Form of Work
Książki
(13)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(44)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Konarzewska Anna
(1)
Kubiak-Szymborska Ewa
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Majerek Bożena
(1)
Oleszkowicz Anna
(1)
Papież Jan
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Popławska Agata
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Senejko Alicja
(1)
Sowiński Andrzej J
(1)
Stanek Janusz
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Szkoły średnie
(1)
Wychowawcy
(1)
Subject
Podmiotowość
(13)
Wychowanie
(9)
Młodzież
(4)
Antropologia filozoficzna
(3)
Nauczyciele
(3)
Twórczość
(3)
Wartość
(3)
Grupy rówieśnicze
(2)
Husserl, Edmund
(2)
Kształcenie
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Osobowość
(2)
Personalizm
(2)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(2)
Religijność
(2)
Rodzice
(2)
Starość
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Tolerancja
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wychowanie patriotyczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Światopogląd
(2)
Agresywność
(1)
Antypedagogika
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Buddyzm
(1)
Błędy edukacyjne
(1)
Choroby
(1)
Cyberkultura
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Depresja
(1)
Descartes, René
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dobro
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dramat
(1)
Dualizm (filoz.)
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Ekologia
(1)
Ekologia człowieka
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Fenomenologia
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Fonoholizm
(1)
Fromm, Erich
(1)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1)
Heidegger, Martin
(1)
Herbart, Johann Friedrich
(1)
Holizm (filoz.)
(1)
Ingarden, Roman Stanisław
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jan Paweł II
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara cielesna
(1)
Klasa szkolna (socjologia)
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kultura masowa
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lacan, Jacques
(1)
Liberalizm
(1)
Literatura
(1)
Lévinas, Emmanuel
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Milczenie
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nagrody
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Patriotyzm
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Piaget, Jean
(1)
Piractwo komputerowe
(1)
Praca zespołowa
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychoanaliza
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Bajki i baśnie
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Konstrukcję merytoryczną pracy tworzą cztery części: Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnych zainteresowań; Wspólnota rodzinna - jej wartość, funkcje, przemiany; Współczesna rodzina - zagrożenia jej struktury i funkcjonowania; Pomoc współczesnej rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108341 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48731 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 89999, 89998 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45185 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100513, 100512 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47160 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37385 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30882 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43365 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63123 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40588 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63450 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z trzech części. Pierwsza część pt. Pytania o teoretyczność teorii wychowania zawiera artykuły: Bogusława Śliwerskiego, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Marii Czerepaniak-Walczak, Lucyny Kopciewicz, Piotra Baucia, Mariusza Zawodniaka, Ewy Muszyńskiej i Jana Papieża. Autorzy ci wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach. Dyskutują o kondycji teorii wychowania dziś, rozbieżności (konfliktem) między teorią a praktyką wychowania. Wskazują, które obszary rzeczywistości wychowawczej nie znajdują miejsca w teorii, są pomijane i odwrotni. Jako rodzice, nauczyciele akademiccy, reprezentanci także innych dyscyplin naukowych z dystansem stawiają zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście nastąpił kryzys teoretyczności teorii wychowania?
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105121 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47997 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44680 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Socjoterapia w coraz szerszym zakresie zaczyna być wykorzystywana w szkołach, placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniami. Socjoterapia polega przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbardziej pożądaną i wskazaną. Opracowanie będzie pomocne nauczycielom i wychowawcom, studentom pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z osobą niedostosowaną społecznie, z uwzględnieniem wymogu jej podmiotowego traktowania w grupie socjoterapeutycznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112855 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40813 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33724 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47298 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65789 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48911, 48788 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45165 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64098 (1 egz.)
Book
In basket
Na ogół wychowanie rozumiane jest jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Od innych wpływów wyróżnia je to, że jest podejmowane świadomie i celowo dla uformowania osobowości wychowanka, a jego efekty mają wymiar nie tylko jednostkowy, ale również społeczny. Dlatego zainteresowane są nim nie tylko jednostki, ale także grupy społeczne, przede wszystkim rodzina i nauczyciele. To właśnie tym grupom wielu Autorów przypisało kluczową rolę w wychowaniu, czyniąc je podmiotem swych rozważań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46071 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania. Charakteryzują standardy młodzieży dotyczące atrakcyjności i sprawności fizycznej, kształtowanie się tożsamości płciowej, zmiany w zakresie relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz wymagania, jakie stawia przed młodzieżą system edukacji i rynek pracy. Odrębne rozdziały poświęcono rozwojowi poznawczemu młodzieży i kształtowaniu się osobowości. Ostatnia cześć publikacji dotyczy światopoglądu i i systemu etycznego dorastających ludzi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48904 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39478 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45640 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64290 P 5,3 (1 egz.)
Book
In basket
Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Staje się ona szczególnie istotna w kontekście permanentnych reform w systemie oświaty, które choć wprowadzają wiele deklarowanych zmian, to nadal pozostają na poziomie strukturalnym, tzn. dotyczą zewnętrznych aspektów szkoły. Miarą i oceną wartości edukacji powinny być nie tylko kryteria szkolne podlegające miarom i wskaźnikom, ale także życiowe, zawodowe, społeczne i kulturalne, ponieważ podążając za Czesławem Banachem (...)chodzi przecież oto, aby młodzież idorośli ludzie umieli funkcjonować wróżnych formach aktywności oraz samorealizować się irozwijać jako kapitał ludzki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114005 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48540 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji pozwalającej na rozmowę na każdy temat.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116324, 115690 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116320 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52476 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42123 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48697 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 67618 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to bez wątpienia książka w pedagogice polskiej nowatorska, niezwykle ważna w filozofii i teorii wychowania, doskonale rekonstruująca źródła i główne idee etyki Józefa Tischnera oraz ogarniająca całościowo implikacje jego filozofii dla podstaw teoretycznych i zasad realizacji pedagogiki dobra (agatologicznej), książka napisana gruntownie, przejrzyście, jasno, przekonywająco i pięknie. Jest to wzorcowy przykład odczytania dla pedagogiki pism filozofa, nie pisanych z myślą o przeznaczeniu ich i umiejscowieniu w pedagogice i wychowaniu, a zatem rekonstrukcji pedagogii "implicite", dyskretnej, odczytanej pośrednio, nie wprost z pism filozoficznych, "zobaczenie - jak pisze Autorka - wychowana w filozofii bezpośrednio z nim nie związanej".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104652 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31965 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44675 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja prezentuje holistyczną wizję człowieka, jego podmiotowość, dążenia twórcze i zdolność konfrontacji z deficytami osobistymi oraz trudnościami wynikającymi z uwarunkowań współczesnej kultury. Prezentowane teksty zmierzają do wydobycia kreatywnej strony ludzkiej istoty; pokazują jak realizuje się potencjał człowieka na drodze stawania się istotą lepszą, mądrzejszą oraz zdolną do głębszego rozumienia innych, np. w procesie wychowania (pedagogika integralna) czy w dążeniach do integracji niepełnosprawności (sfera cienia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46018 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46129 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again