Form of Work
Książki
(31)
Status
available
(67)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(12)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Informatorium
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Pascal Henri
(3)
Wódz Kazimiera
(3)
Garvin Charles
(2)
Karbowska Grażyna
(2)
Robertis Cristina de
(2)
Seabury Brett A
(2)
Szmagalski Jerzy
(2)
Anderson Bob
(1)
Badura-Madej Wanda
(1)
Becker-Pestka Daria
(1)
Biała Jolanta
(1)
Biernat Tomasz
(1)
Blanc Bernadette
(1)
Burgess Hilary
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
De Robertis Cristina
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Granosik Mariusz
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Jaraczewska Jadwiga M
(1)
Kott Tadeusz
(1)
Kowalik Elżbieta
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruszewski Tomasz
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Lech Adam
(1)
Lesimple Françoise
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Malinowski Jan Adam
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Olech Anna
(1)
Oniszczuk Przemysław
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Osada Martina
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Petrykowska Marta
(1)
Pudełko Tadeusz
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sasal Hanna Dorota
(1)
Stępniak Piotr Andrzej
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Tarkowski Zbigniew
(1)
Thompson Neil
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Trzaska Leszek
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Zaorska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(14)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(26)
unknown (po)
(5)
Subject
Opieka społeczna
(23)
Pracownicy socjalni
(6)
Rodzina
(6)
Patologia społeczna
(4)
Polityka społeczna
(4)
Praca społeczna
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Ludzie starzy
(3)
Psychoterapia
(3)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Grupy społeczne
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Superwizja w pracy socjalnej
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Bhp
(1)
Biblioterapia
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Facebook
(1)
Fonoholizm
(1)
Fundacja Familijny Poznań
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gender
(1)
Gerontologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gry komputerowe
(1)
Grywalizacja
(1)
Harcerstwo
(1)
Hipoterapia
(1)
Hospicja
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Kobieta
(1)
Kofoeds Skole (Kopenhaga)
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Korupcja
(1)
Kryzys
(1)
Marketing narodowy
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nauczanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Oceny pracowników
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Organizacja
(1)
Origami
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Policja
(1)
Politycy
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Praca zespołowa
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość
(1)
Przyroda
(1)
Psycholodzy
(1)
Płeć
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Sherborne, Veronica
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Storytelling
(1)
Stres
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Wielokulturowość
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1945-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dania
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraków
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61413 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46247 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. rady redakc. Ewa Marynowicz-Hetka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97964 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metoda pracy grupowej / Tadeusz Pudełko. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978. - 126, [2] s. : 2 il. ; 17 cm.
(Praca Socjalna)
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17784 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Praca zbiorowa "Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" pod redakcją Tomasza Biernata, Jana A. Malinowskiego i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z czterech części. Każda z nich poświęcona jest aktualnym pytaniom, na które Autorzy zawartych w książce tekstów udzielają interesujących poznawczo i praktycznie odpowiedzi. I tak w części pierwszej pt. Rodzina w pracy socjalnej - aktualne dylematy aksjologiczne i teoretyczne zamieszczono artykuły, które dotyczą ważnych aspektów pracy socjalnej z rodziną. Część druga książki ukazuje aktualne wyzwania praktyczne i rozwiązania pracy socjalnej z rodziną. Zamieszczone w niej artykuły koncentrują się wokół pytania, jak pracować z rodziną? Tradycyjnym obszarem pracy socjalnej są rodziny zastępcze. Dla każdego dziecka rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowania i socjalizacji, miejscem, gdzie zaspokajane są potrzeby, zarówno materialne, jak i duchowe jej członków. Czasem jednak, z różnych powodów rodzina nie jest w stanie należycie wypełniać swych funkcji. Wówczas pomocne staje się wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej, którym poświęcono część trzecią książki. Ostatnia część książki zatytułowana Konteksty empiryczne pracy socjalnej z rodziną zawiera pięć rozdziałów. Znaczenie podjętej w książce zagadnień podkreślają jej recenzenci, którzy w swoich opiniach m.in. stwierdzają: - "Jak pokazują dobitnie poszczególne teksty recenzowanego zbioru, podejmując temat rodziny w pracy socjalnej, mamy możliwość dotknięcia właściwie wszystkich aspektów pracy socjalnej. (.) Mimo że teksty składające się na pracę zbiorową są dosyć zróżnicowane co do ich 'głębi' teoretycznej, obudowania w najnowszą literaturę przedmiotu, sposobu narracji, itd., wszystkie one spełniają niezbędne kryteria do ich publikacji" [Prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]; - "Recenzowana książka jest (.) udaną próbą połączenia teorii z rozwiązaniami praktycznymi, których poszukują pracownicy socjalni. Namysł teoretyczny i analizy podejmowanych, czy proponowanych działań w obszarze pracy socjalnej z rodziną, dla rodziny i w rodzinie, znajdujące się w prezentowanej publikacji dostarczają interesującego materiału dla debat akademickich oraz zajęć praktycznych ze studentami kierunku praca socjalna. (.) Zawartość merytoryczna przedstawionej do recenzji książki rodzi refleksję dotyczącą różnorodności podejścia do problematyki rodziny, która w naukach społecznych, a zwłaszcza w pedagogice, ma swoje znaczące miejsce. Wydawać by się mogło, że o rodzinie już wszystko zostało napisane, tymczasem oceniana publikacja wskazuje nowe możliwości odkrywania środowiska rodzinnego i jego wspomagania" [Dr hab. Halina Guzy-Steinke, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65198 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90051 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29788 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60739 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Autorzy tej książki prezentują przegląd wybranych tematów refleksji nad supewizją analizowanych w międzynarodowym piśmiennictwie. Przegląd ten jest dokonany z zamiarem ukazania różnych wariantów tej trudnej metody, opartej na założeniu o autonomiczności jednostki ludzkiej oraz różnych dylematów jakie jej stosowanie napotyka w realizacji, z tymi bodaj najpoważniejszymi: Ile w superwizji pracy socjalnej psychoterapii, a ile technik organizacji pracy i edukacji? Kto ma być superwizorem - zwierzchnik w placówce czy niezależny specjalista? Czy superwisję mogą prowadzić doświadczeni pracownicy socjalni, czy powinna to być autonomiczna profesja? Autorzy ci w swoich tekstach przedstawili także stanowiska na temat stanu i potrzeb stosowania supewizji w naszej pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110117 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40606 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65199 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98052 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45871 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61423 (1 egz.)
