Form of Work
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Balicki Ryszard
(1)
Bednarek Dorota
(1)
Bera Ryszard
(1)
Fiutak Agnieszka
(1)
Gardocka Teresa
(1)
Kowalski Michał (radca prawny)
(1)
Kuzior Patryk
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Marciniak Lidia
(1)
Mazur Michał (radca prawny)
(1)
Preisner Artur
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Trochimiuk Anna (prawnik)
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Pracownicy oświaty
(1)
Subject
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(8)
Odpowiedzialność prawna
(4)
Nauczyciele
(3)
Odpowiedzialność moralna
(2)
Administracja
(1)
Autorytet
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czas pracy
(1)
Dawid, Jan Władysław
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza
(1)
Dobrowolski, Stanisław Marian
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzwonkowski, Roman
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka lekarska
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Głosowanie
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Legowicz, Jan
(1)
Lekarze
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Mysłakowski, Zygmunt
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Naród
(1)
Niepołączalność (prawo)
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Norma prawna
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
(1)
Okoń, Wincenty
(1)
Osobowość
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Pedeutologia
(1)
Piramowicz, Grzegorz
(1)
Plebiscyt
(1)
Pluralizm polityczny
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Polacy za granicą
(1)
Praca
(1)
Praca młodocianych
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy niepedagogiczni
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki parlamentarzysty
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zwyczajowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Preambuła
(1)
Precedens (prawo)
(1)
Premier (urząd)
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Prezydium Sejmu
(1)
Prokurator Generalny (urząd)
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychiatrzy
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Płaca
(1)
Referendum
(1)
Rodzice
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Authority data
Odpowiedzialność dyscyplinarna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Odpowiedzialność prawna (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyscyplina (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Etyka zawodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Odpowiedzialność zawodowa
No cover
Book
In basket
(Prace Komisji Nauk Społecznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; T. 8 z. 1.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 14151, 05012 (2 egz.)
Book
In basket
Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólna dla psychologów jest szczególna natura więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niej zobowiązania etyczne. Książka porządkuje wiedzę dotyczącą: kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa, obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji. Psychologowie praktycy oraz studenci psychologii zyskają dzięki tej książce możliwość pogłębionego zrozumienia etycznego wymiaru pracy psychologa, a także odnajdą w niej wyczerpujący zbiór zasad do zastosowania w codziennej pracy.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112452 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50691 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40822 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33732 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46856 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób pociągnąć pracownika oświaty do odpowiedzialności, w szczególności jaki rodzaj konsekwencji wyciągać wobec niego, aby samemu nie narazić się na zarzuty niedopełnienia swych obowiązków. Dyrektor musi mieć na względzie, że jako pracownik szkoły (placówki) sam też ponosi odpowiedzialność za uchybienia. Celem publikacji jest przede wszystkim przedstawienie praktycznych wskazówek dla kadry kierowniczej oświaty, kiedy i jak pociągnąć do odpowiedzialności pracownika szkoły i placówki oświatowej. W publikacji znajdziemy aż 96 przykładów z życia placówki, 18 wzorów dokumentów (w tym także z instrukcją wypełnienia), również na płycie CD, stanowiska orzecznicze, a także liczne procedury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 116664 A (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Oświatowe)
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. W pracy przedstawiono również: - katalog kar porządkowych, - tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania, - zatarcie kary. W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje: - katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, - procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, - terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie, - wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym. Opracowanie wzbogacone zostało komentarzem autorskim, procedurami oraz przykładowymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej. Stan prawny 1 styczeń 2015 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109906 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33684 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa oraz lekarza psychiatry. Publikacja jest aktualizacją książki Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne autorstwa Agnieszki Fiutak i Jacka Dąbrowskiego. Drugie wydanie wzbogacono o wzór kontraktu terapeutycznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112365 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40840 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46800 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęte w niniejszej eksploracji poszukiwania badawcze są ważnym elementem wzbogacającym naszą wiedzę o współczesnej emigracji zarobkowej Polaków do innych krajów Unii Europejskiej i mają niewątpliwie charakter prekursorski (...). Przyjęta przez Autora perspektywa pedagogiczna pozwala rozpatrywać poczucie odpowiedzialności emigrantów jako rezultat oddziaływań edukacyjnych, w których istotna rolę odgrywają środowisko pracy i pełnione role zawodowe.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48205 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38862 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63932 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106811 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48577 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32541 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64213 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64987 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. - 587 s. ; 24 cm.
Podręcznik ujmuje całościowo problematykę prawa pracy, w tym zagadnienia ogólne, prawo stosunku pracy, prawo ochrony pracy i zbiorowe prawo pracy. Atutem książki są odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102827 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44170 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again