Form of Work
Książki
(27)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Status
available
(44)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(17)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
zbiorowa Praca
(5)
Begg David K. H
(4)
Czarny Bogusław
(3)
Dornbusch Rudiger
(3)
Fischer Stanley
(3)
Nordhaus William D
(3)
Rusiński Michał
(3)
Samuelson Paul A
(3)
Wolińska Zofia
(3)
Welfe Aleksander
(2)
Bartołd Robert
(1)
Becht Adam
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Bowden Elbert V
(1)
Bowden Judith Holbert
(1)
Ciopiński Andrzej
(1)
Dudek Hanna
(1)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Hozer Józef
(1)
Jabłońska Anna
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kotler Philip
(1)
Krugman Paul R
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Lindstrom Martin
(1)
Matkowski Zbigniew
(1)
Milewski Roman
(1)
Mruk Henryk
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Pająkiewicz Józef
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Pilarczyk Bogna
(1)
Podkaminer Leon
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rekowski Marek
(1)
Smith Peter
(1)
Suchecki Bogdan
(1)
Szeworski Adam
(1)
Sztucki Tadeusz
(1)
Waters C. D. J
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wiśniewski Jerzy Witold
(1)
Zielińska Magdalena
(1)
Ładyka Stanisław
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(30)
unknown (po)
(3)
Subject
Popyt
(26)
Rynek
(14)
Ekonomia
(13)
Mikroekonomia
(9)
Bezrobocie
(8)
Rynek pracy
(8)
Produkcja
(7)
Inflacja
(6)
Pieniądz
(6)
Spożycie
(6)
Konsumenci (ekon.)
(5)
Makroekonomia
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Ceny
(4)
Ekonometria
(4)
Gospodarka
(4)
Handel międzynarodowy
(4)
Konkurencja
(4)
Kraje rozwijające się
(4)
Marketing
(4)
Dochód narodowy
(3)
Gospodarka narodowa
(3)
Handel zagraniczny
(3)
Jakość produktu
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Siła robocza
(3)
Bank centralny
(2)
Bilans płatniczy
(2)
Budżet
(2)
Dochód
(2)
Finanse publiczne
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Koszty
(2)
Kursy walutowe
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Monopol
(2)
Państwo
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Reklama
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Turystyka
(2)
Urbanizacja
(2)
Usługi
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zatrudnienie
(2)
Agencje reklamowe
(1)
Agroturystyka
(1)
Akwizycja
(1)
Analiza SWOT
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Barwy
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bogactwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług
(1)
Dług publiczny
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Homo oeconomicus
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość życia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał
(1)
Kariera
(1)
Karty płatnicze
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Leasing
(1)
Lichwa
(1)
Logistyka
(1)
Majątek trwały
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Merchandising
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Mobbing
(1)
Monopole
(1)
Motywacja
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Podręczniki
(2)
Encyklopedie
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe i Monografie / [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] = Treatises and Monographs / [Warsaw University of Life Sciences - SGGW] ; 377)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 30952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 68342 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46305, 46304 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42459 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy połączyli w nim głęboką wiedzę ekonomiczną z talentem dydaktycznym, a każde nowe wydanie dostosowali do zmieniających się potrzeb, uzupełniając o nowe, oryginalne myśli. Trwałe, podstawowe zalety podręcznika to: sprawdzona w praktyce konwencja dydaktyczna; stworzenie ram teoretycznych dla całego obszaru nauk ekonomicznych; jasny - często pełen humoru - język wykładu. Polskie wydanie zostało podzielone na dwa tomy. Pierwszy tom obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia - mikroekonomia: podaż, popyt i rynki produktów; rynki czynników: ziemi, pracy i kapitału, oraz podział dochodu; rola państwa w gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105460/T.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105461/T.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58940 P 16,2 (1 egz.)