Book
In basket
Książka została przygotowana przez zespół autorski związany z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej. Współredaktorkami i autorkami książki są: Jadwiga Jaraczewska - przewodnicząca Zarządu Głównego PTTM oraz Izabela Krasiejko - autorka m.in. uznanych prac poświęconych metodyce działania asystenta rodziny. Ponadto zespół autorski tworzą: Magdalena Połeć, Marta Lizis-Młodożeniec, Beata Kita, Joanna Rutkowska, Anna Derwich, Anna Repelewicz-Iwaniuk oraz Brad McKenzie, który przybliża w interesujący sposób polskiemu czytelnikowi system interwencji i wsparcia w placówkach pomocy społecznej skoncentrowanych na ochronie dziecka i rodziny w sytuacji przemocy. Jak czytamy we wstępie - tematem książki jest Dialog Motywujący (DM) - specyficzna metoda wyzwalania i wzmacniania motywacji, stosowana w pracy z osobami mało zmotywowanymi. DM zakłada, iż pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Niezwykle duże znaczenie ma tu postawa osoby udzielającej specjalistycznej pomocy w stosunku do klienta. Postawa specjalisty często bardziej niż cokolwiek innego, warunkuje niepowodzenie lub sukces tego procesu. Zgodnie ze współczesnymi celami pomocy społecznej, w modelu Dialogu Motywującego klient postrzegany jest w nowej roli - jako podmiot zmiany, a nie jako bierny odbiorca opieki społecznej. Nowoczesny model pracy socjalnej (socjalno-wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej), zakłada potrzebę poszukiwania rozwiązań aktywizujących klienta, skoncentrowanych na jego potencjale i ukierunkowanych na dialogową z nim relację. Czasy nakazów i zakazów już się skończyły. Znakomita większość pracowników pomocy społecznej zrozumiała te zmiany i podąża teraz innym nurtem komunikacji i motywowania. Nie zawsze metody stosowane tradycyjnie muszą być jedynymi. Można szukać i próbować innych, niż dotychczas stosowaliśmy sposobów motywowania. Celem książki jest prezentacja w zakresie podstawowym Dialogu Motywującego - nowatorskiego modelu budowania motywacji oraz osiągnięć w zastosowaniu go w pracy z klientem w obszarze pracy socjalnej i terapii. Zazwyczaj pracownicy służb społecznych wiedzą, co mają robić (zasady pracy są szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu i przepisach prawa). Brakuje natomiast szczegółowego opisu sposobów, czyli metod pracy opartych na dowodach naukowych. Publikacja jest więc odpowiedzią na to zapotrzebowanie". Praktyczny aspekt książki akcentują również jej recenzenci. Przykładowo prof. Ewa Kantowicz pisze: "...Monografia ma więc kapitalne znaczenie dla budowania profesjonalnej wiedzy i rozwiązań praktycznych w pracy socjalnej z wybranymi kategoriami klientów. (...) Niewątpliwie opracowanie znajdzie szerokie grono odbiorców zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej, będąc ważnym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji skoncentrowanych na podejściach nastawionych na rozwiązaniach". Z kolei prof. Beata Szluz podkreśla, że "Książka (...) stanowi propozycję dla osób podejmujących działania w dziedzinie pomocy społecznej. Przybliża Czytelnikowi zajmujący i jednocześnie ważny temat dotyczący nowoczesnego modelu świadczenia pomocy człowiekowi. Przedstawione w publikacji zagadnienia zostały ukazane zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również praktycznym, co umożliwi ich zastosowanie. Publikacja jest skierowana i niezbędna dla pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów, a także polityków społecznych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108310, 105234 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39422 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43240 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59440 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Ewa Marynowicz-Hetka ; rec.nauk. Katarzyna Popiołek ; kons.nauk. Kazimiera Wódz)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40118 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29794 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Ewa Marynowicz-Hetka ; rec.nauk. Katarzyna Popiołek ; kons.nauk. Kazimiera Wódz)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40119 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29795 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34173 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60310 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98103, 97029, 97028 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97030 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48290 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61414 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60752 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61418 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114437, 87049 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33482 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57795 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66439 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
W książce odnajdujemy potwierdzenie tego, że procesy globalizacyjne, które zachodzą na naszych oczach, niosą za sobą wiele zagrożeń. Autorzy zgodnie podkreślają, że negatywne skutki tych zmian dotykają rodzinę, która zaczyna przechodzić poważny kryzys. Przemoc, agresja, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo - to tylko przykłady problemów, z jakimi zmagać się musi współczesny człowiek. Publikacja przybliża te zagadnienia i uświadamia, że należy w szczególny sposób otoczyć opieką dzieci w rodzinach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33666 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106754 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again