Form of Work
Książki
(24)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(46)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(17)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Liberska Hanna
(3)
Malina Alicja
(3)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(3)
Budnik Monika
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Czarzasty Jan
(1)
Delecka-Bury Alicja
(1)
Dobrychłop Anna
(1)
Hanyga-Janczak Patrycja
(1)
Haładziński Piotr
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Jakimiuk Beata
(1)
Janicka Iwona
(1)
Kaczmarek Lech
(1)
Klinik Anna
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Lipińska-Grobelny Agnieszka
(1)
Lyons Dan
(1)
Marek Lidia
(1)
Milwiw-Baron Piotr
(1)
Modrzejewska-Świgulska Monika
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Paluchowski Władysław Jacek
(1)
Plichta Piotr
(1)
Prüfer Paweł
(1)
Rost Małgorzata
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Łukasik Joanna Małgorzata
(1)
Łukaszek Maria
(1)
Ślęzak Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Praca
(9)
Rynek pracy
(6)
Kariera
(5)
Rodzina
(5)
Kobieta
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Bezrobocie
(3)
Czas wolny od pracy
(3)
Nauczyciele
(3)
Pracoholizm
(3)
Studenci
(3)
Centra handlowe
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Internet
(2)
Jakość życia
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Rehabilitacja zawodowa
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Agencje towarzyskie
(1)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autyzm
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka
(1)
Facebook
(1)
Fani
(1)
Imiona osób
(1)
Inicjacja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kadry
(1)
Kluby
(1)
Konkubinat
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korporacje
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mobbing
(1)
Monopol
(1)
Motywacja
(1)
Muzycy polscy
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociane matki
(1)
Naprotechnologia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Obrzędy
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odpoczynek
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracoholicy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Puby
(1)
Płeć
(1)
Rodzice niepełnosprawni
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rola społeczna
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Seksuologia
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Starzenie się
(1)
Subject: time
2001-0
(21)
1989-
(3)
2001-
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
25 results Filter
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w XXI wieku. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście wyzwań i zagrożeń, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki, w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze tych dziedzin nauki wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy problemy. Wśród autorów znajdują się uznani polscy badacze oraz młodzi naukowcy, którzy na łamach książki dzielą się z Czytelnikiem własnym, świeżym spojrzeniem na zjawiska zachodzące w wybranych obszarach życia współczesnych ludzi. Ze względu na interdyscyplinarny charakter książki, stanowi ona połączenie różnych punktów widzenia na wyzwania i zagrożenia XXI wieku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109860 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33551 (1 egz.)
Book
In basket
Tematem opracowania są stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki tworzą sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci te pojawiły się w Polsce u progu lat 90. XX w., znacząco rozwinęły w połowie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym analizowane są w kontekście transformacji społeczno-gospodarczej oraz strukturalnych przeobrażeń gospodarki narodowej, w której dokonywała się zmiana ról poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemysłowego, rolniczego i usługowego) i towarzyszące temu głębokie zmiany struktury społecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym układem odniesienia dla analiz zawartych w tej książce są zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpoczęły się bezpośrednio po przełomie ustrojowym w 1989 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107136 (1 egz.)
Book
In basket
Praca stanowi nowe podejście do problematyki czasu wolnego. Autorka zajmuje się kwestią podejmowania pracy zarobkowej, a także zaangażowaniem w wolontariat w czasie wolnym studentów. Badania empiryczne prowadzone były wśród studentów Akademii Świętokrzyskiej (371 osób) i Politechniki Świętokrzyskiej (363). Rozdziały teoretyczne stanowią wprowadzenie do problematyki badań. Dotyczą one wybranych aspektów teoretycznych czasu wolnego wśród których szczególne miejsce przypada pracy zarobkowej, kwestii wolontariatu, a także młodzieży studenckiej jako kategorii społeczno-pedagogicznej. W rozdziałach tych uwzględniono bogatą literaturę przedmiotu: polską i obcojęzyczną. Rozdział empiryczny zawiera analizę zebranego materiału badawczego. Omówiono tutaj takie komponenty czasu jak pracę zarobkową oraz wolontariat studentów studiów stacjonarnych. Przeprowadzone badania dostarczyły interesującego materiału do analizy własnej oraz skłoniły do wysunięcia wniosków związanych z wymienionymi wyżej komponentami czasu wolnego młodzieży studiującej w systemie stacjonarnym, które również w tej części zostały zamieszczone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108339 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65640 (1 egz.)
Book
In basket
(Twórczość i Edukacja ; 2.)
