Form of Work
Książki
(42)
Status
available
(111)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(24)
Czytelnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(17)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(20)
Wypożyczalnia Trzcianka
(13)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(10)
Czytelnia Wągrowiec
(14)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Sołtysiak Teresa
(3)
Bębas Sylwester
(2)
Konopczyński Marek
(2)
Piotrowski Przemysław
(2)
Urban Bronisław
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bożyk Michał
(1)
Bubiło Jarosław
(1)
Cekiera Czesław
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dziewanowska Honorata
(1)
Dębska Anna
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Guła Przemysław
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Hryniewicz Danuta
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Iwański Tomasz
(1)
Jaszczak-Kuźmińska Dorota
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Knez Renata
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Krukowska-Bubiło Dorota
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Margasiński Andrzej
(1)
Michalska Katarzyna
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Ostaszewski Krzysztof
(1)
Palak Zofia
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sudar-Malukiewicz Jolanta
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Szpringer Monika
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Słonina Wojciech M
(1)
Tomicka Barbara
(1)
Tuszewski Tomasz
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Zajęcka Beata
(1)
Świątkiewicz Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(39)
unknown (po)
(3)
Subject
Patologia społeczna
(25)
Młodzież
(18)
Pedagogika resocjalizacyjna
(13)
Alkoholizm
(11)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(9)
Niedostosowanie społeczne
(8)
Agresywność
(6)
Młodzież trudna
(6)
Przemoc
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Dziecko
(5)
Narkomania
(5)
Nałóg
(5)
Rodzina
(5)
Uczniowie
(5)
Bezrobocie
(4)
Przemoc w szkole
(4)
Samobójstwo
(4)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Przestępczość
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Arteterapia
(2)
Bezdomność
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Chuligaństwo
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kobieta
(2)
Kuratela
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Opieka społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Profilaktyka
(2)
Prostytucja
(2)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(2)
Socjalizacja
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Streetworking
(2)
Szkolnictwo
(2)
Ubóstwo
(2)
Więźniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Alimenty
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bioterroryzm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotomania
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy społeczne
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Harcerstwo
(1)
Hipisi
(1)
Inność
(1)
Internet
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kibice
(1)
Konkubinat
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kontrkultura
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Korupcja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kryzys
(1)
Książki mówione
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Migracje
(1)
Misje dworcowe
(1)
Młodociane matki
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nieśmiałość
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Subject: work
Psychopatologia i psychoprofilaktyka
(1)
Subject: time
1989-2000
(15)
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Czasopisma alternatywne
(1)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Graffiti
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradniki
(1)
Publicystyka polska
(1)
42 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95526 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62282 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 67074 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji, przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem "Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej : teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności", zorganizowana w dniu 3 listopada 2009 r. w Zamościu przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, Komendą Miejską Policji w Zamościu oraz Urzędem Miasta Zamościa. W sesji udział wzięli reprezentanci środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, służb społecznych, wymiaru sprawiedliwości, policji oraz prokuratury. Stworzyło to sposobność do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej. Nadmienić należy, iż książka, ze względu na rozległość opisywanej problematyki, nie pretenduje do jej wyczerpania, koncentrując się raczej na zasygnalizowaniu wybranych kwestii szczegółowych; niektóre wątki traktować trzeba jako propozycje do dalszych poszerzonych dociekań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105138 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47907 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39478, 08465 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34570, 06677 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 27313, 14106, 10861, 10860 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14247 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31955 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87418 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42359 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34696 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29690 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61079 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty)
Opis: W życiu młodego człowieka najważniejsze jest środowisko rodzinne. Jednak w miarę rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach. By podejmowane działania nie trafiały w próżnię i przynosiły zamierzone efekty, niezwykle ważne jest tworzenie koalicji nauczycieli, rodziców, wychowawców i pedagogów oraz pogłębianie współpracy w ramach systemów szkolnych. Zawarte w poradniku różne podejścia do profilaktyki, strategie prowadzenia działań profilaktycznych, a także podstawy psychologii rozwojowej i wybór dokumentów prawnych posłużą za merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych. Spis treści: Wprowadzenie 1. Współczesne podejście do profilaktyki - zagadnienia ogólne 2. Cele wychowania i profilaktyki w zreformowanej szkole - podstawa prawna 3. Jakie mogą być założenia przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki? 4. Czy nastolatki piją? 5. Co warto wiedzieć na temat alkoholu? 6. Dlaczego nastolatki piją alkohol? 7. Co powinien wiedzieć o profilaktyce dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel-wychowawca 8. Deklaracje w sprawie alkoholu 9. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole Literatura
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45221 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38331 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32020 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33566 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963, 92995 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92500, 92499, 92498 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91670 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91671 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44221 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62147 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta przestępczość, zwłaszcza wśród młodzieży, obojętność otoczenia nad cudze nieszczęście, tendencje samobójcze ludzi w starszym wieku. Nie można jednak tego akceptować i przechodzić obok tych zjawisk obojętnie. Są ludzie i organizacje, usiłujące z tym walczyć i temu zaradzić. I to również obok pokazania dewiacji jest treścią tej książki. A zatem polecamy ją studentom pedagogiki i psychologii społecznej, nauczycielom oraz przedstawicielom różnych organizacji społecznych, podejmujących walkę z wypaczeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108658 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41085 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc dotyczy różnej kategorii ofiar, najczęściej kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym musi mieć na celu przede wszystkim ochronę poprzez umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia. Poradnik przygotowany przez specjalistów, praktyków pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie i osobami, które stosują przemoc w zamierzeniu autorów ma za zadanie posłużyć jako narzędzie pracy osób, które na co dzień podejmują się trudnego zadania przeciwdziałania przemocy w swoim środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104775 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38514 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87754 (1 egz.)
Book
In basket
(Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym.)
Wyzwaniem dla współczesnej edukacji jest pojawienie się nowych zaburzeń rozwojowych. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci z FAS - ich problemy są niezauważane, co wynika z niskiego poziomu wiedzy na ten temat. W tej sytuacji zdarza się, że nawet jeśli dziecko otrzyma pomoc, to bywa ona nieadekwatna do jego potrzeb, a konsekwencją jest brak efektów pomimo włożonej pracy. Celem publikacji jest pokazanie sytuacji dziecka z FAS w szkole, możliwości pomocy, a także udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy w konfrontacji z nowymi wyzwaniami często pozostawieni są sami sobie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108296 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39421 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32030 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62404 P 5,2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka, mająca charakter podręcznika została napisana przez polskich autorów, posiadających bogate doświadczenie w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a szczególnie w dziedzinie profilaktyki narkomanii. Ma ona jednak uniwersalną wymowę, gdyż przy jej opracowywaniu przyjęto założenie, że większość problemów społecznych ma charakter interakcyjny i należy propagować ideę wspólnych działań zapobiegawczych, a także przełamywać stereotypy dotyczące wąskiego pojmowania profilaktyki.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87199, 87198, 87197 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87200 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39917, 33884 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57752 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99861 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44219 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43243 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47424 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again