Form of Work
Książki
(26)
Status
available
(43)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(18)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Author
Barczyk Zygmunt
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Boni Michał
(1)
Braun Katarzyna
(1)
Chałas Krystyna
(1)
Kazanowski Zdzisław
(1)
Konieczna Ewelina J
(1)
Kołodziejska Elżbieta
(1)
Kubiak-Szymborska Ewa
(1)
Makuch Marta
(1)
Marszałek Anna
(1)
Małyska Aldona
(1)
Michałowska Elżbieta
(1)
Mikut Małgorzata
(1)
Moroń Dorota
(1)
Oleszkowicz Anna
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Papiór Elżbieta
(1)
Roszkowska Martyna
(1)
Saar Małgorzata Anna
(1)
Seredyńska Danuta
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Szafraniec Krystyna
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szymczyk Leokadia
(1)
Słaby Teresa
(1)
Wagner Iwona
(1)
Włodarczyk Ewa
(1)
Zahorska Marta
(1)
Łyszkowska Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Postawy
(23)
Młodzież
(7)
Ludzie starzy
(4)
Nauczyciele
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Innowacje
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Patologia społeczna
(2)
Rodzice
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Starość
(2)
Wartość
(2)
Alkoholizm
(1)
Autorytet
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Dziecko
(1)
Gimnazja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt
(1)
Macierzyństwo
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rynek pracy
(1)
Samopoznanie
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wiara
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(18)
1989-
(1)
Subject: place
Kraśnik (woj. lubelskie)
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Wieś
(1)
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
26 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104050 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja koncentruje się na zachowaniach mimetycznych kobiet. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę było uchwycenie zacierającej się rzeczywistości wśród badanych kobiet. Dowodzi ona, że obecnie mass media mają ogromne znaczenie w kształtowaniu obrazu rzeczywistości, w tworzeniu ogólnie przyjętych norm i zasad. Szczególnie skutecznym medium jest telewizja ze względu na dynamiczne połączenie obrazu, dźwięku i ruchu, natomiast interesującą grupą odbiorców opisaną w książce są kobiety ze względu na zmieniającą się ich rolę społeczną i polityczną. Autorka, przedstawiając wyniki wywiadów z kobietami prezentującymi różne style życia, ukazuje wpływ przekazów telewizyjnych na wybrane obszary życia kobiet. Z książki dowiadujemy się m.in. w jaki sposób telewizja wpływa na życie kobiet, w jakich obszarach i czym jest uwarunkowany wpływ telewizji na zachowanie kobiety, ale także jakie są preferencje telewizyjne kobiet, np. jakie programy oglądają najchętniej i ile czasu spędzają przed telewizorem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103842 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62974 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi zbiór podejść do społecznego uczestnictwa osób w okresie średniej i późnej dorosłości. Teksty naukowców z różnych ośrodków akademickich poruszają zarówno kwestie teoretycznego spojrzenia na społeczne uczestnictwo w średniej i późnej dorosłości, jak i perspektywy praktycznego uczestnictwa społecznego osób dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105821 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy uwzględniają różne aspekty związane z zachowaniem polskich konsumentów wobec kryzysu gospodarczego, wśród których na szczególną uwagę zasługują: postawy konsumentów wobec kryzysu; zachowania polskich konsumentów na rynku dóbr i usług w czasach kryzysu; wpływ kryzysu na czas wolny i jego zagospodarowanie; rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów i gospodarstw domowych w warunkach kryzysu gospodarczego; wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji; problem zadłużenia gospodarstw domowych i upadłości konsumenckiej; możliwości aktywizacji zawodowej osób dotkniętych utratą pracy. Podkreślić należy, że w publikacji zaprezentowano wyniki badań własnych, a także wykorzystano wiele cennych danych wtórnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104422 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100655, 100654 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46564, 46169 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63668 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63493 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie Poznawanie współczesnego świata, odkrywanie jego złożoności i piękna, ale także porowatości i okrucieństwa, nie jest tylko domeną reprezentantów nauki. Obok nich istnieją dociekliwi obserwatorzy codzienności, będący częścią współczesnych społeczeństw, którzy nierzadko podejmują próby odnalezienia się w owej złożoności świata, ale także poczynienia refleksji nad nim. Wśród nich są bardzo często ludzie młodzi, których sposób postrzegania świata, innego człowieka, samego siebie, zachodzących zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, zawsze wydaje się być interesujący. To właśnie młodzi, obojętnie czy określimy ich pokoleniem Y, pokoleniem klapek i iPo-dów czy też generacją globalną lub pokoleniem porządnych mieszczan, są najbardziej czułym barometrem dokonujących się przemian, ich wnikliwymi obserwatorami, często krytykami czy kontestatorami, ale także sprawcami. Fakt, iż są coraz lepiej wykształceni, swobodnie poruszają się w świecie najnowszych technologii i nie wyobrażają sobie życia bez Internetu, e-maili i komórek, że doskonale odczytują reguły gry panujące na wolnym rynku i są dobrze przygotowani do działania w warunkach gospodarki globalnej i różnorodności kulturowej nie oznacza, że nie dostrzegają problemów, które towarzyszą tym gorzej wykształconym, starszym, słabszym, żyjącym w biedzie, mającym mniejsze szansę rozwojowe niż zdecydowana większość z nich. Dostrzegają także wiele problemów, które generowane są wewnątrz ich pokolenia. Sprzeczają się między sobą, prezentując w dyskusjach o sobie samych niejednokrotnie skrajne opinie o tym kim są, co jest dla nich ważne, ku czemu zmierzają, co ich pociąga, a co oburza i wobec czego są obojętni. Dyskutują także o losach innych - ludzi dorosłych, rówieśników, młodszych od nich - wykazując wrażliwość i zatroskanie, a równocześnie gotowość do zmiany odkrywanych zjawisk i nastawień społecznych wobec nich. To ważne cechy, bowiem w społeczeństwie będącym w stanie oblężenia, w którym - jak zauważa Zygmunt Bauman [Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006] - z jednej strony rozciąga się globalna ziemia niczyja, na której stare struktury i zasady przestały działać, a nowe się jeszcze nie wykształciły, z drugiej zaś rozciąga się płynne, nieokreślone i niezdefiniowane jeszcze pole nowych życiowych strategii niezwykle istotne z punktu widzenia ludzkiej różnorodności - "zabijanie dobroci" nie jest wcale zjawiskiem rzadkim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103357 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46504 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101096, 101095 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103371 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37352 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61748 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44846 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65291 (1 egz.)
