Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Auleytner Julian
(2)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Synowiec Ewa
(2)
Alabrudzińska Elżbieta
(1)
Ambroziak Adam A
(1)
Brodzińska Barbara
(1)
Danilczyk Adam
(1)
Grodzki Radosław
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Jaruzelska Monika
(1)
Jeziński Marek
(1)
Lewandowski Arkadiusz
(1)
Meller Arkadiusz
(1)
Motyka Grzegorz
(1)
Radomski Grzegorz
(1)
Szarłat Aleksandra
(1)
Szmal Ewa
(1)
Weiss Shevah
(1)
Wincławska Maria
(1)
Wojdyła Witold
(1)
Wojdyło Witold
(1)
Zamojska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Polska
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Integracja europejska
(2)
Kobieta
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka
(2)
Polityka historyczna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Transport
(2)
Unia Europejska
(2)
Polska
(1)
Afganistan
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżet
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Dyskryminacja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Feminizm
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gruzja
(1)
Handel
(1)
Irak
(1)
Jaruzelska, Barbara
(1)
Jaruzelska, Monika
(1)
Jaruzelski
(1)
Jaruzelski, Wojciech
(1)
Kaczyńska, Maria
(1)
Komorowska, Anna
(1)
Konfederacja targowicka (1792-1793)
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kornhauser-Duda, Agata
(1)
Kwaśniewska, Jolanta
(1)
Ludobójstwo
(1)
Młodzież Wszechpolska (1919-1947)
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Obóz Narodowo-Radykalny
(1)
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
(1)
Oświata
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Państwo
(1)
Pluralizm polityczny
(1)
Polityka rolna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Płeć
(1)
Rynek
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Stronnictwo Chłopskie
(1)
Stronnictwo Narodowe (1928- )
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej (1992)
(1)
Ukrains'ka Povstans'ka Armiâ
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wałęsa, Danuta
(1)
Weiss, Shevah
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wspólna polityka rolna UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(11)
1989-2000
(4)
1939-1945
(2)
1945-1989
(2)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Izrael
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Biografie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
16 results Filter
Authority data
Polska - polityka - 20-21 w (hasło przedmiotowe)
zob. też Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114610 (1 egz.)
Book
In basket
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej. [I]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51294 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to praca o społecznej praktyce edukacyjnej, w której nie można oddzielić teorii od praktyki (a tym bardziej nie można przeciwstawiać sobie poznania i działania), obejmującej ogół oddziaływań służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka (…). Szczególną uwagę przywiązuję do odkrycia i ujawnienia (opisania, wyjaśnienia i zinterpretowania) tych uwarunkowań i skutków zmian edukacyjnych, które mają swoje zakorzenienie w zmianach kulturowych (zaistniałych w Polsce w XX wieku). T. Hejnicka-Bezwińska - ze Wstępu Autorka dokonała świetnej syntezy wiedzy o faktach i wydarzeniach historycznych, które były kluczowe dla procesów edukacyjnych i polityk oświatowych w zmieniających się ustrojach i rządach, wyprowadzając syntetyczne wnioski o także prospektywnym znaczeniu. Po raz kolejny, bo już w jednej ze swoich wcześniejszych rozpraw tego dokonała, mamy do czynienia z wywabianiem białych plam w polskiej historii oświaty i wychowania. Ogromnie to cenię, gdyż młodsze pokolenie zostało - w wyniku rynkowych reform - pozbawione konieczności i wartości uczenia się historii własnego kraju i narodu. W tym przypadku jestem pewien, że adepci studiów nauczycielskich i pedagogicznych dostaną „soczysty owoc” prawdy o niszczeniu przez rządzących polskiej tożsamości, kultury, elit, z wykorzystaniem także do tych celów systemu szkolnego i polityki oświatowej. Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego O autorce Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, pedagog i filolog; badacz o bogatym dorobku naukowym z zakresu: historii pedagogiki i praktyki edukacyjnej XX wieku, polityki oświatowej, pedagogiki ogólnej, juwentologii. Najważniejsze prace: W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna pedagogiki polskiej. Geneza i stan (1989), Orientacje życiowe młodzieży (1991), Edukacja - kształcenie - pedagogika. Fenomen pewnego stereotypu (1995), Zarys historii wychowania (1944-1989)(oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami (1996), O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości (2000), Pedagogika ogólna (2008). Zainteresowania związane z dyskursami edukacyjnymi i dyskursami o edukacji, wytwarzaniem wiedzy o edukacji i dyrektyw praktycznego działania edukacyjnego znalazły najpełniejsze odzwierciedlenie w ponad 10 pracach zbiorowych, będących dorobkiem Zespołu Pedagogiki Ogólnej przy KNP PAN, któremu T. Hejnicka-Bezwińska przewodniczyła w latach 1999-2014.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110974 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65572 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36874 (1 egz.)
