Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(66)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Wypożyczalnia Chodzież
(12)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Kwaśniewski Jerzy
(3)
Przybyliński Sławomir
(3)
Machel Henryk
(2)
Marczak Monika
(2)
Ambrozik Wiesław
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Becker-Pestka Daria
(1)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Ciosek Mieczysław (1945- )
(1)
Dobrychłop Anna
(1)
Filipowski Henryk
(1)
Gołembowska Monika
(1)
Jarzębowska-Baziak Barbara
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Krajewska Beata
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Lizoń-Szłapowska Dorota
(1)
Milwiw-Baron Piotr
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata (1965- )
(1)
Pecyna Maria Bogumiła
(1)
Pol Jan Dezyderiusz
(1)
Prüfer Paweł
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stępniak Piotr Andrzej
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Pedagogika penitencjarna
(31)
Więźniowie
(17)
Pedagogika resocjalizacyjna
(15)
Więziennictwo
(7)
Służba więzienna
(6)
Kuratorzy (prawo)
(5)
Kobieta
(4)
Przestępczość
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Agresywność
(3)
Autodestruktywność
(3)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Kontrola społeczna (socjol.)
(3)
Narkomania
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Socjoterapia
(3)
Wolontariusze
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Alkoholizm
(2)
Arteterapia
(2)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Dziecko
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Integracja społeczna
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Nałóg
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Prawo
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępcy
(2)
Recydywa (prawo)
(2)
Socjotechnika
(2)
Służba bezpieczeństwa
(2)
Służba zdrowia
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Młodzież trudna
(1)
AIDS
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Anoreksja
(1)
Bezradność
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko chore na padaczkę
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Joga
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Lekarze
(1)
Leki bez recepty
(1)
Macierzyństwo
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Mentoring
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odżywianie
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
Oświata
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podgórecki, Adam
(1)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1989-2000
(9)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44696 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65020 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 50887 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114623 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 447.)
Publikacja poświęcona jest edukacji więźniów, uwarunkowaniom i jej skuteczności w trzech krajach europejskich: Polsce, Niemczech i Czechach. Całość pracy została podzielona na dwie części ľ teoretyczną i empiryczną. W pierwszej części w rysie historycznym zakreślono wartość i znaczenie szkół przywięziennych w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, podkreślając przy tym: miejsce i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie penitencjarnym w świetle współczesnych nurtów dydaktyczno-pedagogicznych, rozwój szkolnictwa przywięziennego obejmujący okres od II wojny światowej aż do czasów obecnych na ziemiach polskich, niemieckich i czeskich z uwzględnieniem podstaw prawnych i bogatej statystyki oraz ukazano trendy progresji edukacji więziennej zarejestrowane w wymienionych państwach. Druga część została poświęcona prezentacji wyników empirycznych wraz ze szczegółowymi analizami jakościowymi oraz ilościowymi zewnątrz- i wewnątrzgrupowymi, uzupełnionymi statystycznymi testami nieparametrycznymi, interpretacją psychopedagogiczną oraz symulacją komputerową uwzględniającą algorytm opracowany metodą Krefft. Przechodząc do bardziej szczegółowych poszukiwań, podjęto próbę określenia, w ujęciu teorii Ervinga Goffmana, emocjonalnego klimatu pracy nauczyciela w szkole przywięziennej, wzajemnych stosunków między kadrą nauczającą a uczącymi się więźniami, a także efektów zastosowanych metod dydaktycznych. Całość kończą wnioski i rekomendacje. Unikatową cechą publikacji jest porównawcza analiza kształcenia więźniów w trzech różnych systemach penitencjarnych oraz wykorzystanie tekstów źródłowych i archiwaliów. Publikacja kierowana jest do naukowców zajmujących się edukacją z perspektywy komparatystycznej i resocjalizacyjnej, studentów kierunków pedagogicznych i prawnych oraz praktyków.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47828 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38332 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63394 (1 egz.)
Book
In basket
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim - oddziaływania psychokorekcyjne, a w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia tego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49141 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradnictwa zawodowego są jednym z czynników determinujących wzbudzenie u osadzonych stosownej motywacji niezbędnej do aktywizacji zawodowej. Realizowany w jednostkach penitencjarnych proces poradnictwa zawodowego powinien pomagać osadzonym w dokonaniu oceny ich możliwości podjęcia pracy w wybranej profesji, a także wykonywania zawodu po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu. Proces poradniczy powinien być nieodłącznym elementem procesu resocjalizacyjnego. Publikacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza część koncentruje się wokół zagadnień poradnictwa zawodowego oraz wybranych aspektów teorii i praktyki resocjalizacyjnej, w tym aktywizacji zawodowej i pracy skazanych. Część empiryczna książki skupiona jest wokół funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Przeprowadzone badania i zebrany materiał stanowią wypełnienie luki w dotychczasowym stanie wiedzy w obszarze realizacji działań z zakresu poradnictwa zawodowego dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgromadzony w tej części pracy materiał pokazuje, jak działa system poradnictwa zawodowego dla skazanych, jakie formy aktywizacji zawodowej są stosowane, jakie są realizowane programy (w tym europejskie i autorskie), jakie podmioty partycypują w realizacji prowadzonych działań oraz jakie są ich konsekwencje. Publikacja może zostać wykorzystana przez studentów pedagogiki, pracowników pomocy społecznej, urzędów pracy, biur karier, podmioty zaangażowane w pracę ze skazanymi czy osoby odpowiedzialne za planowanie nowych kierunków studiów, czy specjalności pod kątem stworzenia podstaw pracy ze skazanymi. Książka umożliwia poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji prowadzonych działań poradniczych, funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej oraz problemów w tym zakresie. Pozwala również na przegląd aktualnego ustawodawstwa dotyczącego doradztwa zawodowego i resocjalizacji. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podejmowania refleksji nad aktywizowaniem osadzonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41988 (1 egz.)
