Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Bieńczyk-Missala Agnieszka
(1)
Budzinowski Roman
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Kędzierska-Grasiewicz Maria
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Prucnal Marta
(1)
Rudkowski Dominik
(1)
Wojtalik Marcin
(1)
Wojtczak Krystyna
(1)
Śnieżek Henryk
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(1)
Subject
Prawo humanitarne międzynarodowe
(5)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(4)
Prawa człowieka
(3)
Administracja
(2)
Dziecko
(2)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(2)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Dyplomacja prewencyjna ONZ
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Euroregiony
(1)
Grunty rolne
(1)
Ludobójstwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(1)
Polska Akcja Humanitarna
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wojenne
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Rada Europy
(1)
Rewolucja libijska (2011)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Służba wojskowa
(1)
Terenoznawstwo
(1)
Terroryzm
(1)
UNESCO
(1)
UNICEF
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Uprowadzenie
(1)
Wierzytelność
(1)
Wojna
(1)
Wojna domowa w Rwandzie (1990-1994)
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wspólna Polityka Rolna
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Czeczenia (Rosja)
(1)
Wybrzeże Kości Słoniowej
(1)
Genre/Form
Case study (studium przypadku)
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
Authority data
Prawo humanitarne międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Jeńcy wojenni (hasło przedmiotowe) ; Ofiary wojny (hasło przedmiotowe) ; Prawa człowieka (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojenne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Międzynarodowe prawo humanitarne ; Prawo międzynarodowe humanitarne ; Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych ; Konwencje genewskie (prawo humanitarne) ; Humanitarian law ; Prawo konfliktów zbrojnych
Book
In basket
Autor przystępnie omawia genezę powstania idei interwencji humanitarnej, czyli użycia siły zbrojnej w celu położenia kresu gwałceniu praw człowieka. Wskazuje, że znaczenie tej idei w latach 90. XX wieku było nadzwyczaj doniosłe, lecz jednocześnie dowodzi, że w prawie międzynarodowym pojawiły się niebezpieczne tendencje i wynikające stąd zagrożenia. Ilustracją prawnych rozważań autora są interwencje w byłej Jugosławii, Afganistanie i Iraku. Książka uwzględnia stan prawny na dzień 31 stycznia 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108453 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34228 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103173/T.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35044 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera przede wszystkim scenariusze konkretnych lekcji wraz z materiałami źródłowymi i kartami pracy. Znajduje się w nim również dokładny opis metody pracy opartej na trzech krokach: 1. nauka, 2. badanie, 3. akcja i materiały przydatne do pracy z młodzieżą według tej metody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104457 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
"Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Marta Prucnal (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja zawiera przegląd międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111061 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40310 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46666 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65206 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność instytucji działających na rzecz dzieci, ocenia ochronę praw dziecka w poszczególnych regionach świata.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33580 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46916 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 103171/T.4 (1 egz.)
Book
In basket
Praca podejmuje niezwykle ważne zagadnienia związane z zapobieganiem masowym naruszeniom praw człowieka, w tym najcięższym, takim jak ludobójstwo. Jest nie tylko kompetentnym przedstawieniem systemu zapobiegania masowym naruszeniom praw człowieka, ale również krytyczną oceną skuteczności zaangażowania państw i organizacji międzynarodowych. Autorka pokazuje jak często prawa człowieka składane są na ołtarzu Realpolitik. Do silnych stron należy przedstawienie czynników sprzyjających skuteczności organizacji międzynarodowych i państw w badanym obszarze. Książka zainteresować może nie tylko specjalistów, lecz także studentów. z recenzji dr. hab. Lecha M. Nijakowskiego Książka jest w wielu aspektach nowatorska i podejmuje problemy, wcześniej niebudzące zainteresowania badaczy. Autorka konsekwentnie buduje narrację podporządkowaną własnej koncepcji prezentacji tematu. Stawia bardzo istotne pytania. Na niektóre z nich znajduje odpowiedzi, na inne nie. Praca jest świetnie udokumentowana, świadcząca o znajomości najnowszych dokumentów i literatury przedmiotu. z recenzji prof. dr hab. Grażyny Michałowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41775 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again