Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(32)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Hanusz Antoni
(2)
Borodo Andrzej
(1)
Czaja-Hliniak Irena
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Denek Emilia
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Karpus Karolina
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Krawczyk Agnieszka
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Sokół Piotr
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Zwierzchlewski Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
Subject
Podatki i opłaty lokalne
(13)
Samorząd terytorialny
(7)
Budżety terenowe
(6)
Podatek leśny
(6)
Podatek rolny
(6)
Podatek
(5)
Podatek od nieruchomości
(5)
Podatek od posiadania psów
(4)
Podatek od środków transportowych
(4)
Dług publiczny
(3)
Karta podatkowa
(3)
Opłaty
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(3)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Podatek od spadków i darowizn
(3)
Wydatki budżetowe
(3)
Budżet
(2)
Budżet państwowy
(2)
Finanse publiczne
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja skarbowa
(1)
Amortyzacja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biura rachunkowe
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety powiatowe
(1)
Budżety wojewódzkie
(1)
Ceny
(1)
Czek
(1)
Czynny żal
(1)
Darowizna
(1)
Decyzje
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Dochód
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dotacja
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dzierżawa
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Factoring
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Inflacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Izby wytrzeźwień
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komis
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Księgi rachunkowe
(1)
Leasing
(1)
Marszałek województwa
(1)
Ministerstwo Finansów
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
NIP
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nadpłata podatku
(1)
Najem
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Obligacje
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność posiłkowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo
(1)
Osoba fizyczna
(1)
Osoba prawna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od wynagrodzeń
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Encyklopedie
(1)
14 results Filter
Authority data
Podatki i opłaty lokalne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dochody jednostek samorządu terytorialnego (hasło przedmiotowe) ; Opłaty (hasło przedmiotowe) ; Podatek (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Karta podatkowa (hasło przedmiotowe) ; Opłaty skarbowe (hasło przedmiotowe) ; Podatek leśny (hasło przedmiotowe) ; Podatek od nieruchomości (hasło przedmiotowe) ; Podatek od posiadania psów (hasło przedmiotowe) ; Podatek od spadków i darowizn (hasło przedmiotowe) ; Podatek od środków transportowych (hasło przedmiotowe) ; Podatek rolny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Opłaty lokalne ; Opłaty samorządowe ; Podatek gminny ; Podatek komunalny ; Podatek lokalny ; Podatek samorządowy ; Podatek terenowy ; Podatki gminne ; Podatki komunalne ; Podatki lokalne ; Podatki samorządowe ; Podatki terenowe
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie)
Publikacja omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych w celu realizacji zadań przypisanych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego. Książka jest adresowana do prawników praktyków, a w szczególności pracowników administracji samorządowej, jak również członków organów stanowiących samorząd terytorialny. Ponadto można ją polecić studentom, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, zarządzanie. Prof. dr hab. E. Kornberger-Sokołowska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego - wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członkiem Rady Legislacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
W pracy w sposób usystematyzowany przedstawiono problematykę związaną z finansami samorządu terytorialnego. Wskazano w niej występujące w Polsce ograniczenia, a także zwrócono uwagę na potrzebę poszerzania roli i znaczenia finansów sektora samorządowego w systemie finansów publicznych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu powinien służyć odpowiednio funkcjonujący system dochodów, jemu właśnie poświęcone jest to opracowanie. Zawiera ono omówienie przepisów regulujących podatki, opłaty i inne źródła dochodów własnych gmin, powiatów oraz województw samorządowych, a także subwencje ogólne i dotacje celowe, jakie otrzymują. Znajomość tej problematyki jest ważna nie tylko z punktu widzenia sprawnego realizowania dochodów samorządowych, lecz także obowiązków spoczywających na podatnikach, płatnikach i inkasentach. Książka adresowana jest więc do szerokiego kręgu odbiorców, poczynając od słuchaczy studiów administracyjnych, prawniczych i ekonomicznych, a skończywszy na pracownikach urzędów gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, organów stosujących prawo podatkowe i regionalnych izb obrachunkowych oraz innych osobach zainteresowanych problematyką finansów jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego - skierowany jest do studentów prawa i administracji, nauk ekonomicznych i zarządzania oraz uczestników studiów podyplomowych i specjalistycznych. Obejmuje zarówno teoretyczną problematykę stosunków finansowych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym, jak i instytucje prawne finansów samorządowych, stosowane w Polsce po reaktywowaniu samorządu terytorialnego w 1990 roku oraz dalszym rozwinięciu systemu samorządowego w wyniku reform decentralizacyjnych 1999 roku. W pracy uwzględniono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Naczelny Sąd Administracyjny ; Podatek ; Prawo podatkowe - Polska - stan na 1998 r ; Administracja skarbowa ; Amortyzacja ; Biura rachunkowe ; Budżet państwowy ; Ceny ; Czek ; Czynny żal ; Darowizna ; Decyzje ; Podróże służbowe ; Dłużnicy ; Dochód ; Doręczenie pisma ; Dyscyplina finansów publicznych ; Dzierżawa ; Handel zagraniczny ; Factoring ; Podatek od towarów i usług ; Fundacja ; Gry hazardowe ; Hipoteka ; Urzędy skarbowe i izby skarbowe ; Karta podatkowa ; Komis ; Kontrola skarbowa i podatkowa ; Koszty ; Kryzys ; Księgi rachunkowe ; Leasing ; Ministerstwo Finansów ; Nadpłata podatku ; Najem ; NIP ; Obligacje ; Obrót gospodarczy ; Odpowiedzialność posiłkowa ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Opłaty ; Opłaty skarbowe ; Podatki i opłaty lokalne ; Prawo podatkowe ; Egzekucja podatkowa ; Osoba fizyczna ; Osoba prawna ; Podatek dochodowy ; Papiery wartościowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Podatek dochodowy od osób prawnych ; Podatek leśny ; Podatek od gier ; Podatek od nieruchomości ; Podatek od posiadania psów ; Podatek od spadków i darowizn ; Podatek od środków transportowych ; Podatek od wynagrodzeń ; Podatek rolny ; Księgi podatkowe ; Postępowanie administracyjne ; Postępowanie podatkowe ; Postępowanie przygotowawcze ; Kredyt ; Prokuratura ; Przedawnienie odpowiedzialności karnej ; Oazy podatkowe ; Renty ; Prawo spadkowe ; Specjalna strefa ekonomiczna ; Spółki ; Środki odwoławcze ; Środki trwałe ; Świadkowie ; Tajemnica bankowa ; Tajemnica skarbowa ; Terminy ustawowe ; Towar ; Ulgi podatkowe ; Umorzenie postępowania administracyjnego ; Abolicja podatkowa ; Upadłość ; Wartości niematerialne i prawne ; Wolne zawody ; Współwłasność ; Fundusz zakładowy ; Zwrot podatku ; Encyklopedie
Podatki muszą płacić wszyscy. Dotyczy to zarówno firm, jak i poszczególnych osób. Dlatego stale rośnie zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu, nie przeładowaną jednak naukowymi i prawniczymi analizami, ale podaną zwiężle, a jednocześnie przystępnie. Leksykon podatkowy przekazuje taką właśnie wiedzę. W skondensowanej i przejrzystej formie dostarcza podstawowej wiedzy o podatkach, ich typach i rodzajach, i wszystkim, co się z nimi wiąże (instytucje, procedury, przepisy prawne).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again