Book
In basket
(Patologia Społeczna.)
ROZDZIAŁ I Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska) 1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii 2. Model rozwojowy normy psychologicznej 3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii 4. Zaburzenia osobowości a dewiacje 5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne i indywidualne konsekwencje 6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne 7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie 8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie 9. Podsumowanie 10. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ II Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik) 1. Wstęp 2. Zadania Służby Więziennej 3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych 4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ III Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski) 1. Wstęp 2. Samobójstwa w zakładzie karnym 3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej 4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015 5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno” 6. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ IV Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina) 1. Wstęp 2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi 3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi 4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi 5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi 6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi 7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 10. Wskazania do pracy penitencjarnej 11. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ V Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr) 1. Wstęp 2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych 3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych 4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ VI Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski) 1. Wstęp 2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej 3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji 4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej 5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych 6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej 7. Wnioski Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41384 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 67047 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43243 (1 egz.)
Book
In basket
Omawiane tu koncepcje postępowania ze sprawcami przestępstw w zakładach karnych wpisują się w nurt resocjalizacji wielopłaszczyznowej. Z jednej strony są one wynikiem koncepcji pozytywistycznych - zasadność tego typu postępowania penitencjarnego staram się bowiem dowieść naukowo; z drugiej - są silnie zabarwione koncepcją humanistyczną, zgodnie z którą przejawiam wiarę w wewnętrzne dobro istoty ludzkiej. W każdym razie stanowią one realizację dyrektywy, by pobyt w zakładzie karnym niósł jak najmniej negatywnych konsekwencji dla dobrostanu uwięzionego człowieka. Dążenie do moralnego i psychicznego rozwoju (lub przynajmniej dążenie do niepogarszania jakości tych sfer) podczas pobytu więźnia w zakładzie karnym jest zarówno postulatem humanitarnym, jak i utylitarnym. Psychiczna i moralna destrukcja osobowości osób odbywających karę kryminalną stanowi bowiem znaczne zagrożenie dla ogółu społeczeństwa. Mając kompetencje zawodowe w tej dziedzinie oraz czując się pedagogiem, starałam się jednak czerpać inspiracje także z innych dyscyplin intelektualnej aktywności człowieka, a przede wszystkim z filozofii i psychologii. Pedagogika resocjalizacyjna, będąc jednocześnie dyscypliną praktyczną, domaga się przede wszystkim efektów działań wychowawczych. Trudno znaleźć drugą taką dyscyplinę pedagogiczną, w której te efekty byłyby tak trudne do przewidzenia i w tak trudny sposób osiągalne. Szczególny brak efektywności przypisywany jest resocjalizacji penitencjarnej. Wszystko to powoduje, że pedagogika resocjalizacyjna domaga się ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami nauk. Dlatego własne rozważania teoretyczne postanowiłam osadzić nie tylko w kontekstach teorii pedagogicznych, ale także mających swe źródło w filozofii, socjologii i psychologii. W rozważaniach ujętych w tej pracy wychodzę od nurtów filozoficznych, czerpiąc najwięcej z fenomenologii i egzystencjalizmu. Praca ta nie powstałaby także, gdybym nie mogła zaczerpnąć z myśli naukowej takich psychologów, jak Abraham Maslow czy Carl Rogers. Wreszcie, inspiracje do pracy czerpałam z nurtów pedagogiki alternatywnej (głównie humanistycznej i personalistycznej), przenosząc je do resocjalizacji. Zawarta tu refleksja naukowa pozostaje otwarta na wielość interpretacji świata, sięgając do teoriopoznawczego i metodologicznego pluralizmu, co pozostaje zgodne z interdyscyplinarnością pedagogiki penitencjarnej oraz koniecznością łączenia w niej teorii i praktyki. [Autorka, ze Wstępu]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104532 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37386 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62651 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej" (Z. Nowacki, 2008). Natomiast charakterystykę społeczności więziennej opracowano, posiłkując się przede wszystkim ustaleniami w literaturze przedmiotu. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2006 na terenie sześciu jednostek penitencjarnych. Celem podjętych badań była próba określenia warunków, w których mechanizmy ulegania wpływowi społecznemu mogą zmienić kształt procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. A zatem przedmiotem badań ustanowiono zjawisko wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Zaletą tej pracy jest objęcie badaniami pewnej liczby tymczasowo aresztowanych, co w obecnych warunkach przysparza wielu problemów. Opracowanie lokuje się w nurcie prac empirycznych, których na przestrzeni ostatnich lat nie publikowano zbyt wiele. Zaletą książki jest uwzględnienie reprezentatywnej próby 883 mężczyzn przebywających w izolacji więziennej. Autor wyraża nadzieję, że uzyskany rezultat badawczy przyczyni się do wzbogacenia wiedzy z zakresu wpływu społecznego wśród osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Być może będzie stanowić asumpt do rozważań nad oddziaływaniem wychowawczym (wpływem społecznym).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47750 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62952 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43274, 42975 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61960 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości.Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46514 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47759 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47377 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again