Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(36)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Krajewska Beata
(2)
Badora Sylwia
(1)
Biedroń Małgorzata
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Pedagogika opiekuńcza
(11)
Opieka społeczna
(7)
Dziecko
(5)
Kuratorzy (prawo)
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Domy dziecka
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Rodzina
(3)
Uczniowie
(3)
Ośrodki przystosowania społecznego
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Pogotowie opiekuńcze
(2)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stowarzyszenie "MONAR"
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internaty
(1)
Izby dziecka
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Marynarze
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Pornografia
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rozwód
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zakłady karne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(5)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42198 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47420 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97058, 90566, 83733, 83732 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40607 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99018 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45295 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39296 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92424 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92425 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33682 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103351 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96433 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45862 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45744 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62919 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62860 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43344 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62196 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87506 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87508 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33689 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104630 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43732 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3, 101117/cz.3 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again