Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(27)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Hołyst Brunon
(2)
Bębas Sylwester
(1)
Czachórska Barbara
(1)
Czechowski Ryszard
(1)
Golat Rafał
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kasparek Krzysztof
(1)
Kudyba Karolina
(1)
Michalski Krzysztof
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Oleszek Bartłomiej
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Petzel Jacek
(1)
Sienkiewicz Ewelina
(1)
Sienkiewicz Piotr
(1)
Szpitalak Malwina
(1)
Wiśniewska Marzenna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Przestępstwo komputerowe
(7)
Cyberprzemoc
(4)
Agresywność
(3)
Prawo
(3)
Prawo komputerowe
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość
(3)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(3)
Cyberprzestępczość
(2)
Internet
(2)
Korupcja
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Praca
(2)
Prawo autorskie
(2)
Przemoc
(2)
Przestępstwa komputerowe
(2)
Rodzina
(2)
Rozwód
(2)
Samobójstwo
(2)
Subkultura
(2)
Terroryzm
(2)
Więźniowie
(2)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Amortyzacja
(1)
Arteterapia
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Bójka i pobicie
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dokumenty
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Fałszerstwo
(1)
Fałszywe zeznania
(1)
Film
(1)
Filmoterapia
(1)
Fonoskopia
(1)
Gry komputerowe
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Interpol
(1)
Inwigilacja
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkubinat
(1)
Kradzież
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Miasta
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nagrody
(1)
Narkotyki
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oględziny kryminalistyczne
(1)
Paserstwo
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedofilia
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podejrzany
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Film
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
Authority data
Prawo komputerowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo (hasło przedmiotowe)
zob. też Oprogramowanie open source (hasło przedmiotowe) ; Prawo autorskie (hasło przedmiotowe) ; Cyberprzestępczość (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Komputery - prawo ; Prawo informatyczne ; Programy komputerowe - ochrona - prawo ; Programy komputerowe - prawo ; Sieć komputerowa - ochrona - prawo
Book
In basket
„Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym” jest pracą magisterską napisaną przez Karolinę Kudybę pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyróżnioną I nagrodą w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracą dyplomową. Wytyczony w pracy obszar badawczy obejmuje: wykorzystywanie seksualne, cyberpornografię dziecięcą, a także dostęp do nieodpowiednich materiałów, w tym treści pornograficznych. Cyberprzestępczość na tle seksualnym wobec małoletnich została ukazana z szerszej perspektywy, niżby to wskazywał tytuł pracy. Autorka omówiła także psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania kryminalnych zjawisk, nie skupiając się wyłącznie na porównaniu polskiego i amerykańskiego systemu prawnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111062 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50728 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40315 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33319 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46664 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65207 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29604 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85676, 85675, 85674 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114878 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów to książka, w której Czytelnik odnajdzie zbiór refleksji, a także szereg pytań, jakie niesie ze sobą badanie dialogu teatru i filmu z rozmaitymi mediami elektronicznymi i z różnych perspektyw przez nie wyznaczanych. Autorzy tekstów - głównie młodzi badacze reprezentujący różne dziedziny i ośrodki naukowe - otwierają rozmaite porządki refleksji zainspirowanej tytułową tematyką książki. Pytania natury teoretycznej i metodologicznej spotykają się tutaj z analizą wybranych zjawisk artystycznych. Reinterpretowane spostrzeżenia kulturoznawcze i medioznawcze, teorie filozoficzne oraz socjologiczne nakreślają wzajemne sfery intermedialnych wpływów, którym podlegają dzisiaj teatr i film.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47034 (1 egz.)
Book
In basket
Teksty zawarte w monografii poruszają najważniejsze zagadnienia psychologii sądowej. Można do nich zaliczyć zeznania świadków, przygotowywanie opinii psychologicznych na potrzeby sądu (w tym diagnostykę ryzyka recydywy), profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (również przestępstw komputerowych), analizy skuteczności technik stosowanych przez policję w celu identyfikacji sprawcy (na przykładzie procedury okazania oraz sporządzania portretu pamięciowego), a także możliwości wykorzystania w procesie sądowym wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47288 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33336 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46771 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65261 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65539 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again