Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(93)
unavailable
(14)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(22)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(15)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Wypożyczalnia Trzcianka
(17)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(8)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(5)
Author
Skorek Ewa Małgorzata
(6)
Kujawa Ewa
(2)
Kurzyna Maria
(2)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(2)
Oszwa Urszula
(2)
Rimm Sylvia B
(2)
Sawiński Julian Piotr
(2)
Bradway Lauren
(1)
Dąbrowska-Jabłońska Iwona
(1)
Ekiert-Grabowska Dorota
(1)
Franczyk Anna
(1)
Gąsowska Irena
(1)
Hill Albers
(1)
Horzowska Monika
(1)
Jacewicz Agata
(1)
Korendo Marta
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Krajewska Katarzyna
(1)
Kuliś Joanna
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Mańkowska Izabela
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Owieśna Monika
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Pietrzak-Stępkowska Zofia
(1)
Rożyńska Małgorzata
(1)
Skibska Joanna
(1)
Sosin Irena
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Wojciechowska Justyna
(1)
Zwolińska Ewa A
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(35)
Subject
Niepowodzenia szkolne
(36)
Dziecko
(26)
Dysleksja i dysgrafia
(10)
Nauczanie
(9)
Czytanie
(7)
Język polski
(7)
Pisanie
(7)
Matematyka
(6)
Uczenie się
(6)
Kinezyterapia
(5)
Terapia zajęciowa
(5)
Muzykoterapia
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(4)
Ćwiczenia i zadania
(4)
Dojrzałość szkolna
(3)
Dyskalkulia
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Innowacje
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Wychowanie
(3)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Kinezjologia edukacyjna
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Logopedia
(2)
Metoda Montessori
(2)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Uczniowie
(2)
Zdolności
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emisja głosu
(1)
Gimnastyka lecznicza
(1)
Język migowy
(1)
Kształcenie
(1)
Lateralizacja
(1)
Montessori, Maria
(1)
Mowa
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nastolatki
(1)
Neurodydaktyka
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Pedagogika
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedszkola
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przyroda
(1)
Samodzielność (psychol.)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Sztuka
(1)
Terapia pedagogiczna
(1)
Trudności
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Zaufanie
(1)
Życzliwość
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół
(4)
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
36 results Filter
Book
CD
In basket
Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej Dzielenie wyrazów na sylaby Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Strona lewa i prawa Ćwiczenia wyrabiające odruch równowagi Spacer po lesie - ćwiczenia koordynacji ruchów ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci z zaburzeniami równowagi Zimowe igraszki - propozycja zajęć dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64007, 64006, 63897 (3 egz.)
Book
CD
In basket
Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich wykorzystania. Wszystkie pomoce do pracy korekcyjno-kompensacyjnej umieszczone są na dołączonej do książki płytce CD. Książka adresowana jest do pedagogów-terapeutów, rodziców nauczycieli w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli, a także studentów kierunków nauczycielskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50176 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma charakter podręcznika akademickiego. Zawiera szereg cennych informacji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, istotnych z punktu widzenia edukacji i wspomagania rozwoju dzieci młodszych z trudnościami w uczeniu się. Układ treści jest przejrzysty i logiczny. Treść napisano w oparciu o bogatą i najnowszą literaturę, dodatkowo po zakończeniu każdego rozdziału podano literaturę polecaną. Podręcznik akademicki kierowany do studentów kierunków pedagogicznych. Polecany przede wszystkim pedagogom-terapeutom, wychowawcom i nauczycielom dzieci młodszych oraz słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33668 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93306/T.1, 93305/T.1 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43482 (1 egz.)
