Form of Work
Książki
(62)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(84)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(40)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(6)
Małachowski Witold
(3)
Pluciński Eugeniusz Maciej
(3)
Rymarczyk Jan
(3)
Bąk Henryk
(2)
Synowiec Ewa
(2)
Weresa Marzenna
(2)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(2)
Ambroziak Adam A
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Bielska Agnieszka
(1)
Bil Ireneusz
(1)
Bocian Andrzej Franciszek
(1)
Boehlke Jerzy
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brach Jarosław
(1)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Czepiec Marek
(1)
Dieckheuer Gustaw
(1)
Dolny Edward
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Grzelak Anna
(1)
Grądalski Feliks
(1)
Guliński Jacek
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Książek Elżbieta
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Lewandowski Henryk
(1)
Lis Stanisław
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Marszałek Anna
(1)
Matysiak Andrzej
(1)
Meyer Beata
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Piwowar Bogusław
(1)
Polcyn Jan
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Sitek Bronisław
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Staszewski Józef
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Szymański Władysław
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Tkaczuk Marek
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zarzecki Dariusz
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świeca Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(50)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(64)
Language
Polish
(52)
unknown (po)
(10)
English
(1)
Subject
Unia Europejska
(48)
Polska
(10)
Integracja europejska
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Globalizacja
(5)
Gospodarka
(5)
Unia Europejska a Polska
(5)
Innowacje
(4)
Konkurencja
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(4)
Euro (pieniądz)
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Handel
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Grupy nacisku
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Kadry
(2)
Makroekonomia
(2)
Motoryzacja
(2)
Negocjacje
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Transport
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Akcyza
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biopaliwa
(1)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Drób
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Emerytura
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Euroregion Niemen
(1)
FADN
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grunty rolne
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Główny Urząd Miar
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informatyka medyczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja Europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje alternatywne
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Islam
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Izby rolnicze
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Korupcja
(1)
Kosmetyki
(1)
Kredyt rolny
(1)
Marketing
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Ministerstwo Obrony Narodowej
(1)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mleczarstwo
(1)
Subject: time
1989-
(21)
2001-0
(11)
Subject: place
Polska
(40)
Niemcy
(4)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Rosja
(1)
Słowacja
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Warszawa
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Podręczniki akademickie
(3)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Podręczniki
(1)
64 results Filter
Book
In basket
Podręcznik został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do zajęć akademickich na temat wspólnych polityk gospodarczych UE. Przedmiot o nazwie "Wspólne polityki Unii Europejskiej" (lub podobnej, np. "Polityki wspólnotowe", "Polityki gospodarcze UE") jest wykładany na kierunkach Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, a także w ramach innych kierunków. Podręcznik może być też użyteczny do przedmiotów "Polska w Unii Europejskiej" i "Polska w Europie", oferowanych również w ramach wymienionych kierunków studiów. Autorzy podręcznika zakładają - zgodnie ze standardami programowymi wymienionych kierunków - że słuchacze wykładu pt. "Wspólne polityki Unii Europejskiej wcześniej mieli wykład podstawowy na temat funkcjonowania UE (np. "Integracja europejska"), który z reguły obejmuje też podstawy najważniejszych wspólnych polityk UE. Stąd też podręcznik stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy o wybranych obszarach wspólnych działań w UE oraz o systemie i pierwszych efektach wdrażania wybranych polityk gospodarczych UE w Polsce. Przedstawiono w nim następujące wspólnotowe polityki: finansowo-budżetową, wspólną politykę rolną, regionalną, politykę pomocy publicznej oraz świadczenia usług. Głównym kryterium wyboru tych dziedzin był fakt, że od 2007 r. Unia działa w nowych warunkach finansowych wynikających z perspektywy finansowej przyjętej na lata 2007-2013. Związane są z tym ważne modyfikacje tych dziedzin działania UE, które