Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Jakubowski Witold
(2)
Banasiak Bożena
(1)
Cichosz Mariusz
(1)
Dudak Anna
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Lewartowicz Urszula
(1)
Lewicka Monika
(1)
Marczak Monika
(1)
Molesztak Aldona
(1)
Myrdzik Barbara
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Rogalska-Marasińska Aneta
(1)
Smak Ewa
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Pedagogika kultury
(7)
Uczniowie
(4)
Kultura masowa
(3)
Młodzież
(3)
Nauczanie
(3)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Kultura
(2)
Ojcostwo
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Asertywność
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kozielecki, Józef
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura stołu
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mobbing
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Saran, Jan
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Starzenie się
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Służba więzienna
(1)
Wartość
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
1945-
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45702 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza książka jest próbą przyjrzenia się obecnemu stanowi pozalekcyjnej edukacji kulturalnej, określenia jej aktualnych problemów i wyzwań, jak również wskazania możliwosci jej optymalizacji.
Book
In basket
Kultura popularna jest fragmentem kulturowej rzeczywistości i zasługuje na krytyczną refleksję z pedagogicznej perspektywy pozbawionej uprzedzeń. Narzuca to konieczność przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia do tematu. Prezentowana książka stanowi próbę zmierzenia się właśnie z tym zadaniem. Całość tworzą dwie części. Rozdział pierwszy jest syntetycznym omówieniem dyskursu wokół kultury "wysokiej" i "niskiej" oraz próbą określenia kultury popularnej. W rozdziale drugim charakteryzuję kulturę popularną jako nowy, ważny obszar edukacji kulturalnej. W rozdziale trzecim, zastanawiam się nad związkami edukacji z kulturą popularną. Druga część książki jest próbą wskazania możliwości pedagogicznego wykorzystania kultury popularnej; skupiam się tutaj na trzech obszarach: filmu, telewizji i muzyki popularnej. [Witold Jakubowski]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103645 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47723 (1 egz.)
Book
In basket
Upływa pierwsza dekada XXI w., zarazem III tysiąclecia czasów nowożytnych w historii ludzkości, w tym wychowania i myśli edukacyjnej. Jest to, jak się wydaje, szczególny i właściwy moment zachęcający do podejmowania prób spojrzenia i być może oceny tego, co się już zdążyło wydarzyć w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego człowieka, również w obszarze szeroko rozumianego kształcenia. Życie społeczne z dnia na dzień się komplikuje. W pewnych swoich obszarach nabiera tempa, wciągając nas w wir nieoczekiwanych zdarzeń, gdzie indziej znowu - prawie zastyga, a zagubiony człowiek "marnuje" czas, oddając się bezwartościowym i pozornym aktywnościom lub nawet popada w letarg i odrętwienie (intelektualne, fizyczne, emocjonalne) w wymiarze indywidualnym i międzyludzkim. Może też oddawać się płaskiej rozrywce lub zatracić się w ułudzie konsumpcji i pożądania często zbędnych dóbr, przedmiotów, gadżetów. Rozwijające się urządzenia technologiczne i cała sieć Internetu, oplatająca glob ziemski, sprawiają, że niektórzy zaczynają doświadczać (w różnym stopniu oczywiście) życia w dwóch wymiarach - w świecie realnym i wirtualnym. Przywołane sytuacje stają się źródłem wielu zagrożeń, doprowadzających coraz częściej do zachowań patologicznych; są przyczyną zmiany w postrzeganiu siebie samego oraz traktowaniu innych ludzi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103945 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38147 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31712 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63399 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Jak stymulować i rozwijać kreatywność i twórczość u dzieci i młodzieży? Jak zmieniać proces kształcenia i przygotowywać młode pokolenia do zmian zachodzących w społeczeństwie i na świecie? Całość pracy składa się z czterech rozdziałów, w których osią rozważań jest twórczość, kreatywność, edukacja, szkoła oraz style kierowania rozwojem i wyzwalaniem cech kreatywnych u dzieci i młodzieży. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne i metodologiczne rozważania na temat edukacji kreatywnej oraz jej funkcjonowania we współczesnej szkole. W części drugiej zatytułowanej "Obszary kreatywności w edukacji" znalazły się wystąpienia prezentujące problematykę kreatywności w różnych dziedzinach wiedzy. Zamieszczono tu również prace ukazujące uwarunkowania rozwoju postawy kreatywnej. Rozdział trzeci zatytułowany "Pedagogika kreatywna a wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży" obrazuje wielostronne możliwości pedagogiki kreatywnej w zakresie efektów rozwojowych i wyzwalania potencjału twórczego. W części czwartej, tj. "Nauczyciel kreatywny w polskiej rzeczywistości edukacyjnej", ukazano nauczyciela jako inicjatora innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania kreatywności. Publikacja ta ze względu na zróżnicowanie podejmowanych problemów wnosi istotny wkład do toczącego się od kilku lat dialogu na temat wychowania i kształcenia. Mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem wśród studentów, nauczycieli i wykładowców oraz władz oświatowych, albowiem większość publikowanych artykułów odznacza się nowatorskim podejściem do problemów edukacji we współczesnym świecie. Dziękując wszystkim autorom za wysiłek intelektualny w tworzeniu nowych idei i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju jednostki twórczej i kreatywnej oraz zainteresowanie się tą ważną problematyką, zachęcamy do dalszego poszukiwania "drogi" rozwijającej człowieczeństwo w człowieku, stawiania pytań i podejmowania badań. Serdeczne podziękowania składamy prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Palce za recenzję, poświęcenie czasu i cenne wskazówki. [Ewa Smak, Stanisława Włoch]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107211, 103359 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38336 (1 egz.)
Book
In basket
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim - oddziaływania psychokorekcyjne, a w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia tego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38380, 36883 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31537 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 43791 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61959 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Animacja społeczno-kulturalna jest jednym z kierunków pedagogiki zajmującym się zagadnieniem praktyki wychowawczej i edukacyjnej, realizowanej w obszarze szeroko rozumianej kultury. Można jednak powiedzieć, iż jest to tradycyjne zagadnienie pedagogiki w ogóle, gdyż we wszystkich subdyscyplinach pedagogicznych w mniejszym lub większym stopniu pojawia się i jest podejmowany temat kultury i jej wpływu na proces wychowania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116203 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42195 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48262, 48207 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62796 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again