Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(20)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Palak Zofia
(2)
Pawlak Agnieszka
(2)
Beda Karolina
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Smak Ewa
(1)
Stadnicki Andrzej
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Pedagogika specjalna
(4)
Nauczyciele
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Rehabilitacja medyczna
(2)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
(1)
Animaloterapia
(1)
Arteterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Język angielski
(1)
Komputery
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Metoda Petö
(1)
Mowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niewidomi
(1)
Oceny szkolne
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedszkola
(1)
Rodzice
(1)
Rytmika
(1)
Słuch
(1)
Teatroterapia
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
Subject: place
Warszawa
(1)
Genre/Form
Informatory
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Książka jest zbiorem teoretycznych przemyśleń i praktycznych analiz przedstawicieli różnych działów pedagogiki specjalnej. Autorzy zamieszczonych w książce tekstów reprezentują różnorodne ośrodki akademickie oraz współpracujące z nimi instytucje oświatowe. Zgromadzone materiały zostały pogrupowane w następujące zagadnienia eksploracyjne: problemy wczesnej diagnozy i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością; metodyczne, programowe i społeczne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością; psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz dorosłych osóbniepełnosprawnych; organizacyjno-prawne aspekty rehabilitacji, kształcenia oraz terapii osób z niepełnosprawnością.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104944 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63566 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105322 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38574 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31838 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44585 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Jak stymulować i rozwijać kreatywność i twórczość u dzieci i młodzieży? Jak zmieniać proces kształcenia i przygotowywać młode pokolenia do zmian zachodzących w społeczeństwie i na świecie? Całość pracy składa się z czterech rozdziałów, w których osią rozważań jest twórczość, kreatywność, edukacja, szkoła oraz style kierowania rozwojem i wyzwalaniem cech kreatywnych u dzieci i młodzieży. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne i metodologiczne rozważania na temat edukacji kreatywnej oraz jej funkcjonowania we współczesnej szkole. W części drugiej zatytułowanej "Obszary kreatywności w edukacji" znalazły się wystąpienia prezentujące problematykę kreatywności w różnych dziedzinach wiedzy. Zamieszczono tu również prace ukazujące uwarunkowania rozwoju postawy kreatywnej. Rozdział trzeci zatytułowany "Pedagogika kreatywna a wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży" obrazuje wielostronne możliwości pedagogiki kreatywnej w zakresie efektów rozwojowych i wyzwalania potencjału twórczego. W części czwartej, tj. "Nauczyciel kreatywny w polskiej rzeczywistości edukacyjnej", ukazano nauczyciela jako inicjatora innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania kreatywności. Publikacja ta ze względu na zróżnicowanie podejmowanych problemów wnosi istotny wkład do toczącego się od kilku lat dialogu na temat wychowania i kształcenia. Mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem wśród studentów, nauczycieli i wykładowców oraz władz oświatowych, albowiem większość publikowanych artykułów odznacza się nowatorskim podejściem do problemów edukacji we współczesnym świecie. Dziękując wszystkim autorom za wysiłek intelektualny w tworzeniu nowych idei i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju jednostki twórczej i kreatywnej oraz zainteresowanie się tą ważną problematyką, zachęcamy do dalszego poszukiwania "drogi" rozwijającej człowieczeństwo w człowieku, stawiania pytań i podejmowania badań. Serdeczne podziękowania składamy prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Palce za recenzję, poświęcenie czasu i cenne wskazówki. [Ewa Smak, Stanisława Włoch]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107211, 103359 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38336 (1 egz.)
Book
In basket
Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekście sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi organizacji pracy lekcyjnej, oceniania, kwalifikowania uczniów do zespołu klasowego, rozmieszczenia uczniów w przestrzeni sali lekcyjnej, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących w tych klasach. Zagadnienia te zostały osadzone w licznych kategoriach analitycznych zaczerpniętych z pola różnych nauk społecznych i humanistycznych (np. w koncepcjach antynomii, wiedzy potocznej, kapitału społecznego, wsparcia czy konfliktu). Ostatni rozdział części empirycznej książki zawiera opinie nauczycieli o korzyściach i sytuacjach pozytywnych omawianej formy kształcenia. Prócz części empirycznej książka zawiera szerokie wprowadzenie obejmujące dyskusję nad zasadnością podziału badań na teoretyczne i praktyczne w pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji kształcenia integracyjnego, oraz zakończenie ukazujące drogi badawcze kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 103707 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38197 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63437 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest wynikiem naukowej debaty i refleksji na tematy ważne i aktualne w pedagogice specjalnej, w której na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się wiele koncepcji w rozmaitych jej płaszczyznach. Zmiany te uwarunkowane są przemianami zarówno politycznymi i społecznymi, jak i rozwojem nauk humanistycznych, medycznych, społecznych oraz elektronicznych i informatycznych. Ta niezwykle cenna publikacja wskazuje rozwój istniejących subdyscyplin i powstanie nowych. Przedstawia różnorodne koncepcje i wielość obszarów istotnych dla teorii i praktyki współczesnej pedagogiki specjalnej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104601 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48001 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31939 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44681 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64238 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again