Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(37)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Holas Paweł
(2)
Hołyst Brunon
(2)
Meyer Robert
(2)
Palczewska Małgorzata
(2)
Pospiszyl Irena
(2)
Pospiszyl Kazimierz
(2)
Beisert Maria
(1)
Butcher James N
(1)
Carson Robert C
(1)
Dietrich Władysław
(1)
Małyska Aldona
(1)
Mineka Susan
(1)
Mudrak Elżbieta
(1)
Salter Anna C
(1)
Sułecki Wojtek
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(1)
Subject
Pedofilia
(13)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(8)
Alkoholizm
(6)
Prostytucja
(6)
Samobójstwo
(6)
Agresywność
(5)
Gry hazardowe
(5)
Kazirodztwo
(5)
Nałóg
(5)
Patologia społeczna
(5)
Przemoc
(5)
Bezdomność
(4)
Przemoc w szkole
(4)
Autyzm
(3)
Korupcja
(3)
Narkomania
(3)
Ofiary przestępstw
(3)
Osobowość
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Schizofrenia
(3)
Terroryzm
(3)
Zespół ADHD
(3)
Anoreksja
(2)
Bulimia
(2)
Choroba Alzheimera
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Handel ludźmi
(2)
Homoseksualizm
(2)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(2)
Lekozależność
(2)
Lęk
(2)
Mobbing
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niemoc płciowa
(2)
Nikotyna
(2)
Paranoja
(2)
Pornografia dziecięca
(2)
Przestępcy seksualni
(2)
Przestępstwa seksualne
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Sen
(2)
Stereotyp
(2)
Streetworking
(2)
Stres pourazowy
(2)
Transwestytyzm
(2)
Uprzedzenia
(2)
Uzależnienia
(2)
Uzależnienie od komputera
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Agorafobia
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioterroryzm
(1)
Bunt
(1)
Charakter
(1)
Choroby afektywne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Ekspertyza
(1)
Erotomania
(1)
Eutanazja
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Internet
(1)
Kara aresztu
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Kradzież
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryminologia
(1)
Migracje
(1)
Miłość
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Mowa
(1)
Mózg
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odżywianie
(1)
Osobowość wieloraka
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podejrzany
(1)
Policja
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prokuratorzy
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
13 results Filter
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą. Autor omawia w nim: genezę agresji seksualnej; strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych; metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych; sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych. Książka jest przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych. Niezbędna w pracy osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją przestępców seksualnych oraz kuratorów środowiskowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42437 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi przede wszystkim owoc badań naukowych nad etiologią niezwykle złożonego zjawiska pedofilii. Z otrzymanych wyników - wpisanych w kontekst zarówno własnej społeczno-rozwojowej koncepcji rozwoju zaburzenia, jak i licznych teorii i ustaleń wypracowanych w ostatnich latach przez specjalistów na całym świecie - wyłaniają się dwa nowe modele, przydatne zwłaszcza w pracy terapeutycznej: wyjaśniają one etiologię pedofilii rodzinnej i pozarodzinnej będącej skutkiem współdziałania szeregu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, które występują w wielu różnych konfiguracjach. Ponadto książka ta stanowi ważny głos w debacie społecznej o pedofilii - jest wyrazem sprzeciwu wobec tolerowania patologii, przez którą cierpią wszyscy, zwłaszcza zaś ofiara i sprawca, oraz wobec promowania niedobrej, choć nierzadko "atrakcyjnej", wizji ludzkiej seksualności w dobie zmian, które dotyczą pozycji kobiet, mężczyzn i dzieci we współczesnym świecie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38492 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44643 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63570 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą. Autor omawia w nim: genezę agresji seksualnej; strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych; metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych; sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych. Książka jest przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych. Niezbędna w pracy osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją przestępców seksualnych oraz kuratorów środowiskowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44004 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41540 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99789/T.2 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 42887 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43185, 40839 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61775 P 5,2 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to książka stworzona przede wszystkim przez pedagogów, choć pojawia się w niej także ujęcie prawne i socjologiczne. Skierowana jest do studentów, do pedagogów praktyków, ale także i do rodziców zainteresowanych problematyką patologii społecznych. Wydaje się, że grono jej potencjalnych odbiorców jest szerokie. Być może dla niektórych z nich pozycja ta stanie się inspiracją do dalszych badań. Tom składa się z czternastu artykułów, poświęconych zagadnieniom zachowań uznawanych za przejawy patologii społecznej, wybranych spośród wielu występujących we współczesnych społeczeństwach całego świata. Zespół autorów opracował treść w oparciu o literaturę przedmiotu, oficjalne statystyki, a w niektórych przypadkach również o wyniki badań własnych. Ich celem było ukazanie obrazu wybranych przypadków dewiacji, ich złożoności, niejednoznaczności oraz przeobrażeń, które dokonują się z postępem cywilizacji i coraz silniejszym wpływem kultury popularnej na życie codzienne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108024 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39452 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36818 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43292 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : PWN, 2014. - 362, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne, prostytucję, pedofilię, dziecięcą pornografię, kazirodztwo, agresję szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing, czy patologię instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34761 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja.)
Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne, prostytucję, pedofilię, dziecięcą pornografię, kazirodztwo, agresję szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing, czy patologię instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46150 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37272 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31060 P (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63102 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112734 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42895 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44188, 41569 (2 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40386 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33338 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46773, 46772 (2 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46774 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65262 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again