Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(38)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bajcar Beata
(1)
Bartosz Bogna
(1)
Bera Ryszard
(1)
Borkowska Anna
(1)
Buława-Halasz Joanna
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czernecka Julita
(1)
Czerw Agnieszka
(1)
Geryk Żaneta
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Gąsiorowska Agata
(1)
Halicka Małgorzata
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Marzec Helena
(1)
Merecz Dorota
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Sidorczuk Anna
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Praca
(6)
Ludzie starzy
(4)
Kobieta
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Kariera
(2)
Małżeństwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Starość
(2)
Wartość
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Autystycy
(1)
Autyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Emerytura
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Jakość życia
(1)
Miasta
(1)
Motywacja pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Optymizm
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polacy za granicą
(1)
Policja drogowa
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Płeć
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rola społeczna
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorealizacja
(1)
Samotność
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Seksizm
(1)
Sport
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Urlopy
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zainteresowania
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zdrada
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dolny Śląsk
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46219 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63679 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Merytoryczna warstwa książki zawiera syntetyczny i znakomicie opracowany przekaz podstawowych informacji z zakresu zarządzania, w szczególności procesu motywowania.Autorka dokonała kompetentnej, wnikliwej i dobrze przemyślanej analizy problematyki związanej z zagadnieniem motywacji w specyficznej organizacji, jaką jest niepubliczna szkoła wyższa w polskich organizacjach tego typu. Wiarygodnie przedstawiła badany problem w dwóch aspektach: poznawczym i aplikacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45447 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101894 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43900 (1 egz.)
Book
In basket
„Przedmiotem książki są opracowania naukowe dotyczące grupy tematycznej, wyróżnianej w gerontologii społecznej pod skrótowym hasłem: przemoc, nadużycia i zaniedbania (Violence, Abuse and Neglect). Mieszczą się w tym określeniu różne przejawy patologii społecznej wobec osób starych lub osób na pograniczu wieku emerytalnego. Zagadnienie to nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ze względu na zwiększający się odsetek osób starych we wszystkich społeczeństwach świata, załamanie się tradycyjnej struktury rodziny wielopokoleniowej oraz przemiany obyczajowe sprzyjające agresji. Szersze rozwinięcie tego tematu jest więc w pełni uzasadnione, zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego zastosowania. Książka będzie na polskim rynku wydawniczym pozycją pionierską, dotyczącą ważnej i aktualnej dziedziny gerontologii społecznej".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37454 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44448 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63518 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęte w niniejszej eksploracji poszukiwania badawcze są ważnym elementem wzbogacającym naszą wiedzę o współczesnej emigracji zarobkowej Polaków do innych krajów Unii Europejskiej i mają niewątpliwie charakter prekursorski (...). Przyjęta przez Autora perspektywa pedagogiczna pozwala rozpatrywać poczucie odpowiedzialności emigrantów jako rezultat oddziaływań edukacyjnych, w których istotna rolę odgrywają środowisko pracy i pełnione role zawodowe.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48205 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38862 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63932 (1 egz.)