Book
In basket
Zadania badawcze wyznaczają strukturę pracy. Składa się ona z ośmiu roz­działów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia ryzyka w ubezpieczeniach. Podjęto w nim dyskusję i próbę uporządkowania definicji ryzyka ubezpieczeniowego. Opisano pojęcie i podstawy definiowania ryzyka. Następnie przedstawiono istotę ryzyka ubezpieczeniowego oraz dokonano jego klasyfikacji. W rozdziale tym zaprezentowano także filozofię ubezpieczeń w aspekcie niejednoznaczności funkcjonujących definicji ryzyka ubezpieczeniowego i pojęć z nim związanych, takich jak niepewność, czynniki ryzyka, pomiar ryzyka czy stopień jego reali­zacji. W rozdziale drugim skoncentrowano się na zagadnieniu ryzyka w ubezpie­czeniach na życie. Opisano model statystyczny ryzyka śmierci. Przedstawiono pojęcie prawdopodobieństwa zgonu, jako miary ryzyka śmierci. Dokonano tak­że opisu i prezentacji podstawowego narzędzia wykorzystywanego w ubezpie­czeniach na życie, a mianowicie tablic trwania życia. Przedstawiono konstrukcję tablic trwania życia, ich rodzaje oraz historię powstania. Rozdział ten zawiera także przedstawienie najważniejszych hipotez i praw dotyczących rozkładu trwania życia. Na końcu rozdziału zamieszczono opis tendencji demograficz­nych, które mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju sektora ubezpieczeń na życie. Rozdział trzeci poświęcony jest ubezpieczeniom na życie. Skupiono się w nim na opisaniu istoty i funkcjonujących definicji ubezpieczeń na życie. Dokonano charakterystyki podstawowych ubezpieczeń na życie, w tym tzw. klasycznych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych oraz ubezpieczeń powiązanych z funduszem kapitałowym. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że w monografii rozróżniono typy (modele) ubezpieczeń życiowych oraz produkty ubezpieczeń na życie. Rozróżnienie to ma na celu zachowanie przejrzystości wywodów. Badania empiryczne związane z różnicowaniem poziomu składek dotyczą podstawowych modeli ubezpieczeń na życie, czyli: ubezpieczenia na całe życie, ubezpieczenia na dożycie oraz ubezpieczenia mieszanego. W rozdziale tym dokonano także analizy rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, realizując trzecie zadanie badawcze. Przed analizą rozwoju rynku w Polsce opisano historię ubezpieczeń. Poznanie historii ubezpieczeń pozwala zrozu­mieć istotę tej usługi oraz potrzebę korzystania z ubezpieczeń przez narażone na realizację ryzyka jednostki. Rozdział czwarty koncentruje się na przedstawieniu metod kalkulacji skła­dek w ubezpieczeniach na życie. Opisane metody wykorzystano w procesie kalkulacji składek zróżnicowanych regionalnie i stąd wynika konieczność włą­czenia tego rozdziału. Dodatkowo opisano pojęcie efektywności ekonomicznej oraz wskazano na składkę ubezpieczeniową jako podstawowy jej czynnik. W rozdziale piątym skupiono się na przedstawieniu determinant popytu na ubezpieczenia na życie uwzględnianych w dotychczasowych badaniach tego popytu realizowanych na arenie międzynarodowej. Przedstawiono założenia i wyniki najważniejszych badań oraz opisano modele popytu na ubezpiecze­nia na życie, np. model Lewisa czy badania prowadzone przez Outreville'a lub Mantisa i Farmera oraz Browne'a i Kima. W rozdziale tym dokonano przeglą­du czynników uwzględnianych w badaniach nad popytem na ubezpieczenia na życie. Następnie opisano podejście Moffeta, który wykazał, że efektywna stopa zwrotu z kontraktu ubezpieczeniowego zależy od prawdopodobieństwa przeżycia. Rozdział ten kończy się wnioskami, w których omówiono wpływ czynników najczęściej uwzględnianych w badaniach popytu na ubezpieczenia na życie oraz wskazano na brak publikacji dotyczących takich badań w Europie Wschodniej, w tym także i w Polsce. Kolejne rozdziały zawierają opis przeprowadzonych badań empirycznych oraz otrzymanych wyników. Rozdział szósty koncentruje się na analizie popytu na ubezpieczenia na życie na rynku polskim. W rozdziale tym podjęto próbę weryfikacji empirycznej prawa popytu i jego działania na przykładzie polskiego rynku ubezpieczeń na życie. Rozdział siódmy dotyczy analizy przestrzennej ryzyka śmierci. W rozdziale tym opisano proces wydzielenia tzw. regionów opłacalności. Regiony stworzono na podstawie porównania województw Polski pod względem wybranych cech opisujących poziom ryzyka śmierci w danym województwie. Rozdział kończy się propozycją stworzenia regionów, względem których zakłady ubezpieczeń na życie będą mogły różnicować składki ubezpieczeniowe. W rozdziale ósmym podjęto próbę wykazania wpływu proponowanego podejścia, polegającego na przestrzennym różnicowaniu składek w podstawo­wych modelach ubezpieczeń na życie, na efektywność ubezpieczeń na życie. Przed przystąpieniem do prezentacji otrzymanych wyników dokonano analizy zjawiska migracji w Polsce. Zjawisko to może bowiem zniekształcać wyniki związane z implementacją proponowanego podejścia. Rozdział ten kończy się wnioskami, które pozwalają na przyjęcie tezy głównej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109638 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42562 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
Zarządzanie produkcją jest przedmiotem we wszystkich szkołach zarządzania. Jest przedmiotem trudnym. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Jest podręcznikiem nowoczesnym, opartym przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111975 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46755 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40404 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101576, 101575 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43490 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59765 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41524 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37158 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41525 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60070 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63950 P 16,2 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 2 zmien. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 413 s. : il., tab. ; 24 cm.
(Turystyka)
Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych zachodzących w turystyce i - co ważne - w rekreacji, a także innych branżach związanych bezpośrednio i pośrednio z procesami zachodzącymi na rynku turystycznym i rekreacyjnym. [dr hab. Krystyna Żelazna Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie] Ekonomika turystyki i rekreacji to drugie zmienione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem książki rozszerzonej o zagadnienia związane z rekreacją. Treść podręcznika została również dostosowana do najnowszych obowiązujących standardów nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku turystyka i rekreacja. W pracy zawarto liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, słowniczek podstawowych terminów z angielskimi odpowiednikami, bogatą bibliografię oraz indeks rzeczowy. Każdy rozdział kończy krótkie podsumowanie oraz zestaw pytań kontrolnych. Publikacja jest kierowana do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyka. Książka może również stanowić cenną propozycję dla menedżerów i pracowników firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami turystyki i rekreacji w praktyce.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103727 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44605 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63594 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again