Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(55)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Sikorska Małgorzata
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Janicka Iwona
(1)
Jurczyk-Romanowska Ewa
(1)
Kaniok Przemysław Eugeniusz
(1)
Kanios Anna
(1)
Kaszubska-Dziergas Patrycja
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Krupa Krystyna
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Liberska Hanna
(1)
Majorczyk Marta
(1)
Malina Alicja
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Slany Krystyna
(1)
Stelter Żaneta
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Szluz Beata
(1)
Theiss Wiesław
(1)
Walasek Stefania
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Rodzice
(1)
Subject
Ojcostwo
(20)
Rodzina
(13)
Wychowanie w rodzinie
(9)
Macierzyństwo
(6)
Małżeństwo
(6)
Rodzice
(6)
Rozwód
(4)
Emigracja zarobkowa
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Rodzina niepełna
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Ubóstwo
(3)
Bezdomność
(2)
Cierpienie
(2)
Dziecięce porażenie mózgowe
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodociane matki
(2)
Młodzież
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Opieka społeczna
(2)
Rola społeczna
(2)
Rynek pracy
(2)
Samotność
(2)
Socjalizacja
(2)
Terapia rodzinna
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Wielokulturowość
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Asertywność
(1)
Bezrobocie
(1)
Centra handlowe
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decyzje
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza
(1)
Dogoterapia
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Empatia
(1)
Facebook
(1)
Feminizm
(1)
Gimnazja
(1)
Harcerstwo
(1)
Hospicja dziecięce
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Kluby seniora
(1)
Klęski elementarne
(1)
Koalkoholizm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konkubinat
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mentoring
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mobbing
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieodpłatna praca domowa
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Obrzędy
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzinny dom dziecka
(1)
Subject: time
2001-0
(8)
1989-
(4)
2001-
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 59174, 59172 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 31160 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 22263, 22262 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 41312, 41311 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33247 (1 egz.)
Book
In basket
Ze spisu treści: WSTĘP (BEATA SZLUZ) ADAM KULCZYCKI Kryzys instytucji rodziny i jej przemiany w XX wieku JOANNA WRÓBLEWSKA-SKRZEK Kryzys wczesnej dorosłości wyzwaniem dla współczesnej rodziny IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA Funkcjonowanie rodziny w obliczu zjawiska eurosieroctwa NATALIA VARGA, VICTORIA RUEHL Wpływ transgranicznej migracji zarobkowej rodziców na socjalizację dzieci KATARZYNA TARKA-RYMARZ Rodzina migracyjna w obszarze działań pracownika socjalnego MONIKA STRUCK-PEREGOŃCZYK Wpływ rodziny na podejmowanie aktywności zawodowej przez młode osoby niepełnosprawne PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA Kreatywna obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie i jej wymiar etyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114386 (1 egz.)
Book
In basket
Teksty zebrane w książce poświęcone są przemianom wzorów rodzicielskich we współczesnej Polsce i stanowią wciąż zbyt słabo reprezentowaną na rynku wydawniczym dokumentację zmian kulturowych dokonujących się w naszym kraju. Co istotne, zmiany te analizowane są w publikacji na dwu ściśle ze sobą powiązanych poziomach. Z jednej strony, poprzez analizę dyskursów toczących się w różnego typu przestrzeniach komunikacyjnych, z drugiej strony, poprzez analizę rzeczywistych zachowań oraz ich społecznych, a często wręcz fizykalnych uwarunkowań. Obie części książki doskonale się uzupełniają i wzmacniają w swej wymowie, ukazując obraz społeczeństwa, w którym przy wyrazistej dominacji problematyki rodziny w dyskursie publicznym, a zwłaszcza politycznym, systematycznemu pomijaniu ulegają kwestie najbardziej ważkie dla zmieniającego się jej kształtu. I właśnie zajęcie się tymi, zazwyczaj pomijanymi kwestiami stanowi największy atut recenzowanej pracy. Powinna ona stanowić lekturę obowiązkową dla wszystkich osób chcących się wypowiadać na temat polskiej rodziny, jej obecnego kształtu i jej przyszłości. [prof. Mirosława Marody]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108220 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 452.)
