Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(50)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Przybyliński Sławomir
(3)
Marczak Monika
(2)
Ambrozik Wiesław
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Błażek Magdalena
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Dybalska Irena
(1)
Felczak Joanna
(1)
Grzesiak Sławomir
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Kasparek Krzysztof
(1)
Keller Krzysztof
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Klimczak Joanna
(1)
Kopczuk Jarosław
(1)
Koukola Bohumil
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kwiatkowski Piotr
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona
(1)
Niewiadomska-Krawczyk Magdalena
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Przesławski Tomasz
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stępniak Piotr
(1)
Szecówka Adam
(1)
Szpitalak Malwina
(1)
Utrat-Milecki Jarosław
(1)
Walczak Stanisław
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
unknown (po)
(1)
Subject
Penitencjarystyka
(22)
Pedagogika resocjalizacyjna
(13)
Więziennictwo
(13)
Więźniowie
(10)
Kara pozbawienia wolności
(7)
Pedagogika penitencjarna
(6)
Służba więzienna
(6)
Patologia społeczna
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Alkoholizm
(3)
Przestępczość
(3)
Agresywność
(2)
Diagnoza
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Kobieta
(2)
Kuratela
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Nauczyciele
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Ojcostwo
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo penitencjarne
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Psychologia sądowa
(2)
Psychoterapia
(2)
Subkultura
(2)
Administracja
(1)
Anomia
(1)
Artyści
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bentham, Jeremy
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Erotyzm
(1)
Fałszywe zeznania
(1)
Foucault, Michel
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gimnazja
(1)
Gry sportowe
(1)
Homoseksualizm
(1)
Howard, John
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara dożywotniego pozbawienia wolności
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Machel, Henryk
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nałóg
(1)
Negacja
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przesłuchanie podejrzanego
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia penitencjarna
(1)
Psychopatia
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Bułgaria
(1)
Francja
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Genre/Form
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
25 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46909 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61963 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56162, 56161 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56163 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46599 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
W książce zawarto analizę problemów pracy penitencjarnej z różnymi kategoriami przestępców, zwrócono uwagę na znaczenie dobrych praktyk penitencjarnych. Ich rozwijanie jest obecnie ważniejsze od wymyślania nowych, coraz bardziej abstrakcyjnych koncepcji resocjalizowania. Monografia pokazuje, co można osiągnąć, stara się udowodnić, że w takim kierunku należy rozwijać uniwersytecką naukę penitencjarną.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40847 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33801 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47289 (1 egz.)
Book
In basket
(Patologia Społeczna.)
ROZDZIAŁ I Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska) 1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii 2. Model rozwojowy normy psychologicznej 3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii 4. Zaburzenia osobowości a dewiacje 5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne i indywidualne konsekwencje 6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne 7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie 8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie 9. Podsumowanie 10. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ II Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik) 1. Wstęp 2. Zadania Służby Więziennej 3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych 4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ III Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski) 1. Wstęp 2. Samobójstwa w zakładzie karnym 3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej 4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015 5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno” 6. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ IV Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina) 1. Wstęp 2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi 3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi 4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi 5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi 6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi 7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 10. Wskazania do pracy penitencjarnej 11. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ V Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr) 1. Wstęp 2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych 3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych 4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ VI Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski) 1. Wstęp 2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej 3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji 4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej 5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych 6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej 7. Wnioski Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41384 (1 egz.)
Book
In basket
Czy skazani na karę pozbawienia wolności mają prawo do szczęścia? Jak jest ono rozumiane przez więźnia i wykonawców kary pozbawienia wolności? Co więzienie ma do zaproponowania więźniom dożywotnim, aby osiągnąć resocjalizacyjny cel kary? Czy i na ile więzienie – wraz ze swoją społecznością – jest instytucją uczącą? Czemu i komu służy diagnoza człowieka, który decyzją sędziego do ostatnich dni swojego życia ma przebywać w zamknięciu? Na postawione pytania odpowiadają naukowcy, sędziowie, funkcjonariusze więzienni i studenci. Koncentrują się na sprawcach zabójstw, przestępcach uporczywych i nierzadko mało podatnych na pozytywne oddziaływania. Śledzą ich losy od aresztowania po egzekucję prawomocnie orzeczonej kary dożywotniego więzienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42308 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43786 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37195 (1 egz.)
