Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(7)
Branch
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bahyrycz Monika
(1)
Balicki Ryszard
(1)
Filipczak-Białkowska Anita
(1)
Karwat Mirosław
(1)
Lewandowski Arkadiusz
(1)
Meller Arkadiusz
(1)
Preisner Artur
(1)
Wojdyła Witold
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Pluralizm polityczny
(4)
Demokracja
(3)
Partie polityczne
(3)
Państwo
(3)
Polityka
(3)
Administracja
(2)
Autorytaryzm
(2)
Konstytucja
(2)
Parlament
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Socjalizacja polityczna
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Terroryzm
(2)
Agresywność
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Biurokracja
(1)
Budżet państwowy
(1)
Decyzje
(1)
Despotyzm
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobro wspólne
(1)
Doradcy polityczni
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskusja
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Elita władzy
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Fanatyzm
(1)
Federalizm
(1)
Geopolityka
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Głosowanie
(1)
Ideologia
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Interes prywatny
(1)
Interes społeczny
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klerykalizm
(1)
Kolaboracja
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Kompromis
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konformizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Legitymizacja władzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Młodzież Wszechpolska (1919-1947)
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepołączalność (prawo)
(1)
Norma prawna
(1)
Obóz Narodowo-Radykalny
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Perswazja
(1)
Plebiscyt
(1)
Podmiotowość
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prawa i obowiązki parlamentarzysty
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zwyczajowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(2)
6 results Filter
Authority data
Pluralizm polityczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Wielokulturowość (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Przesłanie tego leksykonu można określić dwojako. Z jednej strony, staramy się w przedstawionym katalogu haseł ukazać, jak niezbędne jest w myśleniu politycznym, w próbach zrozumienia mechanizmów życia politycznego, działania politycznego, gry politycznej, walki, rządzenia etc. posługiwanie się w punkcie wyjścia pojęciami teorii polityki. Z drugiej strony, staramy się też ukazać, jak pomocne są pojęcia i schematy teorii polityki w refleksyjnym, krytycznym, dociekliwym operowaniu terminami pozornie oczywistymi lub banalnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46829 p (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43164 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40942 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60284 P 7,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
E-book
In basket
Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania zjawiska. W szerokim, społecznym znaczeniu zasada pluralizmu politycznego oznacza wielość dopuszczalnych w danym społeczeństwie stylów życia i preferowanych przez jednostki systemów wartości. W systemie pluralizmu politycznego grupy społeczne, które przejawiają określone systemy wartości, powinny mieć swoje reprezentacje w parlamencie. [...] Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą dystynktywną pluralizmu politycznego. Dopiero przeprowadzenie jakościowej analizy pozwala zweryfikować, jaki jest stan faktyczny. Parlament jest tym miejscem, gdzie do głosu mogą i powinni dochodzić reprezentanci różnych orientacji ideologicznych, gdzie powinno mieć miejsce ścieranie się różnych poglądów, a w wyniku tego procesu powinno następować podejmowanie najpoważniejszych decyzji na temat kształtu instytucji społecznych i przyszłości państwa. Debata parlamentarna to zatem ten rodzaj dyskursu, w którym powinien się przejawiać pluralizm polityczny. Przedstawione w tej książce badanie ukazuje, jaki jest stan faktyczny polskiej sceny politycznej z uwagi na kryterium zachowania pluralizmu politycznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again