Czy ojcowie zadowoleni z małżeństwa lepiej opiekują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi Czy ojcowie, którzy mówią o sobie tylko dobrze, są w rzeczywistości zawsze zaangażowanymi w życie dziecka opiekunami i wychowawcami Czy mężczyźni, którzy współpracują ze swoimi żonami w zakresie opieki nad ich niepełnosprawnym dzieckiem, bardziej interesują się jego sprawami Na te i wiele innych pytań wszyscy ci, którym nie jest obojętna problematyka ojców wychowujących dzieci niepełnosprawne, znajdą odpowiedź w niniejszej książce. Prezentowana książka adresowania jest do rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, pedagogów społecznych, psychologów oraz specjalistów, zajmujących się problematyką rodziny i występującą w niej niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45822 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 586)
Monografia poświęcona jest problematyce zaangażowania ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka. W części teoretycznej scharakteryzowano rodzinne domy dziecka w Polsce – ich historię, podstawy formalnoprawne ich funkcjonowania, organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzinnych domów dziecka, a także dotychczasowe badania naukowe nad rodzinnymi domami dziecka. W części empirycznej ukazano procedurę badawczą, a także wyniki badań obrazujące poziom zaangażowania ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka w wymiarze zarówno globalnym, jak i parcjalnym. Monografia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, ustawodawców, samorządowców, rodziców zastępczych i kandydatów do tej funkcji, a także do studentów nauk społecznych oraz naukowców zajmujących się problematyką rodzinnych domów dziecka w aspekcie teoretycznym i empirycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116168 (1 egz.)
Book
In basket
(Seksualia : nowa kobieta, nowy mężczyzna, nowa rodzina)
Książka odpowiada na pytania: na czym polega zmiana układu sił we współczesnych rodzinach? Co jest rzeczywiście nowego we wzajemnych relacjach między rodzicami a także między rodzicami a dziećmi? Czy zmiana dotyczy tylko wąskiej grupy rodzin lepiej sytuowanych, mieszkających w dużych miastach, których członkowie są lepiej wykształceni? Czy też ten nowy układ może stać się coraz popularniejszym wzorem? Autorka korzystała z różnych typów danych: zrealizowała wywiady jakościowe z rodzicami, analizowała zastane dane ilościowe (komunikaty CBOS i TNS OBOP), prowadziła analizy treści dyskursu ekspertów zajmujących się socjalizacją (analiza treści miesięcznika "Dziecko" i najpopularniejszych poradników dla rodziców), wykorzystywała wskaźniki ekonomiczne i demograficzne, prowadziła analizy o charakterze historycznym i porównawczym, starała się także analizować ewolucję przepisów prawnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103924 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43290 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62209 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39592 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trudności otaczającego ją świata, co może stać się źródłem poczucia osobistego niespełnienia. Część młodych nie jest w stanie podołać nadmiernym wymaganiom społeczeństwa, presji otoczenia na osiąganie sukcesu, przy jednoczesnej nieczytelności społecznych norm, braku wsparcia ze strony starszych dorosłych, osłabieniu więzi rodzinnych. (...) Monografia obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. W jednej monografii nie sposób ukazać wszystkich szans rozwoju jednostek tkwiących we współczesnej rzeczywistości ani wszystkich zagrożeń z jakimi stykają się, bądź mogą zetknąć się młodzi ludzie. Toteż mamy świadomość, że zostawiamy Czytelnika z pewnym niedosytem w tej kwestii, ale taki był też nasz zamiar: pobudzić Jego wrażliwość na potrzeby i problemy młodzieży i młodych dorosłych i zainspirować do poszukiwań nad możliwością wsparcia ich w trudzie stawania się odpowiedzialnym uczestnikiem i kreatorem nowej rzeczywistości.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39333 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32605 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64279 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing, ISSN 2082-9019 ; t. 10 (2/2014))
W publikacji omówiono następujące zagadnienia: uwarunkowania polityczne i instytucjonalne funkcjonowania rodziny, zalecenia wychowawcze na łamach czasopism, współpraca rodziny i szkoły, proces socjalizacji a instytucjonalne wsparcie rodziny, przemiany roli ojca w XX i XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47077 (1 egz.)
