Form of Work
Książki
(26)
Czasopisma
(1)
Status
available
(43)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Kosikowski Cezary
(2)
Skrzydło Wiesław
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bartoszewicz Michał
(1)
Bojarska Lucyna
(1)
Borecki Paweł
(1)
Bożek Martin
(1)
Granat Mirosław
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzaty
(1)
Migalski Marek
(1)
Osiatyński Wiktor
(1)
Osuch Maciej
(1)
Pawlak Marian
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Pytlik Bogusław
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Szweda Edmund
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Zwierzchowski Eugeniusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(24)
unknown (po)
(3)
Subject
Prawo państwowe
(6)
Konstytucja
(5)
Polska
(5)
Prawodawstwo
(4)
Trybunał Konstytucyjny
(4)
Partie polityczne
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Sądownictwo
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkomania
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Policja
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rada Ministrów
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sąd Okręgowy (Warszawa)
(1)
Sądy
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trzciński, Janusz
(1)
Uczniowie
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1989-2000
(14)
1901-2000
(3)
Subject: place
Polska
(20)
Czechy
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
27 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Wydawnictwo Sejmowe)
Książka jest dziełem zbiorowym, ale niezależnie od różnic występujących w opracowaniach poszczególnych autorów u wszystkich przewija się myśl, że zasada demokratycznego państwa prawnego jest dziś fundamentalną zasadą ustrojową, porządkującą i spajającą polski system prawny, jej treść jest stale kształtowana, a proces jej wprowadzania trwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108527, 108526 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106342 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie koncentruje się na normatywnych uregulowaniach wzajemnych kontaktów między Sejmem RP a dwoma organami władzy wykonawczej - Prezydentem RP i Radą Ministrów. Stosunki te stanowią kościec założonego konstytucyjnie i realizowanego w praktyce systemu rządów. Relacje między Sejmem jako organem stanowiącym polityczne zaplecze rządu, sprawującym jednocześnie parlamentarna kontrolę działań rządu i administracji rządowej a Prezydentem jako organem reprezentującym państwo i sprawującym funkcje arbitrażu między Sejmem a rządem oraz między Radą Ministrów a Sejmem i Prezydentem w zasadniczym zakresie determinują rządzenie państwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108456 (1 egz.)
Book
In basket
Na tę obszerną problematykę składają się następujące zagadnienia i instytucje prawne, opisane przez uznanych autorów: prawo wyborcze i systemy wyborcze; struktura wewnętrzna i organizacyjna prac Sejmu; autonomia regulaminowa Sejmu; status posła i senatora; dwuizbowość parlamentu; funkcja ustawodawcza, kontrolna i kreacyjna parlamentu; rola parlamentu w związku z procesem integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108426 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32908 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.)
Praca poświęcona jest ocenie funkcjonowania w praktyce zasad ustroju społecznego i gospodarczego przyjętych w Konstytucji RP. Opracowanie nie odnosi się jednak do wszystkich zasad ustroju społecznego i gospodarczego. Z konieczności koncentruje się na wybranych zasadach, głównie zresztą dotyczących ustroju gospodarczego. Na przyjęcie takiej koncepcji złożyło się wiele przyczyn. Po pierwsze trudno jest w sposób obiektywny i powszechnie aprobowany zestawić katalog zasad odnoszących się wyłącznie do ustroju społecznego. Po drugie, praca ta jest tylko jedną z dziesięciu opracowań poświęconych ocenie stosowania Konstytucji RP. To oznacza, że zagadnienia dotyczące ustroju społecznego stały się przedmiotem innych opracowań, poświęconych zwłaszcza prawom, wolnościom i obowiązkom obywatelskim. Po trzecie przyjęto, że w tej pracy na ustrój społeczny i gospodarczy spojrzymy z punktu widzenia zasad, a nie praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Z tego względu nieprzypadkowy jest również wybór tematów opracowań zamieszczonych w tomie. Dostarczają one argumentów uzasadniających oceny i wnioski oraz postulaty wysuwane przez poszczególnych autorów. Czytelnik ma dzięki temu możliwość poszerzenia własnego zasobu wiedzy na ten temat. To sprawia, że książka spełnia założone przed nią cele. Umożliwia również sformułowanie postulatów de lege ferenda, co zostanie jednak wyrażone odrębnie i w odniesieniu do oceny stosowania Konstytucji RP w całej jej rozciągłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108521, 108520 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47442 (1 egz.)
Book
In basket
Książka poświęcona problematyce dostosowania prawa do nowej konstytucji. Zawarte w niej rozważania koncentrują się przede wszystkim na przedstawieniu i ocenie kompleksu działań oraz instytucji prawnie uregulowanych oraz funkcjonalnie i logicznie ze sobą powiązanych, których celem było urzeczywistnienie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., czyli stworzenie warunków niezbędnych do faktycznego stosowania jej norm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108508, 108507 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32642 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41740 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38564 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54666 (1 egz.)
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105912 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42113 (1 egz.)