Praca ma charakter monografii naukowej, w której problematyka twórczości codziennej rozpatrywana jest nie tylko z perspektywy teoretycznej, metodologicznej i empirycznej, lecz także metodycznej. Najważniejszą jednak część opracowania stanowi wnikliwa analiza danych uzyskanych z jakościowych badań przeprowadzonych przez autorkę.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65004 (1 egz.)
Book
In basket
Gdyby ktoś zapytał, o czym jest ta książka - bez wahania odpowiedziałabym: o wielopracy. Zjawisko wielopracy oglądane jest z perspektywy psychologicznej, chodzi tu bowiem o zrozumienie mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacji zaangażowania w wiele rodzajów pracy jednocześnie. To niezmiernie ważny problem współczesnej psychologii pracy. [z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108320 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65602 (1 egz.)
Book
In basket
„Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski […]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym, wymagającym wielostronnej auskultacji z udziałem badaczy o nastawieniu swego rodzaju misyjnym, należących do sfery stosowanych nauk społecznych. W tych szeregach widzę mgr Monikę Struck-Peregończyk, która podjęła zadanie ukazania sytuacji wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej w bliskim jej regionie. […] Sformułowane w zakończeniu wnioski i rekomendacje mają nie tylko znaczenie poznawcze, ale w sposób przekonywający uzasadniają potrzebę budowy spójnego systemu zmagań z niepełnosprawnością i rozwoju rehabilitacji.” prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz „Podjęty temat badawczy jest niezwykle istotny dla kreowania polskiej polityki zatrudnienia, albowiem ukazuje możliwości i obszary podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej praktycznie dwóch grup bezrobotnych należących do kategorii szczególnego ryzyka na polskim rynku pracy, tj. osób młodych do 30 r. życia oraz osób niepełnosprawnych. […] Recenzowaną pracę należy uznać za wychodzącą naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu. Stanowi ona udaną próbę wskazania zakresu i kierunków działań instytucji publicznych w doskonaleniu przedsięwzięć na rynku pracy przez wykorzystanie różnych narzędzi aktywizacji zawodowej, którymi posługują się podmioty organizacyjne instytucji rynku pracy.” prof. zw. dr hab Katarzyna Głąbicka-Auleytner
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112306, 110475 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39998 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33118 (1 egz.)
Book
In basket
Jak managerowie z Doliny Krzemowej uczynili z naszej pracy koszmar Witaj w nowej pracy. Po pierwsze, masz szczęście, że tu jesteś. Po drugie, mamy cię gdzieś. Nie zrobisz tu kariery. Jeśli to możliwe, wolimy z ciebie zrobić podwykonawcę zamiast cię zatrudnić, żebyśmy nie musieli zapewniać ci ubezpieczenia zdrowotnego ani świadczeń emerytalnych. Twoja praca będzie stresująca. Zamierzamy cię kontrolować i nadzorować. Nie oczekujemy, że długo z nami zostaniesz. Mamy za to stół do ping-ponga. Przekąski i piwo znajdziesz w kuchni. Dlaczego praca w korporacji stała się dobijająca? Czyja to wina? Dan Lyons - autor bestsellerowego „Fakapu” - zagłębia się w korporacyjny świat aby zrozumieć, dlaczego w biurze czujemy się czasem jak w psychologicznym laboratorium i martwimy się o naszą zawodową przyszłość. Odkrywa też korporacje przeciwstawiające się temu trendowi. Okazuje się nawet, że zysk firmy i zadowolenie pracowników nie są celami wzajemnie się wykluczającymi, a drogą do sukcesu nie jest pracoholizm. Dowiedz się jak powinno wyglądać wymarzone miejsce pracy - nie musisz już dłużej być doświadczalnym korposzczurem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42060 (1 egz.)
