Form of Work
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(71)
unavailable
(14)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(17)
Czytelnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(11)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(2)
Author
Krztoń Alicja
(3)
Serafin Teresa
(3)
Tomkiewicz-Bętkowska Aleksandra
(3)
Walczak Grażyna
(2)
Waliś Robert
(2)
Bullock Claire
(1)
Buryn Urszula
(1)
Charbicka Magdalena
(1)
Czyżowska Elzbieta
(1)
Franczyk Anna
(1)
Hudson Diana
(1)
Hulboj Teresa
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Jarosińska Małgorzata
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Kowalska Marzena
(1)
Kozdroń Agnieszka
(1)
Krajewska Katarzyna (nauki pedagogiczne)
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga
(1)
Kula Krystyna
(1)
Lewinson Joan
(1)
Leśniewska Katarzyna
(1)
Naprawa Renata
(1)
O'Regan Fintan J
(1)
Piekut-Brodzka Danuta M
(1)
Podziemska Tamara
(1)
Puchała Ewa (pedagogika)
(1)
Radwańska Anna
(1)
Rychlicka Beata
(1)
Szatkowska-Jaskuła Dorota
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(13)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Terapeuci
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Pedagogika specjalna
(16)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(8)
Nauczanie
(8)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(8)
Kształcenie integracyjne
(7)
Dziecko niepełnosprawne
(5)
Dziecko autystyczne
(4)
Dziecko niedosłyszące
(4)
Dziecko niedowidzące
(4)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(4)
Tyflopedagogika
(4)
Autyzm
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Pedagodzy
(3)
Dziecko głuchoniewidome
(2)
Dziecko niewidome
(2)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Niedowidzenie
(2)
Niewidomi
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Rodzice
(2)
Socjalizacja
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Uczenie się
(2)
Wychowanie
(2)
Zespół ADHD
(2)
Afazja
(1)
Czytanie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dysgrafia
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja
(1)
Dyspraksja
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne fizycznie
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Głusi
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Metody nauczania
(1)
Mózg
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Padaczka
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Percepcja wzrokowa
(1)
Pisanie
(1)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Słuch
(1)
Terapia zabawą
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Upośledzenie
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zespół Tourette'a
(1)
Zespół Williamsa
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
2009-2010
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(5)
Poradniki
(3)
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Opracowanie
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Praca socjalna ma charakter interdyscyplinarny. Szuka obramowania i podstaw swojej działalności naukowej i praktycznej w ustaleniach różnych dyscyplin naukowych, w ślad za coraz to nowymi wyzwaniami życia społecznego i jednostkowego. Wzrasta obecnie liczba osób niepełnosprawnych - z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z uszkodzeniami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie. Pracownik socjalny zmuszony jest coraz częściej czerpać z dorobku naukowego i doświadczeń pedagogiki specjalnej, pomagając ludziom niepełnosprawnym fizycznie, psychicznie, społecznie. Powinien rozumieć niepełną sprawność jako kontinuum: od zaistnienia stanu organicznych dysfunkcji, niepełnej sprawności życiowej, do dysfunkcjalonalności psychicznej, społecznej. Pracę socjalną należy opierać na bio-psycho-społecznej koncepcji niepełnosprawności, tzn. traktować istotę ludzką nie tylko w swoistości biologicznej, ale przede wszystkim jako członka grup, społeczności, dostrzegać pełnione przez niego role, trudności w wypełnianiu zadań życiowych, ograniczenia w uczestniczeniu w życiu społecznym, kontekst indywidualny i środowiskowy, w jakim funkq'onuje. Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt dostosowywania nie tylko jednostki, grupy osób nie w pełni sprawnych do środowiska, ale i środowiska do ich potrzeb, jak również podejmowania walki z dyskryminaq'ą, upośledzeniem społecznym niepełnosprawnych, m.in. z segregacją edukacyjną i zawodową. Pedagogika specjalna pozwala bardziej precyzyjnie spojrzeć na tę grupę klientów pracowników socjalnych, na ich potrzeby, sposób wspierania, w tym rehabilitację medyczną, psychologiczną, zawodową, społeczną (które wzajemnie się przenikają). Skuteczność rehabilitacji zależy od współpracy zespołu różnych specjalistów, wśród których pracownik socjalny pełni rolę koordynatora. Brak takiej współpracy przyczynia się do pogłębiania zaniedbań wobec osób niepełnosprawnych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104770 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104771 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62678 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62430 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94356, 94355 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41581 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60998 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa : "Difin", 2015. - 143 s. : il., fot., rys. ; 23 cm.