Book
In basket
Praca wnosi wiele istotnych ustaleń do obszaru badań nad seniorami w zakładzie karnym. Autor zwraca uwagę na potrzebę dostosowania metod pracy penitencjarnej do specyfiki nowych zadań, jakie wynikają z rosnącego wyżu skazanych w wieku senioralnym. W trafnie zaprezentowanej teorii osadzono interesujący projekt badawczy, który został zrealizowany rzetelnie i kompetentnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39219 (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. T. 8.)
Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w którym przebywa wielotysięczna grupa więźniów. [ů] Poszczególne teksty mają niejednolity charakter oraz różnicują je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczą problematyki resocjalizacyjnej czy naprawczej w kontekście życia osób nieprzestrzegających norm prawnych, w sensie zarówno instytucjonalnym, jak i funkcjonowania ich w środowisku otwartym. Publikacja pt. Resocjalizacja penitencjarna ľ aktualne wyzwania i rozwiązania to zbiór artykułów uwzględniających wielokontekstowość procesu resocjalizacji, jego niejednorodność, a zarazem kreślących ciekawe sposoby widzenia zasygnalizowanej problematyki. Autorzy podejmują próby zmagania się teoretycznego, ale też badawczego z bieżącymi trudnościami ulokowanymi na kanwie penitencjarnej, ale ľ co ważniejsze - sygnalizują wiele rozwiązań w tym obszarze. Mowa więc m.in. o procesie reintegracji społecznej skazanych w warunkach probacji i jej istotności na gruncie poprawnego funkcjonowania człowieka w środowisku otwartym, pokonując wszelkie przeszkody i przełamującego sytuację opresyjną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105778 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32207 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
No availability information: sygn. 47447
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34777 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności. Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38754 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44912 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63849 (1 egz.)
Book
In basket
Teksty zawarte w monografii poruszają najważniejsze zagadnienia psychologii sądowej. Można do nich zaliczyć zeznania świadków, przygotowywanie opinii psychologicznych na potrzeby sądu (w tym diagnostykę ryzyka recydywy), profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (również przestępstw komputerowych), analizy skuteczności technik stosowanych przez policję w celu identyfikacji sprawcy (na przykładzie procedury okazania oraz sporządzania portretu pamięciowego), a także możliwości wykorzystania w procesie sądowym wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47288 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 42976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61979 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95137, 95136 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35600 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 41543 (1 egz.)
Book
In basket
Polski system penitencjarny : racjonalizacja kosztów / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 282 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108389 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wszystkie artykuły mogą być przydatne zarówno dla praktyki terapeutycznej, jak i resocjalizacyjnej. Przybliżają sposoby wykorzystania ujęcia interakcyjnego w badaniu zjawiska uzależnień oraz problemy dziecka pozbawionego opieki ze względu na specyficzne skutki kary pozbawienia wolności matki. Prezentują ponadto systemowe podejście w probacji, wskazania odnoszące się do usprawnienia funkcjonowania systemu kurateli w Polsce oraz projekty amerykańskich rozwiązań w pracy readaptacyjnej, które mogą być wzorem i inspiracją dla polskich teoretyków i praktyków z dziedziny resocjalizacji. Materiały przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką pedagogiki społecznej, a w szczególności psychologów, pedagogów resocjalizacyjnych, socjologów i studentów różnych kierunków i specjalności. Wyjątkowe zróżnicowanie tematyczne, obszerność i wielowątkowość większości tekstów wymagają wnikliwej analizy każdego z nich z osobna, indywidualnej oceny, podjęcia dyskusji oraz zaangażowania społecznego w procesie integracji społecznej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103295/Cz.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47403 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37924 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31678 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44109 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again