Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Pilch Tadeusz
(2)
Brzeziński Jerzy
(1)
Dłużniewska Agnieszka
(1)
Fopka-Kowalczyk Małgorzata
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kraśniewski Jerzy
(1)
Kucharczyk Izabella
(1)
Rubacha Krzysztof
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Wroczyński Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Pedagogika
(4)
Metodologia
(3)
Pedagogika kultury
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Wychowanie
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Antysemityzm
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Forum (informat.)
(1)
Język esperanto
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Ksenofobia
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Migracje
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Praca
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychometria
(1)
Rasizm
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Religia
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia
(1)
Strony WWW
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Sztuka
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczniowie
(1)
Uczucia
(1)
Wielojęzyczność
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Śmierć
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Blogi
(1)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 13419 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 10019, 10018 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 07231 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 11280, 11279 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 11022, 11021 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 15371 (1 egz.)
Book
In basket
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 85)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 73907 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61791 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101366 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113587 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 04938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10224 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07676, 07675 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10955 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiamy Czytelnikom książkę, będącą propozycją swoistej mapy paradygmatycznej. Ma ona charakter dezaktualizacji i aktualizacji kluczowych dla pedagogiki specjalnej zagadnień, a jej konstrukcja wyznacza autorską wizję rozwoju naukowego tej dyscypliny. Subiektywizm prezentowanego modelu związany jest głównie z wyborami, jakich autor musiał dokonać w książce. Ów problem podjął od podstaw, próbując ustalić czym jest paradygmat i jakim ulega zmianom, przy jednoczesnym uwzględnieniu odmienności znaczenia tego terminu w innych subdyscyplinach edukacji. W prezentowanej publikacji autor odniósł się do dorobku wspomnianych subdyscyplin. Podjął zadanie określenia miejsca i istoty paradygmatu w naukach humanistycznych. Odwołał się do poglądów Thomasa S. Kuhna, będącego inicjatorem dyskusji paradygmatycznej, a także do prac Zbigniewa Kwiecińskiego, Bogusława Śliwerskiego, Lecha Witkowskiego, Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej, Bogusława Milerskiego, Joanny Rutkowiak, Krzysztofa Rubachy. Autor musiał dokonać wyborów również w analizach dotyczących pedagogiki specjalnej. Wynikało to z tego, iż paradygmaty naukowe nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości rehabilitacyjnej lub mają w niej inny zakres, są inaczej określane lub rozumiane. Amadeusz Krause podjął się pewnego uporządkowania teoretycznego tych kategorii. Treść książki przedstawiona została w trzech częściach zawierających po cztery rozdziały. Autor w części I przedstawia tło przeobrażeń paradygmatycznych związanych z niepełnosprawnością, w części II rozważa o ryzyku i dylematach tworzenia paradygmatów w pedagogice specjalnej, w części III najbardziej obszerniej treściowo ukazuje przemiany paradygmatyczne w pedagogice specjalnej, aktualne (nowe) paradygmaty upowszechniane w tej nauce i ich społeczne konsekwencje. Treść książki zamyka zakończenie w którym Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: co zmieniają paradygmaty w pedagogice specjalnej? Książka jest teoretyczną monografią współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej. "Duży walor książki stanowi ujmowanie paradygmatów pedagogiki specjalnej w kontekście zmian społecznych i ideologicznych, które były konsekwencją zmian, ogólnosystemowych w Polsce. Książka zawiera syntetyczny obraz teorii i praktyki pedagogiki specjalnej w okresie przemian, ukazuje te jej aspekty, w których dokonały się humanistyczne przeobrażenia i te które są na te przeobrażenia oporne, pozorują je, stosują różnego rodzaju społeczne kamuflaże i tkwią nadal w okowach starych paradygmatów. Autor nadaje teoretycznym paradygmatom znaczącą rolę w określaniu tożsamości pedagogiki specjalnej i wyznaczaniu kierunków jej rozwoju". [z recenzji prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Maciarz]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103535 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38151 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31512 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43758 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63387 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęte przez Autorki badania miały na celu poszerzenie współczesnej wiedzy z zakresu emocjonalno-społecznego funkcjonowania uczniów z dysleksją oraz porównanie uzyskanych przez nich wyników z wynikami uczniów bez dysleksji. Uzyskane dane empiryczne dostarczyły wielu informacji dotyczących różnic w zakresie samoświadomości emocji i kompetencji społecznych w percepcji uczniów w okresie dorastania. Ukazanie deficytów w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym uczniów z dysleksją pozwoli ukierunkować wszystkie działania terapeutyczne na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz na rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami. Lektura winna motywować pedagogów do wielu przedsięwzięć na rzecz doskonalenia systemu wsparcia uczniów z dysleksją oraz inspirować ich do podejmowania twórczych, racjonalnych i przemyślanych działań praktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116383 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie to adresowane jest do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów, nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki międzykulturowej w perspektywie historycznej ukazują one zróżnicowanie kulturowe w kontekstach od najbardziej popularnych - tożsamości i migracji - po rzadziej opisywane, m.in.kontaktów biznesowych, problemów osób ubogich, wykluczanych, chorych i umierających traktowanych jako Obcy. Opowiadają też o próbach poszukiwania wspólnego języka (np. esperanto) i możliwości wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej. Dociekliwy Czytelnik znajdzie tu liczne odesłania do źródeł zagranicznych i stron internetowych, pozwalające poszerzyć wiedzę na opisywane tematy. Książkę uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny zawierający ponad 2000 tytułów literatury przedmiotu w kilkunastu językach (oprócz polskiego m.in. w angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, słowackim, włoskim).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44385 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again