Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Muzyka
(1)
Proza
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(41)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Barłóg Krystyna
(1)
Bozacka Małgorzata
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Błeszyński Jacek Jarosław
(1)
Daroszewski Tomasz
(1)
Gomolla Marta
(1)
Kujawa Janusz
(1)
Kuleczka-Raszewska Maria
(1)
Liberska Hanna
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mikrut Adam
(1)
Piątkowska Barbara
(1)
Piątkowski Tomasz
(1)
Ploch Leszek
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Wielgos-Struck Renata
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Zaorska Marzenna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
0-5 lat
(1)
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Pedagogika terapeutyczna
(9)
Dziecko autystyczne
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Integracja społeczna
(2)
Montessori, Maria
(2)
Mowa
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Słuch
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Autyzm
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Drogi oddechowe górne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko chore na nowotwory
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko jąkające się
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Hortiterapia
(1)
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
(1)
Jąkanie
(1)
Krtań
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Leczenie
(1)
Logopedia
(1)
Macierzyństwo
(1)
Medycyna
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody nauczania
(1)
Młodzież trudna
(1)
Neurologopedia
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Noworodek
(1)
Nowotwór
(1)
Ogrody terapeutyczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pańczyk, Jan
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Przemiana materii
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wielkanoc
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zapalenie ucha środkowego
(1)
Zespół Angelmana
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zespół Retta
(1)
Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
(1)
Zespół Williamsa
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Bajki terapeutyczne
(1)
Kamishibai
(1)
Książka obrazkowa
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Opracowanie
(1)
Pieśń i piosenka
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(1)
Teatr japoński
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33798 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Specjalna.)
Książka dostarcza podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie w szkole. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się grupa dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, mająca specyficzne potrzeby w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, a także edukacji. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy powinni być przygotowani do pracy z takimi uczniami. Autorzy książki, odpowiadając na tę potrzebę, dostarczają podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie w szkole. Udzielają praktycznych wskazówek na temat wspierania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi oraz uczą, jak należypostępować w przypadku, gdy w czasie pobytu w szkole nasilają się objawy choroby, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. Książka może jednocześnie pełnić funkcję poradnika dla nauczycieli kształcących dzieci z chorobami przewlekłymi, jak i podręcznika akademickiego, przydatnego w kształceniu studentów w zakresie pedagogiki terapeutycznej i kształcenia integracyjnego. Jeśli do grona potencjalnych czytelników dołączymy także rodziców tych dzieci, to łatwo dostrzeżemy, że proponowana praca ma charakter dość uniwersalny i może liczyć na stosunkowo duże grono odbiorców, co należy z pewnością do jej zalet.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38149 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31278 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62873 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2011. - 325 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
Głównym celem publikacji jest przedstawienie i opisanie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej. Przybliżono zjawiska, procesy, prawidłowości i wskazania strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, jak też trudnej i skomplikowanej pracy pedagogiczno-integracyjnej. Tym samym prezentowane opracowanie może więc być dowodem na nieograniczone możliwości placówki w strategii włączania społecznego podopiecznych na wspólnej płaszczyźnie z działaniami środowiska i w środowisku. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pedagogów - wychowawców, terapeutów, specjalistów, studentów o kierunku pedagogiczno-nauczycielskim, rodziców oraz osób wspierających podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104103 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47588 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38122 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31682 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44302 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63336 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach)