Book
In basket
Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel - uczeń to projekt przeprowadzony w ramach grantu 1-R-06 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Grant ten został zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach Programu Wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Projektem kieruje dr Jacek Pyżalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Jednym z elementów projektu było przeprowadzenie badań. W tym celu wykorzystano technikę wywiadu. Przeprowadzono je na losowej próbie 1214 nauczycieli z całej Polski. Książka ta, oparta na wynikach aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli, opisuje, jak postrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. W publikacji podjęto dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel - uczeń. Autorom zależało, aby głównymi odbiorcami książki były osoby zajmujące się planowaniem i organizacją pracy nauczycieli na różnych poziomach - od systemowego po zarządzanie konkretną placówką oświatową. W opracowaniu zajęto się czynnikami psychospołecznymi występującymi w środowisku pracy nauczyciela. Analizowano głównie obciążenia (stresory), ale rozważania wzbogacono także o dyskusję na temat tych czynników środowiska pracy, które mogą oddziaływać na człowieka pozytywnie. Struktura książki obejmuje rozdziały wprowadzające do zagadnień stresorów i czynników salutogennych w środowisku pracy oraz rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu nauczyciela w środowisku pracy. W kolejnych rozdziałach omówiono wpływ warunków pracy na nauczyciela, uwzględniając zarówno negatywne (np. poziom wypalenia zawodowego), jak i pozytywne (np. chęć ponownego wyboru zawodu) konsekwencje. Następnie dokładnie scharakteryzowano poszczególne stresory psychospołeczne w środowisku pracy. Każdy z rozdziałów dotyczących tego tematu zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne i odniesienie do wcześniejszych badań. Przedstawiono w nich także wybrane wyniki naszych badań i zaproponowano rozwiązania praktyczne mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania określonego stresora w środowisku pracy, jego eliminację bądź redukcję. Podjęto także problematykę przemocy w relacji nauczyciel - uczeń i jej powiązania ze stanem psychospołecznych warunków pracy nauczyciela. Następnie, zachowując podobną strukturę, omówiono salutogenne elementy środowiska pracy. W rozwiązaniach praktycznych skoncentrowano się na tym, jak wspierać pozytywne aspekty środowiska pracy nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 102652 (1 egz.)
Book
In basket
Co wpływa na poziom satysfakcji z pracy w zawodzie z misją społeczną? Jakie predyspozycje wykazują pracownicy tych zawodów? Czy można określić profil psychologiczny kandydatów na stanowiska w służbie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji itp.? Autorki przedstawiają nowe ujęcie problematyki osiągania satysfakcji zawodowej z perspektywy psychologii pozytywnej. Ich analizy dotyczą nie tylko nie tylko osób pracujących w zawodach z misją (nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, strażacy, policjanci). Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, psychologią i socjologią pracy, studentów tych kierunków oraz pracowników zawodów z misją społeczną.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104161 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39094 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Monografia zgłębia znaczenie migracji w życiu zawodowym człowieka. Empiryczną podstawę prezentowanego tomu stanowią wyniki badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę można jednocześnie traktować jako syntezę rozważań teoretycznych, stosowanych metod i wreszcie wyników badawczych dotyczących migracji. Migracja traktowana jest w pracy i jako zjawisko społeczne, o określonych uwarunkowaniach, przebiegu, zamierzonych i niezamierzonych konsekwencjach oraz jako zjawisko indywidualne, będącym istotnym składnikiem ludzkich losów, owych tytułowych "ścieżek zawodowych", a nawet szerzej całych ścieżek biograficznych migrantów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105429 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64586 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów, a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane m.in. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych wpływających na podejmowane przez kobiety i mężczyzn role. Książka stanowi zapis współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych, analizowanych przez pryzmat fenomenu jakim jest kobiecość i męskość. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38301 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44359 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63366 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42122 (1 egz.)
Book
In basket
Z nieukrywanym zadowoleniem […] rekomenduję przygotowaną przez dr Joannę Buławę-Halasz monografię na temat: Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, ponieważ wpisuje się w obszary dotyczące zagadnienia autyzmu mało znane i jak sam autyzm marginalizowane z powodu trudności w ich badaniu oraz interpretacji uzyskanych wyników […] badań naukowych. […] Autorka książki wykonała niewątpliwie ogromną, tytaniczną wręcz pracę nad ugruntowaniem teoretycznym omawianej problematyki, wpisaniem tej problematyki w określoną koncepcję teoretyczną, doborem adekwatnej do zaproponowanych badań metodologii ich realizacji. […] Przedstawiane w monografii zagadnienie jest niezwykle istotne nie tylko z humanistycznego, utylitarnego czy wychowawczego punktu widzenia, ale także z racji tego, że jego poznanie i zbadanie ukierunkowują ludzkie życie, współdecydują o jego przebiegu, o samodzielności, autonomii, samorealizacji, transcendencji w poszczególnych okresach dorosłego życia osób doświadczających konsekwencji autyzmu oraz wynikających z autyzmu mocy i niemocy. Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51859 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40846 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34094 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66690 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again