absorbują największe środki finansowe ze wspólnego unijnego budżetu. Są to przede wszystkim wspólna polityka rolna i polityka spójności (regionalna). Zmiany nastąpiły także w zasadach funkcjonowania unijnego budżetu, tak po stronie jego finansowania, jak i podziału środków na różne cele. Dochodzi do tego reforma wspólnej polityki rolnej z 2003 r. Reforma ta jest realizowana w państwach UE-15 od 2005 r., a w większości nowych państw członkowskich wejdzie w życie w najbliższym czasie. Wszystkie powyższe względy uzasadniają bliższe przyjrzenie się tym nowym rozwiązaniom. Znacząca część wsparcia z budżetu unijnego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu prawa wspólnotowego. W ostatnich kilku latach nastąpiły istotne zmiany zasad dopuszczalności tej pomocy. Stąd też oddzielny rozdział został poświecony tej tematyce. Polityka wobec sektora usług nie ma bezpośrednich związków z budżetem. Sektor ten generalnie nie jest wspierany z budżetu UE, jakkolwiek firmy usługowe potencjalnie mogą, pod pewnymi warunkami, korzystać ze wsparcia polityki regionalnej lub z pomocy publicznej poszczególnych państw UE. Rozdział o usługach został zamieszczony głównie z uwagi na nowe rozwiązania prawne (tzw. dyrektywę usługową), stosunkowo mało omówione w publikacjach z zakresu integracji europejskiej. Głównym celem podręcznika jest pokazanie - na tle ogólnych zasad w UE - realizacji, wybranych do analizy, polityk w Polsce. W każdym z rozdziałów przedstawiono więc podstawowe zagadnienia z zakresu omawianej polityki, niezbędne do zrozumienia jej funkcjonowania w UE. Na tym tle pokazano sposób realizacji danej polityki w Polsce. Jednocześnie autorzy starali się uwzględnić w każdej z omawianych dziedzin najnowsze rozwiązania prawne i ich praktyczne znaczenie dla Polski. Jest to o tyle ważne, że - jak już zauważono - od 2007 r. nastąpiły lub są stopniowo wprowadzane istotne zmiany w wielu obszarach funkcjonowania UE. Są to obszary, które mają kluczowe znaczenie dla Polski, zarówno z uwagi na dystans dzielący nas tu od najlepiej rozwiniętych państw UE, jak też duże środki finansowe z unijnego budżetu, dostępne dla Polski. Syntetycznym miernikiem wagi tych zmian jest to, że od 2007 r. Polska jest największym beneficjentem środków z unijnego budżetu, zarówno w wielkościach absolutnych, jak i w kategoriach netto (po potrąceniu wpłaty do unijnego budżetu). Autorzy uwzględnili stan prawny funkcjonowania omawianych dziedzin, jaki obowiązuje wiosną 2008 r. W większości obszarów są to rozwiązania prawne przyjęte na okres obecnej perspektywy finansowej, tj. na lata 2007-2013. Podręcznik został napisany przez zespół Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, działającej w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107545, 107544 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105560 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34194 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30767 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40610 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85519 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113068 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39959 (1 egz.)
Book
In basket
W dniach 21-22 czerwca 2004 r. w Jabłonnie k. Warszawy odbyła się X konferencja naukowa z cyklu "Integracja Polski z Unią Europejską" organizowana przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Kalendarzowa zbieżność dziesiątej, jubileuszowej konferencji zatytułowanej "Polska - Unia Europejska" z przystąpieniem Polski do UE w naturalny sposób określiła tematykę przygotowanych referatów. Ujęto je w cztery odrębne grupy problemowe. Pierwsza z nich miała najszerszy zasięg tematyczny, dotyczyła bowiem zestawienia polskich i ogólnoeuropejskich interesów w poszerzonej UE. Druga grupa przedstawiała wpływ Polski jako członka Unii na stosunki z nie należącymi do tego ugrupowania krajami Europy Wschodniej, trzecia koncentrowała się na sprawach wpływu Polski na procesy decyzyjne w nowej strukturze UE, wreszcie w grupie ostatniej rozpatrywano kwestie nowych warunków działania wybranych dziedzin polskiej gospodarki w sytuacji, kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem UE. Autorami referatów są profesorowie ze wszystkich katedr i instytutów Kolegium Gospodarki Światowej SGH, co w swoisty sposób ujawnia szeroki zakres przedmiotowy zainteresowań badawczych całego Kolegium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104850, 104849 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113134 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106631 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104835 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38680 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106647 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111949 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57969 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58404 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113199 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32573 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 1110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105566 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again