Książka poświęcona jest kompetencjom zawodowym pedagogów specjalnych. Intencją redaktorów merytorycznych i autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie wspomnianych kompetencji nie tylko jako umiejętności skutecznego radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, ale również jako określonych dyspozycji osobowościowych do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Tej ostatniej kwestii poświęcony został rozdział I. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały kompetencje prakseologiczne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie kontroli i oceny postępów uczniów. W rozdziale III omówione zostały kompetencje komunikacyjne nauczycieli oraz zagadnienia dotyczące terapii zaburzeń mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast rozdział czwarty obejmuje artykuły skupione wokół idei integracji szkolnej. Autorki pierwszego podrozdziału charakteryzują na podstawie obszernych badań empirycznych postawy nauczycieli wobec tej formy kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Z kolei podrozdział drugi dotyczy opinii nauczycieli na temat kształcenia integracyjnego uczniów z wadą słuchu. Książkę zamykają wspomnienia poświęcone dwóm wybitnym postaciom polskiej pedagogiki specjalnej Ottonowi Lipkowskiemu oraz zmarłemu w ubiegłym roku Janowi Pańczykowi.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103543, 103542 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44053, 42847 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63314 (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania przez dzieci z głębokimi deficytami w rozwoju kompetencji społecznych. Autor dokonał analizy różnicującej autyzmu od zespołów zaliczanych do grupy PDD (Progressive Developmental Disorders): Landau-Kleffnera, Prader-Williego, Retta, Williamsa, Łamliwego Chromosomu X, Angelmana, Aspergera. Każdy rozdział jest poświęcony jednemu z zespołów w układzie: ogólny opis, diagnoza, przebieg rozwoju dziecka w zespołem, prowadzone terapie (z podziałem na: farmakologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, modyfikację zachowań i rodzinną). Dołączono także tabelaryczne zestawienia pomocne we wczesnym różnicowaniu zespołów od autyzmu. Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych, jak również praktyków i rodziców zajmujących się diagnostyką oraz wspomaganiem rozwoju dzieci z autyzmem i zespołami zaliczanymi do PDD.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44706 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64487 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Część I Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej Magdalena Łesak-Bulwan Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie ŚDS w Ustrzykach Dolnych) Sabina Skubisz Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl Marek Rodziewicz Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego Monika Struck-Peregończyk Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym - aktywność społeczna i edukacyjna Jacek Górak Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Część II Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym Elżbieta Pawliszko Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym Irena Marszałek Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa" Edyta Wójtowicz Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi Patrycja Pastuła Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie Anna Mryczko Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie Agnieszka Wilk Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112849 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34133 (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza na temat wielowymiarowego zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży jest niezbędna do planowania oraz realizacji konkretnych działań w procesie wychowania nieletnich. W prezentowanej publikacji autorka przyjmuje, że proces resocjalizacji nieletnich powinien być organizowany przede wszystkim z uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Jednym z głównych celów procesu resocjalizacji w tym ujęciu staje się zatem wspieranie wychowanków w pokonywaniu trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych okresu adolescencji. Identyfikacja oraz wzmacnianie potencjałów nieletnich stanowią jego uzupełnienie. Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych są w okresie intensywnych zmian kształtującej się osobowości, która u części z nich zmierza w nieprawidłowym kierunku, stwarzając tym samym ryzyko określonych zaburzeń psychicznych. Dostosowanie realizowanych działań do indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, daje możliwości dokonania trwałych pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu psychospołecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
No availability information: sygn. 35960
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53015 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67940 P (1 egz.)
Book
Music
CD
In basket
(Engram)
Poradnik dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i autystycznymi. Inspiracją do jej napisania była osobista fascynacja autorki przyrodą, możliwościami wykorzystania jej walorów oraz pasja pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wieloletniej praktyki zawodowej, w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by w optymalnym stopniu wspomagać rozwój psychofizyczny dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Książka zawiera: - program ogrodoterapii dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, przykłady scenariuszy zajęć w ogrodzie z uwzględnieniem pór roku, narzędzie diagnostyczne umożliwiające ewaluację, teksty piosenek wykorzystanych w programie. Do książki dołączona jest płyta CD z autorskimi piosenkami w wersjach wokalnej i instrumentalnej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52106 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34907 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48457 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67425 P 1,5 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 115807 A (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi - szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju - odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105113 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48533 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44775 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63530 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63572 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106119 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49103 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38914 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32264 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45071 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64356 P 2,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again