Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(28)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Winiarski Ryszard
(2)
Abramciów Rafał
(1)
Bronk Dorota
(1)
Cichocka-Segiet Katarzyna
(1)
Imieliński Kazimierz
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Krauth-Gruber Silvia
(1)
Kryg Jagoda
(1)
Kuligowski Waldemar
(1)
Kurcbart Adrian
(1)
Lasota Agnieszka
(1)
Malenda Anna
(1)
Niedenthal Paula M
(1)
Ocetkiewicz Iwona
(1)
Pomieciński Adam
(1)
Ric François
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Płeć
(7)
Kultura
(5)
Czas wolny od pracy
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Erotyzm
(2)
Feminizm
(2)
Happening
(2)
Kobieta
(2)
Mężczyzna
(2)
Odpoczynek
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika wczesnoszkolna
(2)
Sport
(2)
Spór o gender
(2)
Turystyka
(2)
Adler, Alfred
(1)
Antyglobalizm
(1)
Aristippus
(1)
Artmann, Nicolai
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Augustyn
(1)
Bunt
(1)
Don Juan
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Emigracja
(1)
Empedokles
(1)
Etnografia
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fromm, Erich
(1)
Gender
(1)
Geografia
(1)
Globalizacja
(1)
Grzech pierworodny
(1)
Homoseksualizm
(1)
Horney, Karen
(1)
Innowacje
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Kariera
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kleczewska, Maja
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kontrkultura
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura masowa
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Miłość
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niemoc płciowa
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Ojcostwo
(1)
Onanizm
(1)
Origenes
(1)
Ovidius Naso, Publius
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika prenatalna
(1)
Pedagogika religii
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Peszek, Maria
(1)
Plotinus
(1)
Poeci
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Pomieszczenia dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Pythagoras
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Seksuologia
(1)
Socjalizacja
(1)
Strony WWW
(1)
Sullivan, Harry Stack
(1)
Swinarski, Konrad
(1)
Teatr Ósmego Dnia (Poznań)
(1)
Tertullianus, Quintus Septimus Florens
(1)
Thales
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczucia
(1)
Utopia
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65421 (1 egz.)
Book
In basket
(Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 38)
Gender – najpopularniejsze słowo ostatniego roku. Dla jednych niewinne pojęcie socjologiczne, dla innych ideologia gorsza od nazizmu i komunizmu. Podobno wysadza dzieci z płci biologicznej, rozbija rodziny, niszczy podstawy cywilizacji. Ale czy rzeczywiście? Uważamy, że nie. Płci biologicznej nie da się zmienić, można ją co najwyżej skorygować. Dzięki prawu osób homoseksualnych do zakładania rodzin, będzie ich jeszcze więcej. A podstawą cywilizacji jest zdolność wzajemnego zrozumienia. Ciągle wierzymy, że jest to możliwe. Dlatego wydajemy ten przewodnik.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45860 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluje konieczność prowadzenia badań nad istotą roli ojca we współczesnych realiach. Prezentowana książka jest próbą podjęcia wspomnianego wyżej zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii rozwojowej. Praca składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich przedstawiono postać ojca w rozmaitych kontekstach: kulturowym, psychologicznym i językowym. Część druga to badania własne nad obrazem ojca w biegu ludzkiego życia. Problemy w nich podjęte dotyczą kształtowania się obrazu ojca w różnych okresach życia człowieka, różnic płciowych w spostrzeganiu ojca, podobieństwa obrazu ojca do obrazu siebie, wreszcie związku pomiędzy obrazem ojca a określonym systemem wartości.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103634 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47350 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32176 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44321 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN ISSN 0083-4254 ; nr 232)
Praca zbiorowa zawiera artykuły będące odzwierciedleniem narracji o teraźniejszości i przyszłości młodego pokolenia. Opracowania ilustrują warunki życia i problemy egzystencjalno-pedagogiczne, z jakimi boryka się współczesna młodzież. Przedstawiają rolę, jaką winna odegrać pedagogika społeczna, w tym racjonalna praktyka wychowania, opieka i praca socjalna. Pedagogiczna działalność, wsparcie i profilaktyka są nadal niezbędne dla minimalizowania społecznych nierówności, tworzenia sprzyjających warunków i szans rozwojowych - zwłaszcza dla młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46713 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Wobec Współczesności.)
Ryszard Winiarski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji i były prorektor tej uczelni. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Folia Turistica", autorem oraz redaktorem naukowym wielu książek i artykułów z zakresu teoretycznych podstaw turystyki i rekreacji. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jego zainteresowania pozazawodowe to podróże, sporty przestrzeni i fotografia turystyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105496 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia wobec współczesności)
Ryszard Winiarski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji i były prorektor tej uczelni. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Folia Turistica", autorem oraz redaktorem naukowym wielu książek i artykułów z zakresu teoretycznych podstaw turystyki i rekreacji. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jego zainteresowania pozazawodowe to podróże, sporty przestrzeni i fotografia turystyczna.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103276 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37922 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44089 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63529 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63300 P 8,4 (1 egz.)
Book
In basket
Praca penetruje obszar, który bardzo rzadko był przedmiotem systematycznej refleksji. Nie da się ukryć, że problematyka szeroko pojętego buntu należy do najciekawszych tematów nowoczesności. Kwestia ta wciąż wydaje się być atrakcyjna zarówno dla badaczy, jak i szerokiego odbiorcy niezwiązanego ze światem sztuki. Antropologiczny punkt widzenia okazuje szczególnie ożywczy w prowadzonych na terenie humanistyki dyskusjach na temat buntu. Monografia ma z jednej strony charakter komplementarny wobec koncepcji pojawiających się na gruncie np. filozofii czy socjologii, z drugiej zaś strony stanowi przecież wyrazistą i odrębną propozycję.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44946 (1 egz.)
Book
In basket
Ta obszerna książka, jest zbiorowym dziełem 43 pedagogów, działających w Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską. Publikacja dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, a więc opisana jest jej historia, aktualny stan, a przede wszystkim perspektywy i kierunki rozwoju. We wstępie do tego dzieła profesor Klus-Stańska odważnie piszee: "Tego rodzaju szeroka tematycznie publikacja poświęcona całościowemu ujęciu pedagogiki wczesnej edukacji jest pierwszym takim przedsięwzięciem wydawniczym w Polsce".
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105744 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47974 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64127 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 9 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102301/T.4, 102300/T.4 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102302/T.4 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47372 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37624 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37625 P (50) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31298 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43753 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65320 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62853 P 2,1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again