Book
In basket
Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w wystarczający i obrazowy sposób opisywałyby potrzeby i możliwości współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami. Książka ta to pionierskie opracowanie. W publikacji przedstawiono metody i sposoby, jakimi posługują się lub mogłyby posługiwać się samorządy lokalne, aby rozwijać lokalną przedsiębiorczość. Dzięki nim władze samorządowe, tj. gminne, powiatowe i wojewódzkie, mogą pozytywnie wpływać na kształt i jakość lokalnej polityki gospodarczej. Przedstawiana problematyka koncentruje się wokół takich zagadnień, jak: lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, polityka regionalna, przedsiębiorczość, przyciąganie zagranicznych inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103562, 103561 (2 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest ukazanie zmian zachodzących pod wpływem programu autorskiego Wychowanie prorodzinne w zakresie więzi małżeńskiej, w postawach rodzicielskich, a także w postawach rodziców wobec problemu wychowania seksualnego i prorodzinnego oraz w nastawieniach prorodzinnych dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczy możliwości wpływania na relacje rodzinne, kształtowania postaw i poglądów w zakresie wychowania seksualnego i prorodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105905 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie można ująć jako kompendium aktualnej wiedzy na temat współczesnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, społecznych (w odniesieniu przede wszystkim do rodziny) uwarunkowań kształtowania tych postaw oraz ich emanacji z rodziców na dorastające dzieci. To wartościowe opracowanie zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Pomaga zrozumieć szczególność sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich problemy i wskazuje możliwość budowania z tymi osobami obopólnie satysfakcjonującego dialogu, obopólnie wartościowych relacji interpersonalnych oraz konieczność akceptacji prawa na bycie innym każdemu - nie tylko pełno - ale też niepełnosprawnemu. [prof. dr. hab. Marzenna Zaorska]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104500 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38378 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63380 (1 egz.)
Book
In basket
Zmiany w strukturze demograficznej, polegające na wzroście udziału ludzi starych w polskim społeczeństwie, generują wiele problemów, zwłaszcza w sferze polityki społecznej i gospodarczej. Wydłużanie się życia człowieka, przede wszystkim okresu starości, rodzi refleksję nad specyfiką i jakością tego etapu życia. Książka obejmuje główne zagadnienia dotyczące procesu starzenia w ujęciu demograficznym i indywidualnym. Zawiera charakterystykę źródeł starości biologicznej i psychospołecznej człowieka, prezentuje typowe dla wieku emerytalnego sytuacje kryzysowe oraz możliwości rozwojowe ludzi starych. Przedstawia także wyniki badań empirycznych na temat ich postaw edukacyjnych, nauka bowiem stanowi ważny element w procesie utrzymywania autonomii oraz samodzielności osób starszych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103513 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63748 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 3.)
Wolontariat w pierwszej kolejności kojarzymy z pomocą, którą ochotnicy niosą potrzebującym. W tej perspektywie jawi się nam zjawisko niezmiernie pożądane społecznie. Prezentowana książka, nie pomijając aspektu wkładu wolontariuszy w zaspokajanie potrzeb korzystających z pomocy, podejmuje analizę zjawiska wolontariatu w aspekcie podmiotowym. Przeprowadzone analizy teoretyczno-empiryczne starają się znaleźć odpowiedź na pytania: Czy i w jaki sposób zaangażowanie zmienia samych wolontariuszy? Czy można aktywność wolontarystyczną młodzieży potraktować jako element wychowania prospołecznego? Zawarte w książce wnioski mogą stanowić praktyczne wskazówki, które warto uwzględnić na etapie tworzenia i prowadzenia młodzieżowych grup wolontariackich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44845 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again