Book
In basket
(Gender Studies ISUJ)
Książka prezentuje tytułowe zagadnienia z perspektywy feministyczno-genderowej. Mimo jednolitego tematu praca porusza całe spektrum zjawisk od ogólnych problemów, takich jak płeć kulturowa czy ponowoczesne rodziny, po kwestie szczegółowe, takie jak nowe ojcostwo, rodziny sprawujące opiekę nad chorym i starszym bliskim, praca zawodowa kobiet, bezdomność.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39065 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45166 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64140 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej książce analizie poddano różne systemy rodzinne i ich wpływ na życie rodziców i dzieci. W rozdziale pierwszym Relacje między rodzicami a dziećmi we współczesnych rodzinach przedstawione zostały zagadnienia dotyczące zmian więzi wewnątrzrodzinnej. Stanowi ona o spójności rodziny, co uznaje się za niezbędny wymiar systemu rodzinnegoů. Coraz bardziej powszechne stają się alternatywne formy życia rodzinnego. Badania dotyczące rodziców i dzieci w rodzinach alternatywnych prezentuje rozdział drugi Nietradycyjne systemy rodzinne. Struktura rodziny a jakość funkcjonowania rodziców i dzieci. W rozdziale tym opisane są rodziny o nowej strukturze. Są to rodziny tworzone przez partnerów kohabitujących, rodziny adopcyjne, zrekonstruowane i niepełne. Wyniki zachodnich badań wskazują, że związki niezalegalizowane tworzą gorsze warunki dla rodziny i rozwoju dziecka niż małżeństwoů. Rozdział trzeci Sytuacje trudne. Pomoc dziecku i jego rodzinie dotyczy innych przyczyn zakłóceń systemu rodzinnego. Okazuje się, że system rodzinny jest wyraźnie naruszony, gdy jest w nim osoba przewlekle chora. Zmienia się układ ról i zadań wszystkich członków rodziny. Łatwiej wtedy o nieprawidłowości i zaburzenia, a nawet dezintegrację rodziny. Z drugiej strony, rodzina uznawana jest za podstawowe źródło wsparcia dla osoby chorejů. Szeroki zakres prezentowanych zagadnień jest niezwykle istotny, ponieważ dotyka problemów związanych z życiem rodzinnym. Niektóre z nich zostały tylko zasygnalizowane, inne omówione bardziej wnikliwie. Niewątpliwie nie da się wyeliminować nietradycyjnych systemów rodzinnych, ale należy wypracować taki system wsparcia i pomocy psychologicznej, aby mogły one w miarę prawidłowo egzystować, nie naruszając dobra dzieci i rodziców. Wymaga to odpowiedniego przygotowania psychologów oraz rozwinięcia instytucji pomocy psychologicznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101908, 101907 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37449 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43588 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63023 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota, o kulturze popularnej jako źródle badań nad rodziną), druga poświęcona jest opisowi jej wymiarów praktycznych - pedagogii rodziny (badania dotyczyły m.in. małżeństw i ich jakości, nowej roli ojca w zmieniającym się świecie, istoty działania świetlicy środowiskowej w kontekście potrzeb rodziny z obszarów społecznego ryzyka, obciążenia dzieci w wieku szkolnym pracą związaną z realizacją aspiracji edukacyjnych rodziców).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106002 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45108 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65635 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; 21 (2011))
Ten tom poświęcony jest problematyce dysfunkcji i patologii oraz różnym nieprawidłowościom w rodzinie jako instytucji społecznej. Jest w nim 10 artykułów napisanych z kilku perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej, demograficznej, teologicznej i ekonomicznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38920 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44964 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63906 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana zbiorowa monografia szczególnie trafnie wpisuje się we współczesny świat z nieodłącznym obrazem wielokulturowości i metaforą życia człowieka ukazanego jako wędrówka. Jak przyznali redaktorzy naukowi: Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom aktualnych wyzwań i problemów charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań w pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Problematyka pracy dotyczy procesu diagnozowania w warunkach między- i wielokulturowości, instytucji szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie w warunkach wielokulturowości, a także jest prezentacją warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców kształtujących postawę otwartą wobec wielokulturowości. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, socjologów, edukatorów, metodyków oraz badaczy kultury pracujących w obszarach wielokulturowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50381 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40023 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna - przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31642 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62906 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Z badań wyłania się optymistyczny obraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, jako takiej, która po pokonaniu pierwszego szoku po stracie dziecka "idealnego" i po zaakceptowaniu dziecka realnego, z jego faktycznym potencjałem rozwojowym, jest w stanie funkcjonować w sposób umożliwiający rozwój indywidualny wszystkich członków, co znajduje wyraz w sposobie pełnienia ról rodzicielskich, jakości relacji małżeńskich, poczuciu tożsamości rodzicielskiej, wreszcie - w odnalezionym sensie życia. Jednak nie oznacza to, że z życia rodziny znika cierpienie: ono zmienia się z doznania niszczącego na doznanie konstruktywne - warunkujące bogactwo pozytywnych przeżyć rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116741, 107025 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48913 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32430 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45310 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64318 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacją jest nawiązaniem do wydawnictwa powstałego z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych. To istotny głos pedagogów społecznych odnoszących się do najważniejszych spraw społecznych współczesności podnoszonych podczas debaty. W czterech częściach pracy autorzy odnieśli się ważnych społecznie kwestii takich, jak społeczny pejzaż i kontekst współczesnego życia społecznego, istotne elementy kształtujące dyscyplinę pedagogiki społecznej oraz czynniki wpływające na kondycję współczesnej rodziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46010 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64627 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Tom poświęcony został m.in. zagadnieniom związanym z analizą zagrożeń w kontekście środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina. Zaprezentowano różne stanowiska dotyczące przemian struktury współczesnej rodziny, jak też pełnienia przez nią przypisanych jej funkcji. W tomie znalazły się również teksty traktujące o braku poczucia bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczące okresu dzieciństwa i dorastania, a w szczególności kryzysu autorytetów, wartości, buntu młodych ludzi w odniesieniu do ładu społecznego oraz budowaniu przez nich wizji świata opartej na wzorcach kultury masowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64577 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again