(Engram)
Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej na rynku oraz codziennych doświadczeń osobistych i zawodowych. Starłam się przytoczyć w niej przykłady sytuacji, osób i doświadczeń, z którymi zmierzamy się każdego dnia jako specjaliści, terapeuci czy rodzice. Na swojej drodze spotkałam wiele wspaniałych osób, których wkład w tę książkę jest ogromny, chociaż nawet o tym nie wiedzą. Historie społeczne i materiały do pracy są wynikiem doświadczeń nas wszystkich i powstały z potrzeb dzieci i młodzieży, z którymi przyszło nam pracować.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111021, 110414 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50043 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40152 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46573 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64960 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów; łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych; tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Opracowanie pozwoli rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48264 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32204 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94354, 94353 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30075 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60272 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Celem powstania tej książki jest przedstawienie społecznych, edukacyjnych i emocjonalnych aspektów dysgrafii, czyli niezdolności do wyraźnego pisania. Specjaliści szacują, że duża grupa uczniów szkół podstawowych zmaga się z zaburzeniami przyswajania wiedzy, które wymagają interwencji. Spektrum takich zaburzeń jest bardzo szerokie, a jednym z nich jest dysgrafia. Na łamach niniejszej książki przyjrzymy się dzieciom dotkniętym tym problemem. Gdy po raz pierwszy zajęłam się tym tematem w 1985 roku, odkryłam, że jest on bardzo zaniedbany i nie istnieją praktycznie żadne publikacje dotyczące dysgrafii. Od tamtej pory nauka poczyniła duże postępy. Dziś wiele osób zajmuje się rozpoznawaniem podobnych zaburzeń i układaniem dla dotkniętych nimi dzieci specjalnych programów edukacyjnych. Dzięki Internetowi wyniki najnowszych badań stały się ogólnie dostępne. Jestem zbudowana postępem, jaki dokonał się w ostatnich dwudziestu latach, i mam nadzieję, że moja książka stanie się dla państwa źródłem wiedzy i motywacji umożliwiającym skuteczną pomoc osobom doświadczającym problemów z pisaniem.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96693 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30057 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43439 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63935 P 6,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów; łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych; tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Opracowanie pozwoli rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101411, 99957 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37156 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43431 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94352, 94351 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44067 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35064 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 53942 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92167, 86116, 86115 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86117 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43147, 41973, 41972 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33593, 33592 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30375 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40080, 40079, 39781 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57119 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57395 P 3,4, 57146 P 3,4 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94344, 94343 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43830 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej, Renaty Naprawy i Doroty Kołodziejskiej Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną, cz. 1 (Jesień), 2 (Zima), 3 (Wiosna), 4 (Lato). Przewodnik umożliwi nauczycielom: monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym; zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia oraz zapis tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51656 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41547 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114119 A (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza książka ma na celu pomóc nauczycielom we wdrażaniu strategii, opartych na podejściu inkluzyjnym, które stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom z autyzmem odpowiednie wsparcie. Opisano tu kluczowe obszary, w jakich mogą się pojawić bariery w nauczaniu, i ponad 100 pomysłów (w tym dodatkowych pomysłów, wskazówek i propozycji modyfikacji) na ich pokonanie - w sposób rzeczowy, klarowny i łatwy do zrealizowania. Pomysły te mają ściśle aplikacyjny charakter, ponieważ autorka, jako doświadczony praktyk, odnosi się do realiów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podając przy tym odwołania do literatury przedmiotu oraz studiów przypadków. To poradnik dla każdego nauczyciela poszukującego w swojej pracy inspirujących i skutecznych rozwiązań.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115403 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52000 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34807 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48205 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67014 P 1,5 (1 egz.)
Book
CD
In basket
"[...] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi [...] – zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do rozwoju, który dorośli powinni wspomagać." Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 113967 A (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 97889 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97890 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52378 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62328 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94342, 94341, 94340 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44064, 44063 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35063, 35062 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30072, 30071 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41579, 41578 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 60271 P 3,4 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67107 P 3,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again