Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Alabrudzińska Elżbieta
(1)
Bozacka Małgorzata
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Fronckiewicz Bożena
(1)
Gadowska Kaja
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gospodarek Tadeusz
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jabłoński Maciej
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Paziewska Elżbieta
(1)
Rabiega Agnieszka
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Sobieraj Kamila
(1)
Sobiesiak-Penszko Paulina
(1)
Wielgos-Struck Renata
(1)
Władek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(14)
Subject
Samorząd terytorialny
(6)
Administracja
(5)
Samorząd gminny
(3)
Administracja niezespolona
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(2)
Kadry
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Samorząd województwa
(2)
Urzędnicy
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Administracja skarbowa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Burmistrz
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał
(1)
Kinga
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Ministerstwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narodowy Fundusz Zdrowia
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Parlament
(1)
Pedagogika terapeutyczna
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Prawodawstwo
(1)
Premier (urząd)
(1)
Prywatni detektywi
(1)
Radni
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rynek
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Rząd Tuska (2011- )
(1)
Samorząd miejski
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Skarb państwa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Straż gminna
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba cywilna
(1)
Służba publiczna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(1)
Warszawa
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wójt
(1)
Władza państwowa
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami
(1)
Zawody medyczne
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(4)
1989-2000
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33053 (1 egz.)
Book
In basket
Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108732 (1 egz.)
Book
In basket
W coachingu odkrywasz swój indywidualizm, swoją niepowtarzalność i siłę wpływu na własne życie. Wypracowujesz najefektywniejsze dla Ciebie strategie działania. Wytyczasz unikalną drogę do realizacji celów i marzeń, Twoją drogę. Pomyśl o słowach Oscara Wilda: "Większość ludzi jest kopiami innych. Ich myśli są czyimiś opiniami, ich życie - mimikrą, ich pasje - cytatami." Jakie jest Twoje zdanie?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107109 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48607 (1 egz.)
Book
In basket
Część I Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej Magdalena Łesak-Bulwan Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie ŚDS w Ustrzykach Dolnych) Sabina Skubisz Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl Marek Rodziewicz Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego Monika Struck-Peregończyk Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym - aktywność społeczna i edukacyjna Jacek Górak Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Część II Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym Elżbieta Pawliszko Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym Irena Marszałek Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa" Edyta Wójtowicz Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi Patrycja Pastuła Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie Anna Mryczko Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie Agnieszka Wilk Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112849 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34133 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Książka jest interesującą pozycją w literaturze przedmiotu omawiającą zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest to prawidłowo skonstruowane opracowanie tematyczne, wykonane z dużą dbałością o zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego i chronologii, podczas omawiania poszczególnych zagadnień. Książka stanowi źródło wiedzy, które może być wykorzystane w realizacji procesu nauczania akademickiego z przedmiotu bezpieczeństwo wewnętrzne. Z praktycznego punktu widzenia publikacja powinna trafić w ręce zarówno studentów, jak też pracowników naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. [z recenzji prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108276 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39454 (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest obszernym i szczegółowym studium monograficznym służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, obejmującym zagadnienia regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej, rekrutacji urzędników tego korpusu, newralgicznych pól jego działalności, a także towarzyszących funkcjonowaniu służby cywilnej w naszym kraju nieprawidłowości i patologii. Autorka w centrum swoich rozważań sytuuje relacje pomiędzy polityką i administracją oraz ich wpływ na kształt i jakość funkcjonowania kluczowej dla aparatu państwa kadry urzędniczej. Zasadniczym celem badawczym, jaki postawiła przed sobą Kaja Gadowska, jest „analiza słabości organizacyjnych i prawnych systemu służby cywilnej w Polsce, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie profesjonalnej kadry urzędników publicznych”. Nie ulega wątpliwości, że książka podejmuje kapitalny z punktu widzenia jakości państwa i administracji publicznej temat. To przede wszystkim od poziomu kadr zależeć będzie sposób funkcjonowania kluczowych dla stabilizacji ładu publicznego instytucji. Recenzowana praca w sposób kompetentny, systematyczny i szczegółowy opisuje mechanizmy degradacji i patologizacji struktur państwa, stając się tym samym niezwykle ważną pozycją nie tylko w sensie naukowym, ale także w kontekście monitorowania standardów regulujących działanie najważniejszych instytucji życia publicznego w naszym kraju. Z recenzji dr. hab. Andrzeja Bukowskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39860 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43968 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Monografia podejmuje niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność zapewnienia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w państwie demokratycznym. Nie bez znaczenia jest również fakt przyjęcia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz nowej formuły funkcjonowania UE w Przestrzeni Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51488 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45263 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64490 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Bilans monitoringu prawa, wydawany w ramach projektu "Decydujmy razem", poświęcony jest prawnym uwarunkowaniom związanym z partycypacją publiczną czyli zaangażowaniem obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Autorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie ram prawnych, jako ważnego czynnika kształtującego uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, który może zarówno mu sprzyjać, jak też ograniczać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45441 (1 egz.)
Book
In basket
Biała księga zarządzania / Tadeusz Gospodarek. - Warszawa : Difin, 2018. - 486 stron : ilustracje ; 23 cm.
Po raz pierwszy na rynek trafia monografia, która dotyczy pomiaru w zarządzaniu oraz opisu metod teoretycznych w zastosowaniu praktycznym optymalizacji prowadzenia biznesu. Treści zawarte są na tyle uniwersalne, że przez długi okres czasu nie ulegną dezaktualizacji. Zaproponowane modele postępowania w konkretnych problemach zarządzania wynikają na ogół z dobrych praktyk stosowanych przez czołowe organizacje. Monografia wnosi również duży ładunek teoretyczny wynikający z interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień teorii zarządzania. Przede wszystkim porządkuje wiedzę w zakresie modelowania na poziomie ontologicznym i epistemologicznym. Ukazuje nowe ujęcie podejścia systemowego do działalności gospodarczej. Omawia korelacje pomiędzy pomiarami makro i mikro. Treść opiera się na 300 pozycjach literaturowych, w większości nowych i dostępnych w internecie. W ten sposób piszący opracowania zyskują szybki dostęp do wiedzy i cytowań. Posiadanie tej pozycji umożliwia szybkie dotarcie do praktycznych rozwiązań problemów złożonych zarządzania, dlatego warto ją mieć pod ręką
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41630 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45265 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej publikacji zaprezentowane zostały wyniki najnowszych badań mających na celu określenie miejsca Polski w dyplomacji państw europejskich, jak również ukazanie roli i znaczenia polskich dyplomacji w Europie w XX i Xxi w. Skoncentrowano się na dwóch okresach: latach 1918-1945 i po 1989 roku- ze względu na szczególne zadania, jakie stawały przed polską dyplomacją w każdym z nich. W państwie polskim, które pojawiało się na mapie politycznej Europy po ponad stu latach nieobecności, służbę dyplomatyczną trzeba było tworzyć od podstaw (...).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114114 (1 egz.)
Book
In basket
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia analizująca problematykę ochrony życia i zdrowia ludzkiego od strony administracyjnoprawnej. Autorka wyodrębnia poszczególne kategorie podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej i charakteryzuje podejmowane przez nie działania mające wpływ na ochronę życia i zdrowia człowieka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45871 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again