Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Bębas Sylwester
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(1)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Więziennictwo
(2)
Więźniowie
(2)
Przestępczość
(1)
Alkoholizm
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
HIV
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mobbing
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość
(1)
Socjoterapia
(1)
Stowarzyszenie "MONAR"
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Sądownictwo
(1)
Więzienie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Subject: work
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Niemcy
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Bułgaria
(1)
Czechy
(1)
Francja
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Polska
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 447.)
Publikacja poświęcona jest edukacji więźniów, uwarunkowaniom i jej skuteczności w trzech krajach europejskich: Polsce, Niemczech i Czechach. Całość pracy została podzielona na dwie części ľ teoretyczną i empiryczną. W pierwszej części w rysie historycznym zakreślono wartość i znaczenie szkół przywięziennych w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, podkreślając przy tym: miejsce i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie penitencjarnym w świetle współczesnych nurtów dydaktyczno-pedagogicznych, rozwój szkolnictwa przywięziennego obejmujący okres od II wojny światowej aż do czasów obecnych na ziemiach polskich, niemieckich i czeskich z uwzględnieniem podstaw prawnych i bogatej statystyki oraz ukazano trendy progresji edukacji więziennej zarejestrowane w wymienionych państwach. Druga część została poświęcona prezentacji wyników empirycznych wraz ze szczegółowymi analizami jakościowymi oraz ilościowymi zewnątrz- i wewnątrzgrupowymi, uzupełnionymi statystycznymi testami nieparametrycznymi, interpretacją psychopedagogiczną oraz symulacją komputerową uwzględniającą algorytm opracowany metodą Krefft. Przechodząc do bardziej szczegółowych poszukiwań, podjęto próbę określenia, w ujęciu teorii Ervinga Goffmana, emocjonalnego klimatu pracy nauczyciela w szkole przywięziennej, wzajemnych stosunków między kadrą nauczającą a uczącymi się więźniami, a także efektów zastosowanych metod dydaktycznych. Całość kończą wnioski i rekomendacje. Unikatową cechą publikacji jest porównawcza analiza kształcenia więźniów w trzech różnych systemach penitencjarnych oraz wykorzystanie tekstów źródłowych i archiwaliów. Publikacja kierowana jest do naukowców zajmujących się edukacją z perspektywy komparatystycznej i resocjalizacyjnej, studentów kierunków pedagogicznych i prawnych oraz praktyków.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47828 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38332 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63394 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Książka przygotowana przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). Dla jej autorów najważniejszy był następujący pogląd: każde dziecko, każdy młody człowiek, niezależnie od potrzeb w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i ewentualnie zapotrzebowania w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego, ma prawo do odpowiedniego kształcenia szkolnego. W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wybrane postaci zachowań zwracających uwagę przedstawiono w czytelnej formie tabeli – wraz z próbą ich wyjaśnienia i podaniem możliwości działania. Czytelnik może zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i pobyt dziecka w szkole.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34716 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66740 P 3,6 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114587 A (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43792 (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again