Book
In basket
Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi. Dla jednych nadmierna praca jest źródłem satysfakcji, dla innych wynika z chęci sprostania oczekiwaniom (własnym i innych). Czasami taka dająca zadowolenie praca wypełnia całe życie, bo znaleźć w niej można wszystko, co do szczęścia potrzebne. Pracowanie może być akceptowanym sposobem ucieczki od własnych problemów. Praca ponad siły wynika niekiedy z obawy przed utratą pracy, a nieraz ze złej organizacji pracy. Pracoholizm to szkodliwy skutek nadmiernego obciążania się pracą. Dopiero wnikliwa analiza pozwala odróżnić pracoholizm od nadmiernego obciążania się pracą. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zjawisko nadmiernego obciążania się pracą, w drugiej przedstawiono różne narzędzia badania pracoholizmu oraz przebieg i wyniki badań nad własnym kwestionariuszem, w tym osobowościowe i temperamentalne czynniki wpływające na nadmierne obciążanie się pracą. W załączniku zawarto arkusz pytań własnego kwestionariusza KONOP wraz z normami opracowanymi dla grup zróżnicowanych ze względu na płeć, wykształcenie i wiek. Niezwykle sumiennie przeprowadzona analiza istniejących koncepcji wraz z omówieniem już istniejących badań znakomicie porządkuje wiedzę na temat pracoholizmu, stanowiąc równocześnie podstawę do skonstruowania przez Autorów własnego kwestionariusza. Opisany w książce sposób konstruowania narzędzia badawczego jest wzorcowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107875 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45604 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trudności otaczającego ją świata, co może stać się źródłem poczucia osobistego niespełnienia. Część młodych nie jest w stanie podołać nadmiernym wymaganiom społeczeństwa, presji otoczenia na osiąganie sukcesu, przy jednoczesnej nieczytelności społecznych norm, braku wsparcia ze strony starszych dorosłych, osłabieniu więzi rodzinnych. (...) Monografia obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. W jednej monografii nie sposób ukazać wszystkich szans rozwoju jednostek tkwiących we współczesnej rzeczywistości ani wszystkich zagrożeń z jakimi stykają się, bądź mogą zetknąć się młodzi ludzie. Toteż mamy świadomość, że zostawiamy Czytelnika z pewnym niedosytem w tej kwestii, ale taki był też nasz zamiar: pobudzić Jego wrażliwość na potrzeby i problemy młodzieży i młodych dorosłych i zainspirować do poszukiwań nad możliwością wsparcia ich w trudzie stawania się odpowiedzialnym uczestnikiem i kreatorem nowej rzeczywistości.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39333 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32605 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64279 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51275 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Prezentuję tu najważniejsze teoretyczne założenia filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne kształtujące mój sposób ujmowania życia codziennego, wyznaczające jednocześnie metodologiczne i empiryczne aspekty badań oraz analiz w obszarze pozazawodowego życia codziennego nauczycielek w okresie przełomu połowy życia. W części drugiej przedstawiam metodologiczne założenia badań własnych, odwołując się do polskich tradycji pamiętnikarskich, udowadniając równocześnie zasadność ich osadzenia w paradygmacie badań jakościowych. Kolejna część pracy to empiryczna weryfikacja wyników badań własnych. Pozazawodowe, codzienne życie nauczycielek ujmuję w kategorii sytuacji troski, odpoczywania i religijnych charakterystycznych dla sytuacji życia codziennego. Zaproponowane ujęcie poddanych analizie treści pamiętników i dzienników nauczycielek ma swoje uzasadnienie zaprezentowane w części teoretycznej. Ostatni rozdział pracy stanowi indywidualne ujęcie życia codziennego każdej z badanych kobiet w okresie przełomu połowy życia, w kontekście postrzegania siebie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej oraz znaczeń, jakie dla życia osobistego i zawodowego badanych mają doświadczenia codzienności pozazawodowej, jak i zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47047 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji chcieliśmy określić, jakie systemowe i strukturalne warunki powinny być soełnione m.in. w sferze pracy, edukacji i szerzej w zakresie polityki społecznej, których rezultatem byłoby stworzenie dogodnych warunków dla realizacji celów i osiągania sukcesów życiowych prze zosoby niepełnosprawne. Pragnęliśmy pokazać, jak wielki potencjał może być wykorzystany do szeroko rozumianego przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społęcznej tej kategorii osób. [nota wydawcy]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112472 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46901 (1 egz.)
Book
In basket
Ze spisu treści: Wstęp Rozdział I Funkcjonowanie zawodowe nauczyciela 1. Rola i znaczenie pracy nauczyciela 2. Wartości jako podstawa działalności zawodowej pedagoga 3. Kwalifikacje nauczyciela w przepisach i uregulowaniach prawnych 4. Zadania zawodowe nauczyciela 5. Kompetencje zawodowe nauczyciela 6. Tożsamość zawodowa nauczyciela 7. Warunki pracy nauczycieli 8. Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela i ich konsekwencje Rozdział II Satysfakcja z pracy w literaturze przedmiotu 1. Satysfakcja z pracy - zarys problematyki 2. Teorie i koncepcje satysfakcji z pracy 3. Czynniki kształtujące satysfakcję zawodową związane z miejscem pracy 4. Indywidualne uwarunkowania satysfakcji z pracy 5. Interdyscyplinarny charakter badań satysfakcji z pracy 6. Satysfakcja z pracy a jakość życia człowieka 7. Osiągnięcia osobiste jako źródło satysfakcji z pracy nauczyciela Rozdział III Relacje między ludźmi 1. Człowiek jako istota społeczna 2. Wywieranie wpływu na innych 3. Podmiotowość w relacjach interpersonalnych 4. Wychowanie jako dialog 5. Komunikacja interpersonalna 6. Relacje interpersonalne jako wsparcie w pracy zawodowej nauczyciela Rozdział IV Relacje w pracy nauczyciela i ich własności 1. Charakterystyka relacji zawodowych 2. Warunki prawidłowych relacji interpersonalnych 3. Konflikty w relacjach międzyludzkich 4. Charakterystyka uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych 5. Środowisko zawodowe nauczycieli 6. Rodzic jako partner nauczyciela 7. Dyrektorzy szkół - liderzy, menedżerowie i nauczyciele
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114384 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 112389 (1 egz.)
