Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(32)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Biel Krzysztof
(2)
Bębas Sylwester
(2)
Kwaśniewski Jerzy
(2)
Bielicki Roman
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(14)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(6)
Więźniowie
(6)
Patologia społeczna
(5)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Pedagogika penitencjarna
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Dziewczęta
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Młodzież
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Agresywność
(2)
Dziecko
(2)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Narkomania
(2)
Prawo
(2)
Przestępczość
(2)
Socjotechnika
(2)
Służba bezpieczeństwa
(2)
Służba zdrowia
(2)
Więziennictwo
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Diagnoza
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Podgórecki, Adam
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Stalking
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wagary
(1)
Więzienie
(1)
Wolontariusze
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zwolnienie warunkowe
(1)
Subject: time
2001-0
(13)
1989-
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62850 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62469 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37599 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45732 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102198 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47669 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39362 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65574 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie podejmowano próbę wyjaśnienia etiologii przestępczości nieletnich w Polsce. Szczególna uwaga badaczy skierowana była jednak prawie wyłącznie na chłopców. O przestępczych dziewczętach pisano sporadycznie, a w badaniach koncentrowano się na identyfikowaniu pojedynczych zmiennych. Książka jest studium etiologii przestępczych dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową. Analizowana obszernie literatura przedmiotu oraz zastosowany w badaniach model dynamiczny, który zakłada dialektyczne oddziaływanie czynników osobowościowych i społecznych, pozwoliły na dogłębną diagnozę uwarunkowań przestępczości dziewcząt oraz sformułowanie humanistycznych postulatów dla wyspecjalizowanej działalności psychokorekcyjnej i resocjalizacyjnej zgodnie z założeniami nowoczesnej pedagogiki. Książka rozpoczyna nową serię wydawniczą Dylematy Resocjalizacji i jest adresowana do naukowców zajmujących się badaniem przestępczości nieletnich, psychologów sądowych, studentów nauk społecznych oraz praktyków resocjalizacji instytucjonalnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31134 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61956 (1 egz.)
Book
In basket
W książce przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych przez Romana Bielickiego w trzech polskich uczelniach: Akademii Bydgoskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej TMP w Warszawie oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Celem Autora była analiza opinii studentów resocjalizacji o skuteczności oddziaływań korekcyjnych oraz wpływ na tę opinię postrzegania przez badanych czynników kryminogennych (np. kontroli społecznej, sytuacji anomii, poczucia nieegalitarności). Książka przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, zwłaszcza resocjalizacyjnej, nauczycieli akademickich oraz osób zajmujących się resocjalizacją skazanych. "Już sam tytuł książki sugeruje interdyscyplinarne podejście i zainteresowania naukowe Autora. Jego orientacja jest współcześnie preferowana, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów o charakterze psychospołecznym. (...) Książka ma dużą wartość poznawczą i praktyczną. Wartość poznawcza wyraża się w założonym przez Autora celu eksplanacyjnym, opisie tego celu świadczącym o wysokim poziomie erudycyjnym. Autor nie ogranicza się tylko do cytowania cudzych myśli, krytycznie poddaje je własnej refleksji naukowej". Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109083 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37432 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39390 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43789 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again