Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(11)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Adamczewski Rafał
(1)
Błaszczyk Magdalena
(1)
Golczyńska-Grondas Agnieszka
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Krajewska Beata
(1)
Matejek Józefa
(1)
Michalak Marek
(1)
Mądry-Kupiec Małgorzata
(1)
Piekacz Anna
(1)
Poncyliusz Marcin
(1)
Zawisza Ewa
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Śliwa Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Piecza zastępcza
(7)
Rodzina zastępcza
(4)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Adopcja
(2)
Opieka nad dziećmi
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Badania jakościowe
(1)
Diagnoza
(1)
Domy samotnej matki
(1)
Dorosłość
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
FASD
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opracowanie przypadku (psychologia)
(1)
Ośrodki preadopcyjne
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Samodzielność
(1)
Samotne matki
(1)
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trauma
(1)
Uwaga (psychologia)
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Subject: time
2001-
(4)
2001- DBN
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo zachodniopomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
10 results Filter
Authority data
Piecza zastępcza (hasło przedmiotowe)
zob. też Placówki opiekuńczo-wychowawcze (hasło przedmiotowe) ; Rodzina zastępcza (hasło przedmiotowe) ; Domy dziecka rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; nr 973)
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także instytucjonalnych form wsparcia kierowanych do rodzin zastępczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 116292 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyką rodzicielstwa zastępczego interesuję się z trzech powodów. Po pierwsze, od kilku już lat pracuję jako koordynator rodzinnej piczy zastępczej, dzięki czemu mam możliwość przyglądania się trudom i radościom rodziców zastępczych i dzieci powierzonych ich opiece. Po drugie, pełnię funkcję kuratora społecznego w sądzie rodzinnym, wobec czego perspektywa mojego przyglądania się uległa poszerzeniu także o ten aspekt. Wreszcie po trzecie, sam miałem okazję być rodzicem zastępczym, dlatego też posiadana przeze mnie wiedza na ten temat wywodzi się również z mojego osobistego doświadczenia. Analizując problematykę zastępczego rodzicielstwa zauważyłem, że biorą w nim udział politycy, dziennikarze, badacze tego obszaru, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz „zwykli” ludzie. W niewielkim stopniu w ten obszar dyskusji zaangażowani są sami zastępczy rodzice, mimo iż to oni są jej podmiotem. Książka niniejsza stanowi pokłosie mojej rozprawy doktorskiej. Zdecydowałem się na jej wydanie, by spróbować oddać głos samym zainteresowanym. Jej celem jest poznanie, opisanie i zrozumienie doświadczeń rodziców zastępczych oraz przedstawienie wskazówek umożliwiających usprawnienie rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym. (Od autora)
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52632 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42330 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35430 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48914 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 839)
Książka składa się z kilku części, w których omówiono zagadnienia związane z kategorią objawu u dziecka. Pierwsza część zawiera merytoryczne wprowadzenie w system definicyjno-pojęciowy, oparty na wybranych koncepcjach nauk społecznych. Zwraca się tu szczególną uwagę na rozszyfrowanie objawu u dziecka w relacji z dorosłym. Kolejne części zawierają analizę objawów występujących u dzieci o nienormatywnym rozwoju i takich, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114864 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach programu monitoringu młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze na terenie województwa zachodniopomorskiego. Fundacja Robinson Crusoe i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, prowadząc warsztaty „Wehikuły Usamodzielnienia”, stworzyli Indeks Samodzielności, który pozwolił na wyodrębnienie problemów w programach usamodzielniania oraz wskazanie osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia. Na tle charakterystyki okresu wczesnej dorosłości i historii instytucji opiekuńczych omówione zostały współczesne przepisy prawne dotyczące usamodzielnienia jako jednego z elementów systemu pieczy zastępczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41058 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych rodziców, a także podmiotów świadczących pomoc społeczną, wsparcie i pieczę zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach o solidnym instytucjonalnym kształcie oraz instytucjach tworzonych współcześnie wobec nowych potrzeb społecznych. (ks. prof. Piotr Krakowiak) Książka Beaty Krajewskiej […] stać się może podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych instytucjami z obszaru wsparcia, pomocy społecznej i pieczy zastępczej. (prof. Andrzej Ładyżyński)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48494 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Publikacja stanowi zbiór standardów i zaleceń w zakresie ochrony praw dziecka. Są one wynikiem prac prowadzonych w latach 2015-2017 przez zespoły powołane przez Rzecznika Praw Dziecka.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115417, 115416 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 51733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48155 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66825 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD / Anna Piekacz. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2020. - 162 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Książka jest wprowadzeniem w rzeczywistość życia osób z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). To co łączy wszystkie osoby, to zespół pewnych cech, z którymi nie musieli się urodzić, gdyby nie ulegli ekspozycji na alkohol przed narodzinami. FASD nie jest chorobą i nie jest widoczną niepełnosprawnością, nie jest zaburzeniem psychicznym. Osoby takie potrzebują wsparcia, odpowiedniego traktowania, terapii i stymulacji rozwoju.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52816 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 35441 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48919 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorki podjęły się analizy ważnego i nietracącego na aktualności tematu, jakim jest organizacja systemu opieki nad dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (…). Praca jest cenna z kilku powodów. Opisuje procesy realizacji zasady dobra dziecka pozbawionego opieki i wsparcia osób najbliższych. Po drugie, lokuje ten proces na poziomie lokalnym, na którym zgodnie z zasadą pomocniczości wsparcie to powinno być systemowo organizowane. Wreszcie, działania dedykowane dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, analizuje w ramach procesu deinstytucjonalizacji, którego celem jest przechodzenie od opieki instytucjonalnej do rodzinnej (….). Inną ważną zaletę recenzowanej książki – stanowi pieczołowicie i przekrojowo przeprowadzona diagnoza skali instytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie łódzkim (…). Autorki odnosząc się do danych liczbowych demaskują kluczowe problemy systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, wsparcia rodziny i przebiegu procesu deinstytucjonalizacji. Z przekonaniem rekomenduję książkę „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (…). dr hab. Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. […] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”. Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”. Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again