Form of Work
Książki
(32)
Status
available
(73)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(12)
Czytelnia Wągrowiec
(8)
Author
Leszczyńska-Rejchert Anna
(4)
Głowacka Barbara
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Pytka Lesław
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Bernini Stefania
(1)
Bukowska Grażyna
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Duda Małgorzata
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Halik Janusz
(1)
Kanios Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kocik Magdalena
(1)
Kula Grzegorz
(1)
Leś Ewa
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Marzec Helena
(1)
Morawski Leszek
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Pisz Zdzisław
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sasal Hanna Dorota
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Synak Brunon
(1)
Szarota Zofia
(1)
Szatur-Jaworska Barbara
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(31)
unknown (po)
(1)
Subject
Opieka społeczna
(13)
Rodzina
(9)
Ludzie starzy
(8)
Dziecko
(7)
Bezrobocie
(6)
Polityka społeczna
(5)
Starość
(5)
Ubóstwo
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Niepełnosprawni
(4)
Pracownicy socjalni
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Wsparcie społeczne
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Dziecko ulicy
(3)
Gerontologia
(3)
Marginalizacja społeczna
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Rynek pracy
(3)
Starzenie się
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezdomność
(2)
Cyganie
(2)
Domy dziecka
(2)
Dziecko wiejskie
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Oświata
(2)
Pogotowie opiekuńcze
(2)
Sieroctwo społeczne
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Uczniowie
(2)
Uzależnienia
(2)
Wolontariusze
(2)
Adopcja
(1)
Aspiracje
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Emeryci i renciści
(1)
Emerytura
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internaty
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Izby dziecka
(1)
Jakość życia
(1)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kluby seniora
(1)
Kobieta
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Marynarze
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Policja
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Płeć
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Subject: time
1989-
(25)
1901-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Wrocław (woj.dolnośląskie)
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
32 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37380 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62292 P 7,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113424 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87382, 87381 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33688 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99018 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45295 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest pierwszą polską próbą syntezy treści dotyczących bezdomności. Poza omówieniem samego zjawiska i jego skali w Polsce, typologii, analizy jej przyczyn i skutków, w sposób interesujący Autorka wskazuje na konieczność sięgnięcia do nauki społecznej Kościoła, by w niej znaleźć spójną i dostateczną argumentację zmagania się z tragedią bezdomności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38361 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63567 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58164 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47424 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97944, 97943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61422 (1 egz.)
Book
In basket
Wzrastająca liczba osób starszych implikuje konieczność dokonywania diagnozy i udoskonalających analiz dotyczących funkcjonowania instytucji przeznaczonych dla seniorów. Spośród różnych instytucji, które zajmują się wspomaganiem ludzi starszych, szczególną uwagę należy zwrócić na placówki opieki całodobowej. Zmiana naturalnego środowiska życia na środowisko instytucjonalne to bowiem najczęściej krytyczne wydarzenie życiowe, a zarazem nierzadko dodatkowe źródło kryzysów. Najbardziej rozpowszechnioną formą opieki całkowitej nad człowiekiem starszym w Polsce są stacjonarne domy pomocy społecznej. Przedstawiana publikacja podejmuje kwestie związane ze wspomaganiem seniorów w ramach działalności tych placówek. Podstawę analiz stanowiły dane uzyskane podczas badań monograficznych przeprowadzonych w całości przez autorkę w sześciu domach pomocy społecznej dla ludzi starszych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98997 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45763 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30635 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62298 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60063, 58502 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58503 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63695 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy podjęli się porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wsparcia społecznego i postaw społecznych. Wybór do badań tych właśnie aspektów kondycji psychospołecznej człowieka wydaje się trafny w świetle współczesnego stanu badań nad uwarunkowaniami psychospołecznymi funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110569, 104948, 101687 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47563 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31852 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43748 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63363 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90052 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40117 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35250 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95364, 95363 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95365 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64105 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86317, 86316 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33452 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57649 (1 egz.)
Book
In basket
Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych? Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany? Jakie przemiany dokonały się w zakresie funkcji realizowanych przez współczesne instytucje? Jaki wpływ ma opieka i wychowanie instytucjonalne na wzmacnianie mechanizmu wykluczenia społecznego? Jakie są problemy osób objętych pomocą i oddziaływaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć Autorzy poszczególnych artykułów stanowiących zawartość tego opracowania. Poruszane w książce zagadnienia wybiegają daleko poza obszar poszukiwań jedynie pedagogicznych i stanowią przedmiot rozważań prawników, kryminologów, socjologów, psychologów i pracowników socjalnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47971 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32048 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64588 P 4,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29536, 29535 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56949 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95509, 95508, 95507 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again