Book
In basket
Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę procesu opracowania i uchwalenia w latach 1989-1997 przepisów Konstytucji RP określających relacje między państwem a związkami wyznaniowymi. Autor oparł się nie tylko na materiałach opublikowanych, ale także na dokumentach pochodzących z archiwów prywatnych, ponadto przeprowadził wywiady z licznymi uczestnikami prac konstytucyjnych w sprawach wyznaniowych. Pozwoliło to na zweryfikowanie wielu obiegowych sądów i stereotypów dotyczących stosunków Państwo-Kościół we współczesnej Polsce. Monografia ukazuje, w jaki sposób powstawały przepisy konfesyjne obecnej ustawy zasadniczej, szczególnie te, które budzą wątpliwości interpretacyjne.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108422 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40882 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32643 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44722 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Podjęcie się przez Autorów w monografii analizy reguł będących podstawą funkcjonowania państwa jako instytucji polityczno-prawnej, gospodarczej, czy społecznej należy ocenić pozytywnie. Monografia stanowi ważny czynnik w dyskusji na temat istoty państwa i jego roli w życiu politycznym czy społecznym w kontekście zabezpieczania potrzeb obywateli, w którym to celu państwo zostało powołane. Ustrój polityczny państwa, jako wyznacznik działania władzy publicznej jest tą sferą, która powinna stanowić gwarancję realizacji przez tę władzę misji publicznej na rzecz społeczeństwa". [z recenzji prof. dr. hab Macieja Marszała Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetem Wrocławskiego] "Na rynku wydawniczym odczuwalny jest brak zwartych publikacji w tym zakresie. Niedobór ten łagodzi ta monografia. Jest ona syntetyczną analizą ogólnych idei (zasad) politycznych (polityczno-prawnych), stanowiących fundament sprawnie funkcjonującego państwa. Autorzy książki słusznie podnoszą, iż istnienie zasad będących wyrazem politycznego ustroju państwa sprzyja kształtowaniu jego wizerunku, propagowaniu konstytucyjnych wartości i respektowaniu prawnych reguł, nie tylko (choć przede wszystkim) przez organy władzy publicznej, ale również członków społeczeństwa". [z recenzji prof. dr. hak Macieja Chmielińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego] Książka jest adresowana między innymi do studentów administracji, dla których przedmiot o tym samym tytule stanowi wykład obowiązków zgodnie ze standardami, a także prawa, politologii oraz europeistyki. Opracowaniem powinni się zainteresować wszyscy, którzy zajmują się niniejszą problematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108344 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83957 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 27127 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95140, 95139, 95138 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61071 (1 egz.)
Book
In basket
W czerwcu 2006 r., podczas corocznego zjazdu polskich prawników konstytucjonalistów, wygłoszono sześć referatów. Ich autorzy (m.in. profesorowie Marek Safjan, Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt i Paweł Sarnecki) poruszyli tematy z zakresu prawa parlamentarnego, które w ostatnim okresie najbardziej nurtują to środowisko. W książce - której tytuł odzwierciedla znaczne zróżnicowanie problematyki omawianej podczas zjazdu - zamieszczono teksty wszystkich referatów, wypowiedzi w dyskusji oraz siedem nadesłanych artykułów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40298 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32646 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57813 P 7,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44732 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne, historyczne i porównawcze (rozdział I), jak również zagadnienia szczegółowe, których przedmiot wiąże się z zakresem regulacji finansów publicznych w Konstytucji RP (rozdziały II-VI). Wśród zagadnień szczegółowych na czoło wysuwają się problemy budżetu państwa (rozdział II). Natomiast pozostałe zagadnienia są związane ze Skarbem Państwa (rozdział III), podatkami i ciężarami publicznymi (rozdział IV), dochodami jednostek samorządu terytorialnego (rozdział V) oraz ustrojem pieniężnym i Narodowym Bankiem Polskim (rozdział VI). Książka jest przeznaczona dla wielu odbiorców. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić trzeba wszystkich tych, którzy w praktyce zajmują się finansami publicznymi, tworząc i stosując prawo. Przed licznymi wątpliwościami i problemami stają bowiem posłowie i senatorzy, a także służby legislacyjne oraz przedstawiciele resortów i administracja samorządowa na tle rozumienia przepisów konstytucyjnych, regulujących finanse publiczne. To przede wszystkim dla nich jest ta książka. Wśród nich powinni znaleźć się także pracownicy centrali NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Nie powinno też zabraknąć wśród czytelników sędziów TK, SN i NSA. Jest to zaś w sumie wcale pokaźna rzesza odbiorców. Poza tym, książka jest przeznaczona dla naukowców i studentów prawa i administracji oraz finansów i bankowości. Warto zwrócić uwagę na to, że inne podręczniki akademickie (np. z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa finansowego) w znikomym stopniu wyjaśniają znaczenie przepisów Konstytucji RP regulujących zagadnienia finansów publicznych. Zupełnie zaś pomijają opis polskiej praktyki parlamentarnej oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie finansów publicznych. Niniejsza praca zmierza do usunięcia tych luk. Praca uwzględnia stan prawny oraz orzecznictwa i literatury na dzień l stycznia 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108438, 99254 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again