Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(51)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(7)
Author
Sołtysiak Teresa
(3)
Piotrowski Przemysław
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Hryniewicz Danuta
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Palak Zofia
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sudar-Malukiewicz Jolanta
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szpringer Monika
(1)
Tuszewski Tomasz
(1)
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(17)
unknown (po)
(3)
Subject
Patologia społeczna
(12)
Młodzież
(8)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Alkoholizm
(5)
Agresywność
(4)
Dziecko
(3)
Nałóg
(3)
Przemoc
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Samobójstwo
(3)
Uczniowie
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Młodzież trudna
(2)
Narkomania
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Rodzina
(2)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(2)
Socjalizacja
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Arteterapia
(1)
Bioterroryzm
(1)
Chuligaństwo
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Erotomania
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy społeczne
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Harcerstwo
(1)
Hipisi
(1)
Inność
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Kontrkultura
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Korupcja
(1)
Kuratela
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Misje dworcowe
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Punk
(1)
Rastafari
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Satanizm
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Skini
(1)
Socjoterapia
(1)
Squatting
(1)
Streetworking
(1)
Subkultura
(1)
Szalikowcy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka przetrwania
(1)
Techno
(1)
Terror
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-2000
(14)
Subject: place
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Czasopisma alternatywne
(1)
Graffiti
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95526 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62282 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty)
Opis: W życiu młodego człowieka najważniejsze jest środowisko rodzinne. Jednak w miarę rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach. By podejmowane działania nie trafiały w próżnię i przynosiły zamierzone efekty, niezwykle ważne jest tworzenie koalicji nauczycieli, rodziców, wychowawców i pedagogów oraz pogłębianie współpracy w ramach systemów szkolnych. Zawarte w poradniku różne podejścia do profilaktyki, strategie prowadzenia działań profilaktycznych, a także podstawy psychologii rozwojowej i wybór dokumentów prawnych posłużą za merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych. Spis treści: Wprowadzenie 1. Współczesne podejście do profilaktyki - zagadnienia ogólne 2. Cele wychowania i profilaktyki w zreformowanej szkole - podstawa prawna 3. Jakie mogą być założenia przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki? 4. Czy nastolatki piją? 5. Co warto wiedzieć na temat alkoholu? 6. Dlaczego nastolatki piją alkohol? 7. Co powinien wiedzieć o profilaktyce dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel-wychowawca 8. Deklaracje w sprawie alkoholu 9. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole Literatura
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45221 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38331 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32020 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44219 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47424 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92500, 92499, 92498 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91670 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91671 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44221 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62147 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99861 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43243 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta przestępczość, zwłaszcza wśród młodzieży, obojętność otoczenia nad cudze nieszczęście, tendencje samobójcze ludzi w starszym wieku. Nie można jednak tego akceptować i przechodzić obok tych zjawisk obojętnie. Są ludzie i organizacje, usiłujące z tym walczyć i temu zaradzić. I to również obok pokazania dewiacji jest treścią tej książki. A zatem polecamy ją studentom pedagogiki i psychologii społecznej, nauczycielom oraz przedstawicielom różnych organizacji społecznych, podejmujących walkę z wypaczeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108658 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41085 (1 egz.)
Book
In basket
(Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym.)
Wyzwaniem dla współczesnej edukacji jest pojawienie się nowych zaburzeń rozwojowych. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci z FAS - ich problemy są niezauważane, co wynika z niskiego poziomu wiedzy na ten temat. W tej sytuacji zdarza się, że nawet jeśli dziecko otrzyma pomoc, to bywa ona nieadekwatna do jego potrzeb, a konsekwencją jest brak efektów pomimo włożonej pracy. Celem publikacji jest pokazanie sytuacji dziecka z FAS w szkole, możliwości pomocy, a także udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy w konfrontacji z nowymi wyzwaniami często pozostawieni są sami sobie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108296 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39421 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32030 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62404 P 5,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85780, 85779 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60734 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93078, 93077, 93076 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45710, 45681 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36723 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61965 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97538, 97512 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49058 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61809 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963, 92995 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97944, 97943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61422 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. W cz. I przedstawiono problem przemocy w świetle literatury przedmiotu: teorie agresji i definicje agresji i przemocy, formy przemocy w domu i bezpośrednie i odległe jej konsekwencje, przemoc w środowisku szkolnym, społ. i kulturowe uwarunkowania przemocy. Cz. II zawiera opis wyników i podsumowanie sześciu badań (z lat 90.) dot.: percepcji potrzeb dziecięcych przez same dzieci, przemocy w szkole w percepcji nauczycieli, przemocy wobec dzieci w percepcji dzieci, psychologicznych i socjologicznych mechanizmów przemocy doświadczanej w dzieciństwie wśród młodzieży, odległych konsekwencji przemocy doświadczanej w dzieciństwie - gwałtów na dzieciach i przestępczości (jako czynnik w badaniach uwzględniono też wpływ izolacji więziennej).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83545, 83544 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83546 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33411 (1 egz.)
Book
In basket
"Autor charakteryzuje siedemnaście subkultur: od bikiniarzy do hakerów komputerowych. Rozdział ten stanowi interesujący i wyczerpujący przegląd subkultur młodzieżowych ostatnich lat, z ukazaniem wpływu trendów zagranicznych na kształt polskich subkultur, ukazuje również ich dynamiczne przemiany - zanikanie i rozwój - jako zjawiska odbijające przemiany społeczno-kulturowe oraz ekonomiczno-ustrojowe".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91833, 91832, 91831 (3 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43196 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41135 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62951 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again