Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(39)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Marzec-Holka Krystyna
(3)
Kurcz Alicja
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Brągiel Józefa (1941- )
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Drzewowski Mirosław
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Fiedor Marian
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Kanios Anna
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
unknown (po)
(1)
Subject
Pracownicy socjalni
(15)
Opieka społeczna
(10)
Wolontariusze
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Ludzie starzy
(2)
Patologia społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kluby seniora
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo pracy
(1)
Renty
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Sportowcy
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starzenie się
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Żałoba
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
1989-
(3)
Subject: place
Wrocław (woj.dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93628, 93627 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93629 P (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest interesującą prezentacją wyników badań zespołowych związanych z zawodem pracownika socjalnego. Podejmuje ważne kwestie dotyczące europejskich i polskich wymiarów kształcenia i profesjonalizacji w pracy socjalnej oraz etyki i etycznych aspektów zawodu pracownika socjalnego. Prezentuje standardy umiejętności zawodowych w pracy socjalnej i samoocenę ich opanowania przez czynnych zawodowo pracowników socjalnych a także wybrane aspekty poczucia tożsamości z zawodem. W publikacji omówiono również problemy wynikające z doświadczeń pracowników socjalnych w pracy z klientem w sytuacji udzielania pomocy oraz doskonalenia funkcjonowania pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej. Książka może zainteresować osoby zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną w różnych jej obszarach. Adresowana jest do studentów kierunków humanistycznych – głównie pedagogiki, socjologii i polityki społecznej – oraz do pracowników socjalnych uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116169 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Praca dobrze wpisuje się w profil serii "Problemy pracy socjalnej". Dowodzi tego już analiza tytułów czterech części, które wypełnia łącznie 18 tekstów. I tak, część pierwsza "Perspektywy w rozwoju kształcenia w obszarze pracy socjalnej w Polsce - debata panelowa" przynosi studia tak wybitnych znawców tytułowej kwestii jak: K. Frysztacki, H. Kaszyński, J. Grotowska-Leder, A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek, B. Szatur-Jaworska, K. Wódz. Część druga "Wokół problemów edukacji do zawodu pracownika socjalnego" zawiera opracowania, których autorami są: M. Wątroba, M. Smolińska, W. Mandrysz, A. Niesporek, K. Piątek, S. Pawlas-Czyż. Z kolei E. Leśniak-Berek, S. Pawlas-Czyż, A. Wesołowska, B. Kowalczyk są autorkami artykułów składających się na część trzecią "Wybrane aspekty doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych". Ostatnią część książki wypełniają cztery opracowania ukazujące doświadczenia z zakresu pracy socjalnej w Republice Słowackiej (P. Jusko, A. Hudecová, L. Vavrinčíková, P. Papšo). Odnoszą się one do założeń programowych kształcenia pracowników socjalnych, jak i określenia kwalifikacji niezbędnych w pracy społecznej ze "szczególnymi" grupami docelowymi, jak np. osoby uzależnione od narkotyków, czy też osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Praca uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze prof. zw. dr. hab. A. Olubińskiego oraz prof. dr hab. B. Kromolickiej, którzy wskazując na jej walory wymieniają w kręgu jej odbiorców nauczycieli akademickich kształcących pracowników socjalnych, jak i studentów oraz praktyków - osoby związane z szeroko pojętą praktyką pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103755 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106151/T.1, 92209 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106152/T.2, 90176/T.2, 90015/T.2, 90014/T.2 (4 egz.)
Book
In basket
Zbiór materiałów pokonferencyjnych z zakresu teorii, metodologii i praktyki pedagogiki społecznej, w których określono rolę zawodową pracownika socjalnego i wolontariusza. Omówiono zagadnienia etyczne pomocy społecznej oraz zastosowanie pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych ryzykiem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107348, 106208, 106207, 98519, 85515 (5 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41263 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33476 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87382, 87381 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33688 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna - przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31642 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62906 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92424 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92425 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33682 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93849, 93848, 93847 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60919 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90052 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40117 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110435 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39985 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65031 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Książka pokazuje różne aspekty publicznej troski o rodzinę. Autorzy prowadzą analizy teoretyczne, metodologiczne i przedstawiają wyniki diagnoz. Są to opracowania o dużych walorach merytorycznych, a niektóre odznaczają się oryginalnością perspektywy badawczej i niebanalnymi wnioskami.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104781, 104614 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47820 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44650 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63669 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64056 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu; Terapia rodzin w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - jako forma pomocy rodzinie; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie; Przedszkole, jako instytucja oświatowa, wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka; Pracownik socjalny - profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną; Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie; Współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43844 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62800 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again