Form of Work
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bednarczyk Henryk
(1)
Błażejowski Henryk
(1)
Chutorański Maksymilian
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kramkowska Karolina
(1)
Kubinowski Dariusz
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Nalaskowski Aleksander
(1)
Palak Zofia
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Pluta Magdalena
(1)
Rubach Krzysztof
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(1)
Subject
Pedagogika pracy
(5)
Młodzież
(3)
Pedagogika
(3)
Socjalizacja
(3)
Alkoholizm
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Anomia
(1)
Asertywność
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Bulimia
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy w stanach terminalnych
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Globalizacja
(1)
Gnitecki, Janusz
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Inność
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internaty
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Marynarze
(1)
Małżeństwo
(1)
Metodologia
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sieroctwo
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tanatopedagogika
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Wiatrowski, Zygmunt
(1)
Więźniowie
(1)
Wojsko
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zawód
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Subject: work
"Pedagogika i edukacja u progu trzeciego tysiąclecia w obliczu przemian globalnych współczesnego świata"
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98347, 97838 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 54039 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93304, 93303 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34789 (1 egz.)
Book
In basket
(Seminaria Metodologii Pedagogiki.)
Niniejsza publikacja stanowi pokłosie VI Seminarium Metodologii Pedagogiki PTP, a wszystkie teksty w niej zamieszczone dotyczą wprost lub pośrednio konsekwencji metodologicznych wynikających z tezy o istocie pedagogiki uprawianej w naszym kraju (choć nie tylko) jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej. Nawiązuje ona do wcześniejszych tomów wydanych w ramach serii SMP PTP oraz rozwija i wprowadza nowe wątki, tym samym akcentując po raz kolejny potrzebę dogłębnego, zespołowego namysłu nad dorobkiem, tożsamością i przyszłością dziedziny nauk pedagogicznych w Polsce. poleca Impuls Książka składa się z trzech części poprzedzonych programowym tekstem wprowadzającym. W pierwszej części tomu znalazły się opracowania ogólnometodologiczne poświęcone rozwinięciu i pogłębieniu wybranych kwestii dotyczących pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej. Druga część to zapis panelu dyskusyjnego na temat konstruującego się dopiero na gruncie nauk pedagogicznych pola problemowo-badawczego pedagogiki rzeczy. W trzeciej części natomiast znalazły się teksty metodologiczne poświęcone wybranym synergicznym podejściom badawczym pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej. W tekście będącym wprowadzeniem w problematykę tomu Dariusz Kubinowski stawia sobie za cel doprecyzowanie pojęcia, istoty i zakresu badań pedagogicznych. Podejmuje również próbę zarysowania całościowej „mapy” aktualnie uprawianych w Polsce ich typów, lokując źródła analizowanych modeli w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i stosowanych. W sposób szczególny podkreśla wagę podejść synergicznych w pedagogice współczesnej rozumianej jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana. Część poświęconą rozważaniom ogólnometodologicznym otwiera tekst Janiny Kostkiewicz pod tytułem Niespożytkowany dorobek polskiego dyskursu o statusie metodologicznym pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej. Badaczka upomina się o budowany na założeniach realizmu (neo)tomistycznego dorobek pedagogów dwudziestolecia międzywojennego. Wskazując przykłady pominięć tych dokonań, ich brak w opracowaniach późniejszych, powojennych pedagogów, nie tylko podkreśla zdeformowany obraz pamięci rodzimej twórczości, jaki się z tym wiąże, ale także zwraca uwagę na nieobecne i niewykorzystane impulsy do rozwijania świadomości metodologicznej pedagogiki.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113601 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41071 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66940 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom poświęcony prof. Z. Wiatrowskiemu w 70-tą rocznicę urodzin i 47-ą pracy nauczycielskiej. W cz.I - wypowiedzi okolicznościowe dotyczące osoby jubilata. W cz.II omówiono zagadnienia pedagogiki pracy w nawiązaniu do 25-lecia tej subdyscypliny (historia, stan obecny i perspektywy). Cz.III zawiera biogramy najwybitniejszych twórców i współtwórców pedagogiki pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106271/T.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113740 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110020 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41014, 39944 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57448 (1 egz.)
Book
In basket
Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich przedstawiono relację pomiędzy edukacją äw ogóle" a potrzebami rynku pracy. Ta część opracowania stanowi wprowadzenie do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań. Wśród nich gros miejsca zajmują problemy dotyczące edukacji zawodowej oraz szkolnictwa wyższego, dla których podstawowym, ale - jak podkreślono - nie jedynym, wyznacznikiem jest rynek pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106298, 106297 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again