Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(38)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Grewiński Mirosław
(4)
Bartosz Bogna
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Hryciuk Renata Ewa
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Korolczuk Elżbieta
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Makuch Marta
(1)
Moroń Dorota
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Rymsza Marek
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Szlendak Tomasz
(1)
Szyszka Małgorzata
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zaborowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Polityka społeczna
(9)
Bezrobocie
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Infrastruktura społeczna
(3)
Ubóstwo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Mężczyzna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Bezdomność
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Globalizacja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie starzy
(1)
Migracje
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Policja drogowa
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Przestępczość
(1)
Płaca minimalna
(1)
Płeć
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Seksizm
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(3)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Dolny Śląsk
(1)
Rodzina
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103955 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103953 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Polityka Społeczna ; 4.)
Publikacja powstała w ramach projektu Odpowiedzialna Uczelnia. Jak pisze we wstępie Mirosław Grewiński - W kontekście tradycji i rozwoju polityki społecznej nasuwają się różnorodne trudności jak traktować społecznie odpowiedzialny biznes i w jaki sposób może się on przyczyniać do rozwiązywania licznych kwestii społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, czy ogólnokrajowym. [...] Podstawowe pytanie i dylemat w kontekście także tej publikacji jest taki - czy społecznie odpowiedzialny biznes można w ogóle traktować jako element polityki społecznej, utożsamianej najczęściej z działalnością publicznych instytucji, a nie z nieregularnymi inicjatywami społecznymi, oferowanymi okazjonalnie przez podmioty komercyjne, czy szerzej pozarządowe. Polityka społeczna przez wielu, w dalszym ciągu traktowana jest jako przedmiot działań państwa i sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103956 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45261 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64796 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65414 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46211 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36845 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako części składowej bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia oraz innych kierunków społecznych, w ramach których funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Publikacja jest także adresowana do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, a także szerokiego kręgu odbiorców, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63723 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95967 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35978 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30065 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42274 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61072 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45092 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64316 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3349)
Praca zbiorowa otwierając serię "Współczesne problemy polityki społecznej", podejmuje istotne dla teorii i praktyki polityki społecznej zagadnienie osób starszych w społeczeństwie. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie oraz 10 artykułów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska, takim jak m.in.: media masowe i ich użytkowanie wśród osób starszych, aktywność zawodowa osób starszych, poziom kapitału społecznego tej grupy wiekowej, edukacja seniorów czy znaczenie organizacji pozarządowych w ich życiu. Wśród autorów tekstów publikowanych w pracy, oprócz pracowników naukowych UWr, są także praktycy z instytucji zajmujących się polityką społeczną. Zamysłem redaktorek było także podkreślenie, cytując za Wprowadzeniem, że "ludzie starsi są takimi samymi, a zatem pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, jak wszyscy pozostali".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104543 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44658 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów, a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane m.in. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych wpływających na podejmowane przez kobiety i mężczyzn role. Książka stanowi zapis współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych, analizowanych przez pryzmat fenomenu jakim jest kobiecość i męskość. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38301 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44359 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63366 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again