Form of Work
Książki
(22)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(71)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(14)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(16)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Rostowska Teresa
(3)
Dudek Bohdan
(2)
Golińska Lucyna
(2)
Hołyst Brunon
(2)
Liberska Hanna
(2)
Malina Alicja
(2)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(2)
Szczepanik Monika
(2)
Bartosz Bogna
(1)
Bielawska-Batorowicz Eleonora
(1)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Budzyńska Ewa
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Minczanowska Aleksandra
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Sowiński Andrzej J
(1)
Swadźba Urszula
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Turos Lucjan
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
0-5 lat
(2)
Dzieci
(2)
Rodzice
(2)
Subject
Rodzina
(17)
Praca
(9)
Wychowanie w rodzinie
(8)
Kobieta
(6)
Dziecko
(5)
Agresywność
(4)
Alkoholizm
(4)
Bezrobocie
(4)
Mężczyzna
(4)
Pracoholizm
(4)
Uczucia
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Czas wolny od pracy ucznia
(3)
Konflikt rodzinny
(3)
Macierzyństwo
(3)
Młodzież
(3)
Nauczyciele
(3)
Niepełnosprawni umysłowo
(3)
Ojcostwo
(3)
Rozwód
(3)
Rynek pracy
(3)
Socjalizacja
(3)
Szkolnictwo
(3)
Więź rodzinna
(3)
Wychowanie do wartości
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Atrakcyjność interpersonalna
(2)
Bezdomność
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Inteligencja emocjonalna
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konflikt
(2)
Kultura
(2)
Lęk
(2)
Małżeństwo
(2)
Narkomania
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Osoby bezdzietne
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Porozumienie bez przemocy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychopatia
(2)
Rodzice
(2)
Rodzicielstwo
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rozwój emocjonalny
(2)
Samokształcenie
(2)
Sport
(2)
Starzenie się
(2)
Stres
(2)
Stres zawodowy
(2)
Stwardnienie rozsiane
(2)
Szacunek
(2)
Wartość
(2)
Wolontariusze
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie patriotyczne
(2)
Zabawa
(2)
Zachowanie
(2)
Światopogląd
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Aleksytymia
(1)
Asertywność
(1)
Aspiracje
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bunt
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Choroby
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chuligaństwo
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Ciąża
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czarny rynek
(1)
Darwinizm
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dogoterapia
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Poradnik dla rodziców
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Książka składa się z trzech części. W pierwszej mówimy o wieloznaczności pojęcia pracoholizm, co świadczy o tym, że znajdujemy się na początku drogi do jego poznawania. Ta uwaga dotyczy badaczy polskich i zagranicznych. W drugiej przedstawiamy wyniki naszych badań nad skutkami pracoholizmu i odkrywamy istotną rolę stresu w ich powstawaniu. Na zakończenie mówimy o wytycznych do psychoterapii ludzi ogarniętych nałogiem pracy, który z jednej strony wydaje się szlachetnym nałogiem, a drugiej - może być niezwykle dokuczliwy i destrukcyjny. Podajemy tylko wytyczne, ponieważ brakuje dotąd badań empirycznych nad prowadzeniem skutecznej terapii pracoholizmu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104947 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52347 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41219 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina i praca - to dwie główne kategorie, pomiędzy którymi przebiega ludzkie życie. Do połowy XX wieku sfera domowo-rodzinna była głównie domena kobiet (żon i matek), sfera pracy zawodowej przypisana została mężczyznom z racji obowiązku utrzymania rodziny. Zmiany społeczno-kulturowe, jakie objęły społeczeństwa zachodnie w latach 60. ubiegłego wieku, dokonały swoistej rewolucji także w tym obszarze funkcjonowania jednostek. W sferze pracy zawodowej znakomicie odnalazły się kobiety; ponadto sfera ta stała się źródłem nie tylko zarobków, ale i satysfakcji połączonej z poczuciem samospełnienia. Następstwem uzawodowienia kobiet stały się zmiany w życiu rodzinnym: pojawiła się konieczność wynegocjowania nowego podziału obowiązków rodzinnych, wypracowania nowej koncepcji ról społecznych. Co więcej, pojawienie się kultury indywidualizmu spowodowało utratę znaczenia typu rodziny dotychczas uznawanego za jedyny (czyli nuklearnej: opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, dwupokoleniowej, trwałej) i pojawienie się zróżnicowanych form życia rodzinnego, akcentujących relacje emocjonalne, mających zaspokoić potrzeby bardziej indywidualne (np. w związkach kohabitacyjnych) niż społeczne (rodowe, państwowe, narodowe). W społeczeństwie polskim powoli dokonują się podobne zmiany, aczkolwiek przebiegają one wolniej i z opóźnieniem w porównaniu z innymi zachodnimi krajami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37951 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi wyraz tych zainteresowań naukowych, które odpowiadają na potrzebę poznania i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w sferze rodzinnej i zawodowej w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Prezentowane w niniejszej monografii opracowania koncentrują się wokół kilku wiodących tematów [...] trzy podstawowe to praca, rodzina, a także wzajemne relacje między tymi dwiema podstawowymi rolami, tj. rolą pracownika i członka rodziny. [...] Monografia pozwala spojrzeć na dominujące role w życiu człowieka z wielu różnych perspektyw i dostarcza informacji o tym, jak osobiste zasoby i społeczne wsparcie mogą zapobiec lub skutecznie pomóc w zapobieżeniu lub złagodzeniu doświadczanych konfliktów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38138 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31708 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36626 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45782 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36804 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43036 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne. Psychologia małżeństwa i rodziny pozostaje w ścisłym związku z psychologią rozwoju człowieka; to właśnie rodzice są obdarzeni przypisanym im przez naturę darem przekazywania życia. Z tego względu w dalszej części pracy przedstawiono współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej: roli więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy też inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny. W perspektywie wyzwań współczesności w końcowej części książki wskazano na problemy i trudności doświadczane przez współczesną rodzinę: specyfikę funkcjonowania rodziny zrekonstruowanej, problemy rodziny z osobą niepełnosprawną fizycznie oraz zagadnienia rodzinnych uwarunkowań zachowań agresywnych u młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99716, 99715 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36887 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, lekarzy. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy wobec przemian społeczno-ekonomicznych, politycznych i obyczajowych, jakie mają miejsce w ostatnich latach - zdrowy i stabilny rozwój współczesnego człowieka - jest zagrożony. Zgodnie z wynikami badań, przeciętny młody Polak to osoba dobrze wykształcona, ambitna i dobrze przygotowana do przemian społecznych. Na pierwszym miejscu wśród swoich potrzeb stawia wolność, podkreśla poczucie autonomii, tolerancji wobec różnych form życia. Obecna sytuacja społeczna stanowi dla niego zarazem lepszy w stosunku do ubiegłych pokoleń kontekst rozwojowy, jak i źródło niepewności. Wyróżnia się sześć poziomów kontekstu rozwojowego: intraindywidualny, interindywidualny, rodzinny, towarzyski, społeczno-kulturowy i historyczny. Wszystkie z wyżej wymienionych kontekstów zostały poddane analizie w prezentowanym zbiorze tekstów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40498 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33701, 33559 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46846 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja to siódmy tom serii wydawniczej Edukacja małego dziecka zainicjowanej przez środowisko pedagogów cieszyńskich. Tom jest poświęcony zagadnieniom rodziny w bardzo szerokim ujęciu teoretycznym i badawczym. Szczególny nacisk poszczególni autorzy położyli na rodzinę współczesną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109905 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39819 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32841 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46200 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64783 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
Teoretyczne podstawy problematyki dotyczącej ojca w rodzinie. Ojciec - jego rola i znaczenie w wychowaniu rodzinnym. Rola ojca w wychowaniu dziecka w badanych rodzinach miejskich. Źródła kształtujące udział badanych ojców w wychowaniu dziecka. Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach w świetle literatury i badań własnych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47391 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38036 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44340 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63369 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Pierwszy z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat. Artykuły zawarte w książce odnoszą się m.in. do strategii autoprezentacji kobiecej i męskiej, stereotypów, problemów starzenia się kobiet i mężczyzn. Autorzy zastanawiają się także nad współczesnym wizerunkiem medialnym kobiet i mężczyzn, omawiają specyfikę związków i bliskich więzi, radzenie sobie z sytuacją niepełnosprawności i choroby. Akcentują rolę przemian kulturowych i psychologicznych określających społeczne role kobiece i męskie. