Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Blajer-Gołębiewska Anna
(1)
Czerwonka Leszek
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Panek Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Nierówności społeczne
(3)
Ubóstwo
(2)
Benchmarking
(1)
Bogactwo
(1)
Energia elektryczna
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kobieta
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
3 results Filter
Book
In basket
W w sposób kompleksowy omówiono najważniejsze problemy i wyzwania europejskiej polityki społecznej. Proces tworzenia takiej polityki na poziomie UE dopiero się rozpoczął w ostatnich kilku latach, kiedy podjęto szereg działań mających zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz sprzyjać integracji społecznej i wzmocnieniu pozycji obywateli wszystkich krajów członkowskich UE. Przed kryzysem gospodarczym w całej UE ubóstwem zagrożonych było aż 80 mln osób. W europejski program walki z ubóstwem zaangażowana jest zarówno UE, jak i kraje członkowskie. Znalazło to wyraz w przyjętej w 2009 r. Strategii Lizbońskiej oraz nowej strategii UE "Europa 2020". Jednak ze względu na brak kompetencji UE w dziedzinie integracji społecznej obecne strategie integracji społecznej realizowane są za pomocą otwartej metody koordynacji. Omówiony w pracy Europejski Model Socjalny stanowi nadal przedmiot ożywionych dyskusji i kontrowersji. W publikacji przedstawiono także różne koncepcje europeizacji lub/i unionizacji polityki społecznej oraz zbyt powolną konwergencję systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Sporo miejsca i uwagi poświęcono również funkcjonowaniu rynków pracy, strategiom zatrudnienia oraz prawnym aspektom regulacji rynku pracy. Szczegółowo omówiono też zmiany demograficzne we wszystkich krajach UE, które wymuszają odpowiednie przemiany w polityce rynku pracy wobec szybkiego kurczenia się europejskich zasobów siły roboczej. W końcowych częściach pracy przedstawiono działania krajów członkowskich i UE przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, realizację strategii integracji społecznej oraz ocenę koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38176 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31737 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44275 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63184 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest przedstawienie metod ilościowej analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Badania nad ubóstwem mają już ponad stuletnią historię. Po raz pierwszy badanie tego zjawiska przeprowadził w swoim rodzinnym mieście Yorku S. Rowntree już w 1899 r. Wprowadził on pojęcie granicy ubóstwa, której poziom ustalił w oparciu o wycenę normy żywnościowej zapewniającej możliwość przeżycia, zwiększając ją o koszty mieszkania i odzieży. O powszechnym zainteresowaniu analizami ubóstwa można jednak mówić dopiero od połowy ubiegłego wieku. Znaczenie prac badawczych dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego gwałtownie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych, czego wyrazem są z jednej strony priorytety badawcze instytucji UE (zwłaszcza Biura Statystycznego UE-Eurostatu) oraz organizacji międzynarodowych (przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego), z drugiej zaś Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana A. Senie. W Polsce problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego zarówno w teorii, jak i w praktyce, nabrała nowego znaczenia wraz z odchodzeniem od gospodarki centralnie planowanej. Członkostwo Polski w UE narzuciło nowe wymagania w zakresie organizacji badań ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz nierówności, jak i wszechstronności prowadzonych analiz, szczególnie w związku z wdrażaniem unijnej Strategii Spójności Społecznej i walki z ubóstwem. Książka została przygotowana z myślą o studentach przede wszystkim ekonomicznych kierunków studiów, tak dziennych, jak i zaocznych. Jest także przeznaczona dla pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną oraz osób zatrudnionych w urzędach statystycznych. Ułatwi ona czytelnikowi nie tylko ocenę ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności, która wymaga umiejętności stosowania odpowiednich metod ilościowych, lecz również ocenę efektywności prowadzonej polityki społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie tym zjawiskom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107154 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na konieczność rozwijania wiedzy dotyczącej sposobów pomiaru dobrobytu oraz szukania czynników go kształtujących głównym celem poznawczym tej monografii jest zbadanie możliwości znalezienia nowych dróg w zakresie pomiaru i sposobów zwiększania dobrobytu. Główną tezą badawczą jest stwierdzenie, że na dobrobyt mają wpływ zarówno zjawiska przebiegające w sferze realnej gospodarki, jak i subiektywne jego odczuwanie, na przykład w odniesieniu do nierówności społeczno-ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45905 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again