Book
In basket
Każdą próbę określenia istoty oraz możliwości realizacji działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz terapię niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży, jako znaczącego elementu na drodze ich rozwoju i socjalizacji należy przyjmować z należnym zadowoleniem, uwagą i refleksją bazującą na zawartych w niej koncepcjach, tendencjach poprawy obecnego stanu rzeczy czy sugestiach realizacji działań reformujących dotychczasowe praktyki (...). Pozycja obejmuje łącznie 12 tekstów analizujących dylemat powodzeń i niepowodzeń szkolnych w mnogości możliwych płaszczyzn percepcji danego problemu, tj. gotowości szkolnej, specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, dysleksji rozwojowej, niedostosowania społecznego, wsparcia komunikacyjnego, metody M. Montessori (...). Nie wątpię też, że jej opublikowanie znajdzie grono czytelników zainteresowanych poruszaną problematyką (szczególnie studentów pedagogiki -przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej, jak również czynnych pedagogów pracujących z uczniami klas młodszych szkół ogólnodostępnych). Znajdą oni w niej bowiem ważną wiedzę na temat zjawiska (nie)powodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej, jak również jego istoty i różnorakich uwarunkowań wewnątrz-i zewnątrzpochodnych. [z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK w Toruniu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106983 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63444 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 78669, 78668, 78667 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39137 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31931, 31930, 30915 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37643 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54606 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85300, 85299 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44652, 41628 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 79385, 79384 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39934, 39069 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 30875 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28959, 28958 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41768 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63262, 54591 (2 egz.)
Book
CD
In basket
Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej Dzielenie wyrazów na sylaby Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Strona lewa i prawa Ćwiczenia wyrabiające odruch równowagi Spacer po lesie - ćwiczenia koordynacji ruchów ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci z zaburzeniami równowagi Zimowe igraszki - propozycja zajęć dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101913 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101914 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38199 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32588, 31277 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43571 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62857 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich wykorzystania. Wszystkie pomoce do pracy korekcyjno-kompensacyjnej umieszczone są na dołączonej do książki płytce CD. Książka adresowana jest do pedagogów-terapeutów, rodziców nauczycieli w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli, a także studentów kierunków nauczycielskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36185 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
CD
In basket
Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich wykorzystania. Wszystkie pomoce do pracy korekcyjno-kompensacyjnej umieszczone są na dołączonej do książki płytce CD. Książka adresowana jest do pedagogów-terapeutów, rodziców nauczycieli w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli, a także studentów kierunków nauczycielskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42367 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61081 P 2,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101063 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36961 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62450 (1 egz.)
Book
In basket
Dydaktyka ogólna zajmuje się problematyką, której znajomość niezbędna jest nie tylko nauczycielom, ale również wszystkim tym, którzy organizują rozmaite formy kształcenia w różnych instytucjach, zakładach i organizacjach, sami biorą w nich aktywny udział, bądź odpowiadają za ich organizację z racji zajmowanego stanowiska. Na rynku księgarskim znajduje się wiele bardzo dobrych podręczników i innych opracowań z zakresu dydaktyki ogólnej, jak chociażby różne wydania podręczników autorstwa naj znakomitszych aktualnie dydaktyków polskich, tj. Wincentego Okonia, Czesława Kupisiewicza, Tadeusza Nowackiego, Józefa Półturzyckiego czy Władysława Piotra Zaczyńskiego. Były one i są dalej wielokrotnie wznawiane. Ponadto dostępne są również wciąż aktualne podręczniki już nieżyjących, ale wielce zasłużonych dla rozwoju polskiej dydaktyki uczonych w osobach Bogdana Nawroczyńskiego czy Kazimierza Sośnickiego. Powszechnie znane są również opracowania z zakresu dydaktyki ogólnej o charakterze podręcznikowym Krzysztofa Kruszewskiego, Krzysztofa Konarzewskiego, Tadeusza Lewowickiego i wielu innych autorów. To opracowanie nie stanowi dla powyższych autorów żadnej konkurencji, co zresztą nie było zamiarem autora. Inspirację do jego powstania stanowiło wciąż duże zainteresowanie, przede wszystkim studentów pedagogiki i nauczycieli wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, problematyką dydaktyki ogólnej. Obecne podręczniki nie zawsze są dostępne w wystarczającej ilości egzemplarzy dla wszystkich zainteresowanych studentów. W wielu uczelniach jest ich tylko po kilka egzemplarzy. Jeszcze mniej jest innych opracowań, ujmujących tylko wybrane problemy z zakresu dydaktyki ogólnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109036, 109035 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64058 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64440 P 1,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106238, 106237 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98308 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44434 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42220 (1 egz.)
