 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61972 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej. Warto zauważyć, że istnieje szereg publikacji koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach. Niniejsza książka jest próbą zbudowania pomostu pomiędzy teorią a praktyką resocjalizacyjną. Zakłada wskazanie nowych kierunków badawczych i metodycznych. Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113099 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51124 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40879 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33908 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65870 (1 egz.)
Book
In basket
(Za Kurtyną Resocjalizacji)
Praca zbiorowa "Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk i Michała Szykuta otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną "Za kurtyną resocjalizacji". Zarówno tytuł serii, jak i książki dobrze oddają jej zawartość treściową, którą dookreślają tytuły czterech części: 1) Kryminologiczny i wiktymizacyjny wymiar zachowań przestępczych, 2) Specyfika pracy kuratorów sądowych w ujęciu porównawczym, 3) Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji nieletnich, 4) Opieka i wsparcie wobec osób zagrożonych przestępczością. Książka jest, co akcentują jej redaktorzy, "efektem dyskusji, której celem jest określenie oczekiwań i poszukiwanie optymalnych rozwiązań służących podejmowaniu zróżnicowanych i efektywnych form oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w różnych warunkach - zarówno w środowisku wolnościowym, jak i w warunkach izolacyjnych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33253 (1 egz.)
Book
In basket
Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji. Muszą bowiem poradzić sobie z wieloma problemami, które wynikają nie tylko z faktu przebywania w zakładzie karnym i nabytych w związku z tym doświadczeń, lecz także z sytuacji rodzinnej, potrzeby uzyskania społecznej akceptacji, zapewnienia sobie przynajmniej podstawowych warunków egzystencjalnych. Nie bez znaczenia pozostaje także ich stosunek do czynu, za którego popełnienie zostali ukarani pozbawieniem wolności. Dlatego do opuszczenia zakładu karnego skazani winni być profesjonalnie przygotowani. Autorzy książki mają nadzieję, że zamieszczone w niej teksty zachęcą do głębszego namysłu i dyskursu na gruncie nauk zajmujących się karą pozbawienia wolności, resocjalizacją skazanych, wsparciem psychologicznym i społecznym osób przebywających w zakładach karnych i opuszczających te jednostki penitencjarne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104576 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38536 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63739 (1 egz.)
Book
In basket
Książka powstała w gronie specjalistów podejmujących m.in. problemy resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych i ma na celu przybliżenie sytuacji społecznej osób zmarginalizowanych i wykluczonych, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji i umiejętności, ani wiary oraz zwyczajnej zaradności potrzebnych w podejmowaniu codziennych zadań życiowych, co dodatkowo pogłębia się przez stygmatyzujące reakcje społeczeństwa, a także ukazanie trudności słabo jeszcze rozwiniętej pod tym względem działalności wspierającej i wzmacniającej. (...) Zasadne jest analizowanie tego problemu i opracowywanie określonych rozwiązań oraz wdrażanie ich w konkretnych społecznościach lokalnych, w codziennej praktyce profilaktyczno-resocjalizacyjnej i socjalnej. Zamieszczone w książce teksty wskazują na rozległe obszary wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad problematyką tożsamości grupowej dewiantów oraz kierunków działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, jakie powinny być podejmowane w programach reintegracji społecznej byłych przestępców.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105486 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38653 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32297 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44778 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64074 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43792 (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. T. 8.)
Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w którym przebywa wielotysięczna grupa więźniów. [ů] Poszczególne teksty mają niejednolity charakter oraz różnicują je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczą problematyki resocjalizacyjnej czy naprawczej w kontekście życia osób nieprzestrzegających norm prawnych, w sensie zarówno instytucjonalnym, jak i funkcjonowania ich w środowisku otwartym. Publikacja pt. Resocjalizacja penitencjarna ľ aktualne wyzwania i rozwiązania to zbiór artykułów uwzględniających wielokontekstowość procesu resocjalizacji, jego niejednorodność, a zarazem kreślących ciekawe sposoby widzenia zasygnalizowanej problematyki. Autorzy podejmują próby zmagania się teoretycznego, ale też badawczego z bieżącymi trudnościami ulokowanymi na kanwie penitencjarnej, ale ľ co ważniejsze - sygnalizują wiele rozwiązań w tym obszarze. Mowa więc m.in. o procesie reintegracji społecznej skazanych w warunkach probacji i jej istotności na gruncie poprawnego funkcjonowania człowieka w środowisku otwartym, pokonując wszelkie przeszkody i przełamującego sytuację opresyjną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105778 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32207 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
No availability information: sygn. 47447
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105839/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47678 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36696 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42937 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61374 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61807 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47679, 46610 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43541 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63179 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again