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32406, 31690 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46128 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka traktuje o patologiach emocjonalnych w rodzinach i w środowiskach pracy. Analfabeta emocjonalny to osoba, która nie umie poznawać, odczytywać emocji i uczuć u siebie i u innych osób, w rodzinie czy w pracy. Analfabeci emocjonalni to: dzieci, młodzież, dorośli, którym w życiu codziennym brakuje empatii, czyli ciepła, miłości, przyjaźni, chęci niesienia pomocy, wrażliwości na cierpienia innych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105435 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48517 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33382 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63841 (1 egz.)
Book
In basket
Jak zrozumieć się w rodzinie / Monika Szczepanik. - Wydanie 2 dodruk. - Szczecin : Wydawnictwo Natuli, 2021. - 195 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
Książka o tym, jak zazwyczaj mówimy do siebie, dlaczego często jesteśmy nieskuteczni w komunikacji i co zrobić, by dogadać się w rodzinie. Autorka jak reżyser filmowy śledzi przebieg zwykłych rodzinnych wydarzeń, które często przeradzają się w małe dramaty, kłótnie bez celu, frustracje i nerwy. Nagle woła "STOP" i analizuje, co właściwie się stało. Dzięki temu możemy przyjrzeć się własnym zachowaniom i komunikatom, odkryć faktyczne potrzeby oraz prześledzić punkty, w których rodzi się konflikt i niezrozumienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48946 (1 egz.)
Book
In basket
Jak zrozumieć się z rodzinie / Monika Szczepanik. - Wydanie 2. - Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2020. - 195 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
Książka o tym, jak zazwyczaj mówimy do siebie, dlaczego często jesteśmy nieskuteczni w komunikacji i co zrobić, by dogadać się w rodzinie. Autorka jak reżyser filmowy śledzi przebieg zwykłych rodzinnych wydarzeń, które często przeradzają się w małe dramaty, kłótnie bez celu, frustracje i nerwy. Nagle woła "STOP" i analizuje, co właściwie się stało. Dzięki temu możemy przyjrzeć się własnym zachowaniom i komunikatom, odkryć faktyczne potrzeby oraz prześledzić punkty, w których rodzi się konflikt i niezrozumienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42231 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65539 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy zagadnienia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64827 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48911, 48788 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45165 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64098 (1 egz.)
Book
In basket
Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : Difin, 2019. - 363 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.
(Engram)
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, wspólnotą osób, która cechuje się niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji międzyludzkich, stanowiących nieodzowną potrzebę każdego człowieka i część jego życia. Specyfika relacji rodzinnych, warunkowana jest przez wiele czynników, między innymi takich jak: rodzaj grupy i jej struktura, siła więzi międzyosobowej, preferowany system wartości, społecznie określone role i zadania rozwojowe, które członkowie danej grupy zobowiązani są pełnić.Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52260 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34766 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48175 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106073 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38908 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45069 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64694, 64693, 64117 (3 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40386 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33338 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46773, 46772 (2 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46774 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65262 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85053 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40732 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29427 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39025, 39024, 39023 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again