Book
In basket
Dysleksja [Pomoce dydaktyczne] : karty pracy : liniatura podwójna. - Warszawa : pwn.pl, 2016. - [50 k. luzem] : il. ; 28 cm.
(Eduterapeutica)
Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw aż 184 kart w formacie A4 przeznaczonych do jednokrotnego użytku lub kopiowania i wielokrotnego wypełniania. Zawarte na kartach ćwiczenia zostały w sposób czytelny podzielone na dwie zasadnicze grupy, reprezentujące przykłady konkretne oraz abstrakcyjne. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi nauczyciel jest w stanie lepiej dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dzieci, a mali uczniowie uzyskują maksimum korzyści z edukacji wspomaganej kartami i mogą poradzić sobie z dyskalkulią na stosunkowo wczesnym etapie istnienia problemu. Karty zostały tak pomyślane, aby zawarte na nich ćwiczenia mogły być wykonywane nie tylko w trakcie zajęć w szkole, ale również w domu, a ich interesująca forma zachęca ucznia do odrobienia zadania domowego. Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw, dzięki któremu najmłodsi uczniowie pozbędą się problemu dyskalkulii bez stresu i szybciej, niż miałoby to miejsce w wypadku zastosowania wyłącznie tradycyjnych metod nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 575 (1 egz.)
Book
In basket
Dysleksja [Pomoce dydaktyczne] : karty pracy : liniatura pojedyncza. - Warszawa : pwn.pl, 2016. - [24 k. luzem] : il. ; 28 cm.
(Eduterapeutica)
Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw aż 184 kart w formacie A4 przeznaczonych do jednokrotnego użytku lub kopiowania i wielokrotnego wypełniania. Zawarte na kartach ćwiczenia zostały w sposób czytelny podzielone na dwie zasadnicze grupy, reprezentujące przykłady konkretne oraz abstrakcyjne. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi nauczyciel jest w stanie lepiej dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dzieci, a mali uczniowie uzyskują maksimum korzyści z edukacji wspomaganej kartami i mogą poradzić sobie z dyskalkulią na stosunkowo wczesnym etapie istnienia problemu. Karty zostały tak pomyślane, aby zawarte na nich ćwiczenia mogły być wykonywane nie tylko w trakcie zajęć w szkole, ale również w domu, a ich interesująca forma zachęca ucznia do odrobienia zadania domowego. Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw, dzięki któremu najmłodsi uczniowie pozbędą się problemu dyskalkulii bez stresu i szybciej, niż miałoby to miejsce w wypadku zastosowania wyłącznie tradycyjnych metod nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 574 (1 egz.)
Book
In basket
Dysleksja [Pomoce dydaktyczne] : karty pracy : przykłady abstrakcyjne. - Warszawa : pwn.pl, 2016. - [67 k. luzem] : il. ; 28 cm.
(Eduterapeutica)
Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw aż 184 kart w formacie A4 przeznaczonych do jednokrotnego użytku lub kopiowania i wielokrotnego wypełniania. Zawarte na kartach ćwiczenia zostały w sposób czytelny podzielone na dwie zasadnicze grupy, reprezentujące przykłady konkretne oraz abstrakcyjne. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi nauczyciel jest w stanie lepiej dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dzieci, a mali uczniowie uzyskują maksimum korzyści z edukacji wspomaganej kartami i mogą poradzić sobie z dyskalkulią na stosunkowo wczesnym etapie istnienia problemu. Karty zostały tak pomyślane, aby zawarte na nich ćwiczenia mogły być wykonywane nie tylko w trakcie zajęć w szkole, ale również w domu, a ich interesująca forma zachęca ucznia do odrobienia zadania domowego. Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ to zestaw, dzięki któremu najmłodsi uczniowie pozbędą się problemu dyskalkulii bez stresu i szybciej, niż miałoby to miejsce w wypadku zastosowania wyłącznie tradycyjnych metod nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 572 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again