Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(89)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(24)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(13)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Wypożyczalnia Trzcianka
(13)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(8)
Author
Kozaczuk Franciszek
(3)
Bartkowicz Zdzisław
(2)
Bębas Sylwester
(2)
Jasiński Zenon
(2)
Kusztal Justyna
(2)
Węgliński Andrzej
(2)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Apanel Danuta
(1)
Dudak Anna
(1)
Grzesiak Sławomir
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Głowacka Barbara
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kmiecik-Jusięga Karolina
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krowicki Stanisław Ludwik
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Lizoń-Szłapowska Dorota
(1)
Makowski Ryszard
(1)
Marczak Monika
(1)
Mościcka Lidia
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Opora Robert
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Palak Zofia
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pytka Lesław
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stanek Janusz
(1)
Sudar-Malukiewicz Jolanta
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Wolan Tadeusz
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(34)
unknown (po)
(2)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(36)
Patologia społeczna
(9)
Kuratorzy (prawo)
(7)
Więźniowie
(7)
Młodzież
(6)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Pedagogika penitencjarna
(5)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(5)
Agresywność
(4)
Opieka społeczna
(4)
Przestępczość nieletnich
(4)
Rodzina
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Kobieta
(3)
Młodzież trudna
(3)
Nałóg
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Szkolnictwo
(3)
Uczniowie
(3)
Więziennictwo
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Alkoholizm
(2)
Bezrobocie
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Kuratela
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Prostytucja
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość
(2)
Socjoterapia
(2)
Stowarzyszenie "MONAR"
(2)
Subkultura
(2)
Służba więzienna
(2)
Ubóstwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Przestępczość
(1)
AIDS
(1)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bioterroryzm
(1)
Bogedain, Bernard Józef
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotomania
(1)
Gawroński, Andrzej
(1)
Gelotofobia
(1)
Gliczner, Erazm
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Harcerstwo
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania Panien (Warszawa)
(1)
Internaty
(1)
Izby dziecka
(1)
Jan Paweł
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Konkubinat
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Korczak, Janusz 6d(1878-1942)
(1)
Korupcja
(1)
Kozielecki, Józef
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura stołu
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Ludzie starzy
(1)
Makowski, Ryszard
(1)
Markiewicz, Stanisław
(1)
Misje dworcowe
(1)
Mundurki szkolne
(1)
Nagrody
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niemcewicz, Julian Ursyn
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
Subject: time
1989-2000
(22)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Laskowiec (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
36 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94226 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Książka dotyczy istotnych i bardzo interesujących aspektów pedagogiki resocjalizacyjnej. Ujęcie przedmiotowego zagadnienia readaptacji i reintegracji społecznej stanowi dziś szansę na szersze spojrzenie w kierunku kształtowania oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku życia, a tym samym pozwoli budować nowe relacje społeczne z innymi. Dążenie do inkluzji stanowi dziś warunek dojrzałości społecznej. Szczególnym walorem publikacji staje się, poza naukowymi teoriami, efektywna resocjalizacja w środowiskach, która dziś wymaga globalnego spojrzenia na jednostkę w mikrosystemie, lub stworzenia określonych sytuacji, aby mogła do niego powrócić. Tu wyłania się w zamieszczonych tekstach indywidualność, motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność czy też wsparcie w trudnych sytuacjach jako predyktory warunkujące pozytywną reintegrację społeczną, odnoszące się do wspólnoty narkomanów, jak i osadzonych czy byłych więźniów. (z recenzji dr hab. Anny Kieszkowskiej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32799 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Pedagogika / red.nauk. Zygmunt Łomny ; IX)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 18071 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46516 (1 egz.)
Book
In basket
Przesłaniem tej książki - jak czytamy we Wstępie - jest zaprezentowanie pedagogiki w ujęciu, które wyraźnie wskazuje na nierozłączność teorii z praktyką wychowawczą - podążając śladami historii, aż do dnia dzisiejszego. Działalność wychowawcza w ukazanych w książce subdyscyplinach pedagogiki (historia edukacji, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna) zaprezentowana została w ujęciu chronologiczno-historycznym, z jednoczesnym osadzeniem jej w paradygmatycznie uzasadnionych koncepcjach teoretycznych. Samo wychowanie nie jest bowiem oderwane od wypracowanych przed jego zaistnieniem źródeł intelektualnych. W różnych koncepcjach pedagogiki, a szczególnie w różnych jej działach, wyraźnie zarysowują się jednak różnice w proporcjach między praktyką a teorią. W części z nich, co wyraźnie zostało ukazane w tej książce - praktyka zyskuje pozycję dominującą, zawsze jednak pozostaje w silnym związku z uznanymi koncepcjami teoretycznymi. Każda z części tego opracowania porusza odmienne, choć zawsze fundamentalne problemy pedagogiki - edukację, opiekę nad osobami specjalnej troski oraz reedukację sprawców przestępstw. Na zawartość książki składa się kilkanaście tekstów, których autorami są reprezentanci wspomnianych wcześniej dyscyplin pedagogiki pochodzący z kilku uczelni kraju, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Pozwoliło to szerzej, a także w sposób bardziej zróżnicowany spojrzeć na zagadnienia wskazane w tytule książki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104942 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31956 (1 egz.)
