Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Author
Daszkiewicz Krystyna
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Białożyt Katarzyna
(1)
Boehlke Jerzy
(1)
Dobrychłop Anna
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Liberska Hanna
(1)
Malina Alicja
(1)
Milwiw-Baron Piotr
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Prüfer Paweł
(1)
Sajdak-Michnowska Eulalia
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świtała Ireneusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
English
(1)
unknown (po)
(1)
Subject
Praca
(6)
Rynek pracy
(3)
Kobieta
(2)
Nauczyciele
(2)
Niegospodarność (prawo)
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Oświata
(2)
Uczniowie
(2)
Administracja
(1)
Agencje rządowe
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bezrobocie
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dług publiczny
(1)
Egzaminy
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Fani
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Imiona osób
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Kluby
(1)
Konkubinat
(1)
Kontrola
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Motywacja pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Naprotechnologia
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Oszustwo
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Plagiat
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prekariat
(1)
Puby
(1)
Płaca
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rola społeczna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Starzenie się
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transgenderyzm
(1)
Uczucia
(1)
Urzędnicy
(1)
Wolontariat
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 49117 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 18664 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 22750, 22643 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 23467 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 35394 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 11106 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Jest wiele sposobów, metod i technik, których człowiek używa, aby wykonywać swoją pracę. Ostatecznie każda aktywność jako twórcza lub odtwórcza, zmierza ku jednemu: ku zaspokojeniu własnych potrzeb, często przeobrażających się w bardziej lub mniej cenne wartości, w ich wymiarze użyteczności i autoteliczności. Sposoby na podejmowanie teoretycznej analizy pracy są analogiczne do tych, które umożliwiają jej wykonywanie. Jest ich wiele i wiele mogą wywoływać pośrednich i ostatecznych efektów. Teoretyczno-empiryczna praca nad pracą (metapraca lub coś na wzór intelektualnego rzemiosła, o którym z pasją pisze Charles Wright Mills) wykonywana przez badacza będzie z pewnością wiązać się z trudem, nierzadko zniechęceniem i wysiłkiem, ale także z satysfakcją, poczuciem sprawstwa i z radością w korzystaniu z jej owoców. Autorzy rozprawy na temat pracy, przetłumaczonej na język włoski (tłumaczenie okazało się dostępne dla piszącego te słowa), zatytułowanej Il gusto di lavorare. Soddisfazione, felicita e lavoro z zauważalną dla czytelnika lotnością i erudycją powołują się na przykłady potwierdzające prawdę o tym, że pracować można na różne sposoby i dla różnych celów. Wskażę chociażby jeden z nich, który dotyczy pewnego żonatego mężczyzny wydłużającego w czasie wykonywaną pracę tylko po to, by nie wracać do domu zbyt wcześnie, aby tym samym wykluczyć możliwość kłócenia się z żoną. Czy zatem praca będzie skutecznym remedium na krzykliwo-konfliktogenną naturę ludzką? W jakimś sensie także. Inny z kolei autor jest przekonany, że praca stanowi najlepszą formę rozrywki, jaką człowiek może zaaplikować swojej leniwej, ale i skłonnej do aktywności naturze. Wielość kategorii, które można by uszeregować w nurcie opus i w nurcie labor, odpowiada w pewnym sensie rozróżnieniom dotyczącym już nie samej czynności związanej z pracą, ale człowieka, który ją wykonuje. Będzie to zatem "dwugłos" w postaci homo faber i animal laborens.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39289 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 49684 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja zatytułowana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzielona na trzy główne części. W pierwszej części, zatytułowanej Aksjologiczne wymiary pracy, skoncentrowano się na takich wiodących zagadnieniach aksjologicznych, jak etyczne zachowania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracowników, zachowań etycznych w kontekście problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia. Ponadto w odniesieniu do zjawiska prekariatu rozważano istotę wartości pracy ludzkiej i jej godność. Druga część – Starość i niepełnosprawność wobec rynku pracy – podejmuje niezwykle ważne zagadnienia z perspektywy przemian społeczno-demograficznych oraz istoty zatrudnienia na rynku pracy pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności. W tej części znalazły się zatem teksty autorstwa Norberta G. Pikuły (Sytuacja społeczna osób starszych w kontekście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością). W tej części skupiono się przede wszystkim na tematach odnoszących się do edukacji szczególnie marginalizowanych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich artykułach Marta Luty-Michalak i Katarzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wskazały jej kierunki, możliwe szczególnie do wykorzystania w całożyciowym kształceniu do funkcjonowania na rynku pracy (Lifelong learning a aktywizacja zawodowa osób w niemobilnym wieku produkcyjnym oraz Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury). Natomiast ostatnia, trzecia część pracy – najobszerniejsza treściowo i nosząca tytuł Przygotowanie pracowników do zmieniającego się rynku pracy – dotyczy zagadnienia przygotowania osób w wieku produkcyjnym do funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy i zatrudnienia. Artykuły Marcina Radziwołka (Emigracja rodziców jako problem pedagogiczny), Katarzyny M. Stanek (Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Katarzyny Bartoszek (Wsparcie i możliwości pomocy weteranom w Polsce) koncentrują się na procesach przygotowania pracowników służb społecznych (pedagogów, pracowników socjalnych czy psychologów) do pracy z pojawiającymi się wciąż nowymi sytuacjami i zjawiskami, jakich doświadczają podmioty ich bezpośrednich oddziaływań. Czerpiąc z doświadczeń okresu międzywojennego, Janusz Kościelniak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezrobotnymi, które mogą być adaptowane do współczesnej praktyki m.in. w zakresie motywowania do przekwalifikowywania się i podejmowania zatrudnienia [Kwestia bezrobocia i pomocy bezrobotnym w Polsce w okresu międzywojennego w pismach pioniera socjologii parafii księdza Franciszka Mirka (1893–1970)]. Odpowiadając na potrzeby pogłębiania wiedzy i stanu badań nad zagadnieniami pracy człowieka, rynku zatrudnienia w zmieniającym się świecie, życzymy lektury owocnej w refleksje i inspiracje do badań. Ireneusz M. Świtała Norbert G. Pikuła Katarzyna Białożyt.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113822 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51162 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34041 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47584 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 30121 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48467 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37691 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31321 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42447 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63121 (1 egz.)
Book
In basket
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. - Wyd. 2 uakt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 291, [1] s. ; 24 cm.
Nowe wydanie, uwzględniające najnowsze akty prawne, dotyczące administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do UE. Najważniejsze atuty książki to: znakomity zespół autorski, składający się z wykładowców renomowanych uczelni, biorących udział w życiu gospodarczym kraju; przedstawienie polskich rozwiązań konstytucyjnych; omówienie różnych modeli administracji publicznej; szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla tej dziedziny; zintegrowane ujęcie prawne, ekonomiczne, politologiczne i historyczne, również z perspektywy nauki o zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103708 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44901 (1 egz.)
Book
In basket
Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści książki. Podkreślono znaczenie technologii informacyjnych w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy. Dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zwrócono uwagę na edukacyjne problemy współczesności, zagrożenia zdrowotne i ekologiczne oraz wyzwania etyczne czasu przemian społecznych. Na ich tle ukazano zadania edukacji wobec zmiany społecznej. W części drugiej scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Wyeksponowano istotne zadanie nauczyciela w czasach zmiany społecznej: doradztwo społeczne i zawodowe. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104545 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64503 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy zagadnienia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64827 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again