Book
In basket
Czas wolny jest wpisany kondycyjnie w ludzki potencjał, należy do niezbędnych właściwości conditio humana i stanowi podstawę kultury, ludzkiego świata. Analiza sposobu korzystania z czasu wolnego pozwala na poznanie obyczajów, stylu życia, ich zróżnicowania i przemian w odniesieniu do jednostek i całych grup społecznych, a także większych zbiorowości. [...] Znacząca rola czasu wolnego w kreowaniu jakości jednostkowego i zbiorowego wymiaru życia kieruje uwagę pedagogów na tę sfere doświadczeń ludzkich, która cechuje dobrowolność, niekomercyjność i przyjemność. Pedagogiczne konteksty zainteresowania czasem wolnym związane są z jednej strony z poznawaniem i opisem budżetu, czynności, funkcji wypełniających ten interwał czasu w życiu podmiotów edukacji, z drugiej natomiast - z organizowanie i animowaniem środowisk rozwoju człowieka w taki sposób, by sprzyjały podejmowaniu podmiotowej i społecznej aktywności. W refleksji pedagogicznej akcentowany jest wyraźnie edukacyjny aspekt aktywności wolnoczasowej w wymiarze edukacji "do" i "poprzez" czas wolny. [fragment książki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106968 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107303 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39298 (1 egz.)
Book
In basket
Jest wiele sposobów, metod i technik, których człowiek używa, aby wykonywać swoją pracę. Ostatecznie każda aktywność jako twórcza lub odtwórcza, zmierza ku jednemu: ku zaspokojeniu własnych potrzeb, często przeobrażających się w bardziej lub mniej cenne wartości, w ich wymiarze użyteczności i autoteliczności. Sposoby na podejmowanie teoretycznej analizy pracy są analogiczne do tych, które umożliwiają jej wykonywanie. Jest ich wiele i wiele mogą wywoływać pośrednich i ostatecznych efektów. Teoretyczno-empiryczna praca nad pracą (metapraca lub coś na wzór intelektualnego rzemiosła, o którym z pasją pisze Charles Wright Mills) wykonywana przez badacza będzie z pewnością wiązać się z trudem, nierzadko zniechęceniem i wysiłkiem, ale także z satysfakcją, poczuciem sprawstwa i z radością w korzystaniu z jej owoców. Autorzy rozprawy na temat pracy, przetłumaczonej na język włoski (tłumaczenie okazało się dostępne dla piszącego te słowa), zatytułowanej Il gusto di lavorare. Soddisfazione, felicita e lavoro z zauważalną dla czytelnika lotnością i erudycją powołują się na przykłady potwierdzające prawdę o tym, że pracować można na różne sposoby i dla różnych celów. Wskażę chociażby jeden z nich, który dotyczy pewnego żonatego mężczyzny wydłużającego w czasie wykonywaną pracę tylko po to, by nie wracać do domu zbyt wcześnie, aby tym samym wykluczyć możliwość kłócenia się z żoną. Czy zatem praca będzie skutecznym remedium na krzykliwo-konfliktogenną naturę ludzką? W jakimś sensie także. Inny z kolei autor jest przekonany, że praca stanowi najlepszą formę rozrywki, jaką człowiek może zaaplikować swojej leniwej, ale i skłonnej do aktywności naturze. Wielość kategorii, które można by uszeregować w nurcie opus i w nurcie labor, odpowiada w pewnym sensie rozróżnieniom dotyczącym już nie samej czynności związanej z pracą, ale człowieka, który ją wykonuje. Będzie to zatem "dwugłos" w postaci homo faber i animal laborens.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39289 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy zagadnienia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64827 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again