Book
In basket
Jak zaznaczył autor we wstępie, ?Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa?. W pracy poddano więc analizie sześć podstawowych teoretycznych perspektyw postępowania z przestępcami ? perspektywę retrybutywną, odstraszania przestępców, izolacyjną, resocjalizacyjną, sprawiedliwości naprawczej, skoncentrowaną na wczesnej interwencji społecznej. Tematem rozważań szczegółowych zaś są tytułowe oddziaływania resocjalizacyjnego jako pożądany ? zdaniem autora ? sposób przywracania sprawców przestępstw społeczeństwu. Celem tego opracowania z zakresu literatury penitencjarnej jest dokonanie omówienia pojęcia efektywności resocjalizacyjnej oraz możliwych jego znaczeń, a także określenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Kolejnym zadaniem jest przegląd teorii istotnych dla działań resocjalizacyjnych, wskazanie na skuteczne interwencje resocjalizacyjne, a także omówienie warunków wdrażania określonych programów resocjalizacyjnych. Przykładanie dużej wagi do działań resocjalizacyjnych nie oznacza jednak, że system penitencjarny nie powinien reagować na zachowania przestępcze. Jak jednak zauważa autor, ?Sposób postępowania społeczeństwa z osobami potrzebującymi pomocy świadczy o tym, co znaczy jednostka dla tej zbiorowości. Jeśli więc kierujemy człowieka do systemu penitencjarnego, jesteśmy moralnie zobowiązani wskazać przyczyny takiego działania oraz wyznaczyć pewne idee, które chcielibyśmy przez to działanie osiągnąć?.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50518 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40795 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 66149 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest próbą ukazania problemów profilaktyki i resocjalizacji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Złożyły się na nią artykuły przedstawicieli różnych środowisk akademickich w kraju, jak i praktyków penitencjarnych dotyczące wielorakich kontekstów oddziaływań resocjalizacyjnych, a zwłaszcza ich skuteczności. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje artykuły ukazujące różne aspekty (prawne, osobowościowe, socjokulturowe) oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Rozdział drugi dotyczy aksjologicznych wymiarów resocjalizacji penitencjarnej oraz innych, mniej znanych systemów penitencjarnych. Rozdział trzeci ukazuje złożoność - uwarunkowań readaptacji społecznej skazanych. Autorom przyświecało zadanie przybliżenia skomplikowanej i wielorako determinowanej problematyki resocjalizacji. Istotnym -jak się wydaje - walorem tej publikacji jest wielokontekstowe ujęcie zagadnienia resocjalizacji penitencjarnej, a zwłaszcza czynników ułatwiających i utrudniających readaptację społeczną skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105136 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; 1346. Prace Pedagogiczne / Uniwersytet Wrocławski ISSN 0137-1096 ; XCL)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 74949 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30144 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39296 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41326 (1 egz.)
Book
In basket
(...) Jeśli ktoś szuka w tej książce jakiejś oryginalnej egzotyki i sensacji, to zapewne też ją tam znajdzie, ale nie to jest w niej najważniejsze. Wielką wartością i zarazem głównym przesłaniem tejże książki jest bowiem niesamowity, pedagogiczny optymizm i głęboka wiara, że w każdym, nawet najgorszym człowieku jest jakaś mała iskierka dobra. [Anna Nowicka-Chachaj] (fragment Posłowia) Dla kogo jest ta książka: 1. Jeśli jesteś studentem albo uczniem, zainteresowanym pedagogiką, psychologią, resocjalizacją lub prawem - przeczytaj ją koniecznie! 2. Jeśli jesteś nauczycielem, instruktorem, wychowawcą młodzieży zagubionej lub trudnej albo osobą zainteresowaną pracą w poprawczaku - też ją przeczytaj. 3. Jeśli jesteś złodziejem, blokersem czy też innym trudnym nielatem, nie pozbawionym jednak wiary, nadziei i honoru - spróbuj ją także spokojnie przeczytać. 4. Jeśli jesteś rodzicem, księdzem, policjantem, politykiem lub zwyczajnym, uczciwym człowiekiem - to warto, byś również ją poczytał.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47739 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38975 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31691 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62314 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43243 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91670 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91671 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44221 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62147 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Praca wnosi wiele istotnych ustaleń do obszaru badań nad seniorami w zakładzie karnym. Autor zwraca uwagę na potrzebę dostosowania metod pracy penitencjarnej do specyfiki nowych zadań, jakie wynikają z rosnącego wyżu skazanych w wieku senioralnym. W trafnie zaprezentowanej teorii osadzono interesujący projekt badawczy, który został zrealizowany rzetelnie i kompetentnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39219 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja uzupełnia teoretyczno-praktyczny wymiar procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz resocjalizacji młodzieży. Omawiane w tej monografii zagadnienia są na czasie, gdyż aktualne stany cywilizacyjne i społeczne niosą dla młodzieży wiele istotnych zagrożeń. Autorzy szczegółowo omawiają te dewiacje, wskazują też na zagrożenia w rozwoju rodziny m.in.: rozluźnienie i zanik więzi emocjonalnych, zaburzenia moralnego, brak poszanowania tradycji i uniwersalnych wartości. Na tle tych i innych zaburzeń rozwoju społecznego odczuwa się zapotrzebowanie na działania profilaktyczne i innowacyjne w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Książka ta wskazuje na potrzebę doskonalenia i kompetencji pedagogów resocjalizujących. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wzbogaci zasób publikacji w procesie studiowania resocjalizacji przez pedagogów, psychologów i praktyków. [z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr hab. Józefa Sowy]: Książka stanowi interesującą i wartościową jednocześnie próbę rozwiązania niektórych problemów związanych z przedmiotem analiz zawartych w tytule. Autorzy treści, poprzez interdyscyplinarne podejście do wielu modeli, teorii i koncepcji dążą do pogłębionych poszukiwań oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych a także metodycznych. Rzetelność i otwartość podejmowanych uniwersalnych analiz, stosowane terminy i przystępny pragmatyczny język oraz przyjmowane założenia metodologiczne stanowią o wartości recenzowanej książki. [z recenzji wydawniczej prof. APS dr hab. Józefa Bednarka]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105176 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again