Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(33)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Ambrozik Wiesław
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Dybalska Irena
(1)
Felczak Joanna
(1)
Grzesiak Sławomir
(1)
Keller Krzysztof
(1)
Klimczak Joanna
(1)
Kopczuk Jarosław
(1)
Koukola Bohumil
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kwiatkowski Piotr
(1)
Marczak Monika
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Przesławski Tomasz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stępniak Piotr
(1)
Szecówka Adam
(1)
Walczak Stanisław
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
unknown (po)
(1)
Subject
Penitencjarystyka
(15)
Więziennictwo
(7)
Więźniowie
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Służba więzienna
(4)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Nauczyciele
(2)
Ojcostwo
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Administracja
(1)
Anomia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bulimia
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Diagnoza
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gimnazja
(1)
Kara dożywotniego pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Małżeństwo
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nałóg
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rząd Donalda Tuska (2007-2011)
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Subkultura
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więźniowie długoterminowi
(1)
Wojsko
(1)
Wybór zawodu
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61963 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56162, 56161 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 56163 P 4,4 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46599 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
W książce zawarto analizę problemów pracy penitencjarnej z różnymi kategoriami przestępców, zwrócono uwagę na znaczenie dobrych praktyk penitencjarnych. Ich rozwijanie jest obecnie ważniejsze od wymyślania nowych, coraz bardziej abstrakcyjnych koncepcji resocjalizowania. Monografia pokazuje, co można osiągnąć, stara się udowodnić, że w takim kierunku należy rozwijać uniwersytecką naukę penitencjarną.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40847 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33801 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47289 (1 egz.)
Book
In basket
(Patologia Społeczna.)
ROZDZIAŁ I Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska) 1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii 2. Model rozwojowy normy psychologicznej 3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii 4. Zaburzenia osobowości a dewiacje 5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne i indywidualne konsekwencje 6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne 7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie 8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie 9. Podsumowanie 10. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ II Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik) 1. Wstęp 2. Zadania Służby Więziennej 3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych 4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ III Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski) 1. Wstęp 2. Samobójstwa w zakładzie karnym 3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej 4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015 5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno” 6. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ IV Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina) 1. Wstęp 2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi 3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi 4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi 5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi 6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi 7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 10. Wskazania do pracy penitencjarnej 11. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ V Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr) 1. Wstęp 2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych 3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych 4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ VI Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski) 1. Wstęp 2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej 3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji 4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej 5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych 6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej 7. Wnioski Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41384 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37195 (1 egz.)
Book
In basket
Praca wnosi wiele istotnych ustaleń do obszaru badań nad seniorami w zakładzie karnym. Autor zwraca uwagę na potrzebę dostosowania metod pracy penitencjarnej do specyfiki nowych zadań, jakie wynikają z rosnącego wyżu skazanych w wieku senioralnym. W trafnie zaprezentowanej teorii osadzono interesujący projekt badawczy, który został zrealizowany rzetelnie i kompetentnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39219 (1 egz.)
Book
In basket
Czy skazani na karę pozbawienia wolności mają prawo do szczęścia? Jak jest ono rozumiane przez więźnia i wykonawców kary pozbawienia wolności? Co więzienie ma do zaproponowania więźniom dożywotnim, aby osiągnąć resocjalizacyjny cel kary? Czy i na ile więzienie – wraz ze swoją społecznością – jest instytucją uczącą? Czemu i komu służy diagnoza człowieka, który decyzją sędziego do ostatnich dni swojego życia ma przebywać w zamknięciu? Na postawione pytania odpowiadają naukowcy, sędziowie, funkcjonariusze więzienni i studenci. Koncentrują się na sprawcach zabójstw, przestępcach uporczywych i nierzadko mało podatnych na pozytywne oddziaływania. Śledzą ich losy od aresztowania po egzekucję prawomocnie orzeczonej kary dożywotniego więzienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42308 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności. Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38754 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44912 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63849 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61979 (1 egz.)
Book
In basket
Polski system penitencjarny : racjonalizacja kosztów / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 282 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108389 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana zbiorowa monografia szczególnie trafnie wpisuje się we współczesny świat z nieodłącznym obrazem wielokulturowości i metaforą życia człowieka ukazanego jako wędrówka. Jak przyznali redaktorzy naukowi: Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom aktualnych wyzwań i problemów charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań w pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Problematyka pracy dotyczy procesu diagnozowania w warunkach między- i wielokulturowości, instytucji szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie w warunkach wielokulturowości, a także jest prezentacją warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców kształtujących postawę otwartą wobec wielokulturowości. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, socjologów, edukatorów, metodyków oraz badaczy kultury pracujących w obszarach wielokulturowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50381 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40023 (1 egz.)
Book
In basket
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim - oddziaływania psychokorekcyjne, a w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia tego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31537 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43791 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61959 P 4,4 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102329, 102328 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46801 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30984 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43847 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62576 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again