Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(26)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Adametz Waldemar
(1)
Borowski Paweł
(1)
Chmaj Marek
(1)
Ciemiński Witold
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jaworski Augustyn
(1)
Kowalski Marian
(1)
Kuta Stanisław
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Mochocki Ryszard
(1)
Owczarek Lidia
(1)
Pawłowski Franciszek
(1)
Pilawski Władysław
(1)
Sawicki Zdzisław
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Szaflik Józef Ryszard
(1)
Wilczur Jacek Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(1)
Subject
Pożarnictwo
(12)
Policja
(3)
Straż gminna
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bhp
(2)
Ordery i odznaczenia
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
Administracja
(1)
Administracja niezespolona
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Energetyka
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Górnictwo
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel uliczny
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Kultura
(1)
Leśnictwo
(1)
Mieszkania
(1)
Ministerstwo
(1)
Monopol
(1)
Mundury
(1)
Muzealnictwo
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Narkomania
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polski Komitet Normalizacyjny
(1)
Powódź
(1)
Praca młodocianych
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Płaca
(1)
Rada Ministrów
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Repatriacja
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ruch oporu
(1)
Rybołówstwo morskie
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Rzecznik praw pacjenta
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Straż graniczna
(1)
Straż marszałkowska
(1)
Straż miejska
(1)
Straż zamkowa
(1)
Susza
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba celna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport
(1)
Transport pasażerski
(1)
Turystyka
(1)
Tytoń
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(1)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Urząd Wojewódzki
(1)
Urzędy skarbowe i izby skarbowe
(1)
Uzdrowiska
(1)
Warszawa
(1)
Woda
(1)
Wodociągi
(1)
Wojewoda
(1)
Wojsko polskie
(1)
Wybory
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopisma fachowe polskie
(1)
Encyklopedie
(1)
Podręczniki
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 62694 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 30853 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 44383 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 53641 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 29649 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 26283 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 38617 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 25801 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 48299 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 30403 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34702 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 08354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 59725 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 29262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 42250 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43825 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we współpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa, jak też badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, zarówno studiów teoretycznych jak też tworzenia rozwiązań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza publikacja stanowi, przynajmniej w pewnej części, odpowiedź na potrzeby studiów nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46911 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66718 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze opracowanie stanowi kompendium podstawowej wiedzy o umundurowaniu Wojska Polskiego i innych służb oraz o orderach i odznaczeniach. Jako podstawowe założenie przyjęto pokazanie obowiązujących rodzajów umundurowania przeznaczonego do używania w różnych okolicznościach służby i ogłaszanego każdorazowo w Rozporządzeniach Rady Ministrów w Dziennikach Ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39382 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej zamierzających się starać o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104558 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44598 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64731 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu - poprzez zwiększanie zakresu zadań własnych i przekazywanie na rzecz samorządu licznych zadań z zakresu administracji rządowej. Problematyka samorządu terytorialnego cieszy się zainteresowaniem doktryny, co zaowocowało wielką liczbą monografii, artykułów i komentarzy. Jednocześnie jednak brakowało do dzisiaj kompleksowego opracowania zakresu działania samorządu terytorialnego po zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Prezentowana praca wypełnia tę lukę oraz wykazuje po raz pierwszy w takich rozmiarach i ujęciu, w oparciu o ogromny materiał normatywny, jak bardzo istotną i znaczącą część zadań publicznych wykonuje obecnie samorząd terytorialny w Polsce. Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104104/Cz.2 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47315 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38079 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32095 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44525 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63065 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again