Book
In basket
Zamysłem tej pracy jest najpierw przypomnieć polską tradycję polityki społecznej. Wydaje się to konieczne dlatego, że istnieje pewna maniera fascynacji poglądami anglosaskimi, których istota zasadniczo odbiega od naszego rozumienia tytułowego pojęcia. Poglądy w krajach anglosaskich kształtowały się na zupełnie odmiennym podłożu kulturowo-ekonomicznym, na którym wychowywały się całe pokolenia. Różnice w zbiorowościach ujawniały się w takich cechach charakteru, jak przezorność, ale i skłonność do ryzyka, pracowitość itp. Ani oni nas, ani my ich do końca nie rozumiemy, choć poglądy szanujemy. Przypominanie naszej tradycji naukowej pozwala widzieć ciągłość procesów społecznych. Ponadto w wielu podręcznikach, które studiują politycy społeczni, spotykamy teksty odzwierciedlające w większym stopniu doraźne zjawiska aniżeli procesy. Doraźność jest wyrazem subiektywnych i krótkotrwałych obserwacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103941 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114362 (1 egz.)
Article
In basket
Targowica, czyli zdrada / Józef Szaniawski. - Warszawa : Demart, 2016. - 239 stron : ilustracje ; 21 cm.
Adam Danilczyk w książce Konfederacja targowicka przedstawił i omówił ogólne tło, przyczyny, przebieg i skutki konfederacji targowickiej na podstawie badań historycznych archiwaliów polskich i rosyjskich. Choć książka jest skierowana do czytelnika zainteresowanego historią, a nie zawodowego historyka ma solidne podstawy naukowe bowiem Adam Danilczyk zajął się tą tematyką również w swojej rozprawie habilitacyjnej. Do tej pory polscy autorzy nie badali archiwów rosyjskich więc nie tylko dla przeciętnego czytelnika to opracowanie stanowi prawdziwe novum. W książce zamieszczono mapy i inne ilustracje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113692 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40876 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina / Monika Jaruzelska. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2014. - 320 s. : il. ; 23 cm.
W poprzedniej książce córka generała opowiedziała historię swojego życia. W tej kreśli sylwetki rodziców, rozmawia z ojcem i matką o niełatwych relacjach rodzinnych. Zamieszcza fragmenty dziennika, w którym notuje zdarzenia bolesne, ale też radosne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64628 (1 egz.)
Book
In basket
Pierwsze damy III Rzeczpospolitej / Aleksandra Szarłat. - Warszawa : Foksal, 2016. - 316, [4] s., [44] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Za każdym mężczyzną u władzy stoi kobieta, która pomogła mu zdobyć wpływy. „Gdyby nie Danuta, nie byłoby takiego Lecha” - mówią znajomi Danuty i Lecha Wałęsów. Aleksander Kwaśniewski zapytany, co jego prezydentura zawdzięcza żonie, odpowiada: „Mnóstwo”, a potem bardzo długo wylicza listę zasług Jolanty Kwaśniewskiej. „Swoje sukcesy niewątpliwie zawdzięczam żonie” - wystawiał piękne świadectwo Marii Lech Kaczyński. Bronisław Komorowski przyznaje, że nie mógłby przez lata oddawać się polityce, gdyby nie żona, którą podziwia za silny charakter. Andrzej Duda deklaruje: „Mam wspaniałą, mądrą, bardzo dobrą żonę”. Sześć bardzo różnych kobiet na szczytach władzy i prawie 30 lat Polski, od 31.12.1989 do dziś. Wszystkie prezydentowe były powszechnie oceniane, bacznie obserwowane, często krytykowane, wszystkie wzbudzały gorące emocje. Jak sobie z tym radziły pierwsze damy III Rzeczypospolitej? Co w pełnieniu tej zaszczytnej roli okazało się najtrudniejsze? Czy tajniki protokołu dyplomatycznego trzeba mieć we krwi, czy też należy się ich uczyć? Jak sobie radziły z mediami? Kim były? Jak je wychowywano? Na przykładzie ich dróg i ścieżek życiowych widać, jak przez ponad ćwierćwiecze ewoluowała instytucja małżonki prezydenta, jak kolejne kobiety w tej roli budowały ją od podstaw na zaoranej po komunie ziemi. Z braku wcześniejszych wzorców działały często intuicyjnie, nadając sprawowanej funkcji własny, bardzo osobisty rys. Instytucja miała wiele z nich samych. Właściwie dopiero teraz, za kadencji Andrzeja Dudy, instytucja pierwszej damy i konkretna osoba to nie do końca tożsame pojęcia. Bohaterki niniejszej książki to wspaniałe kobiety, które łączy siła ducha i poczucie niezależności. Wyznaczają wzory stylu i zachowania. Działają charytatywnie, angażując się w trudne kwestie społeczne. Wspierają swoich mężów, ocieplają ich wizerunek, a podczas nieformalnych spotkań w międzynarodowym gronie są najlepszymi „ministrami spraw zagranicznych”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112587 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej publikacji zaprezentowane zostały wyniki najnowszych badań mających na celu określenie miejsca Polski w dyplomacji państw europejskich, jak również ukazanie roli i znaczenia polskich dyplomacji w Europie w XX i Xxi w. Skoncentrowano się na dwóch okresach: latach 1918-1945 i po 1989 roku- ze względu na szczególne zadania, jakie stawały przed polską dyplomacją w każdym z nich. W państwie polskim, które pojawiało się na mapie politycznej Europy po ponad stu latach nieobecności, służbę dyplomatyczną trzeba było tworzyć od podstaw (...).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114114 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43231, 43230 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37292, 34658, 34657 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30774 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41102, 41101 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59577 P 7,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43229, 43228 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37291, 34656, 34655 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41100, 41099 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59576 P 7,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again