Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(59)
unavailable
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(13)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Bogdanowicz Marta
(7)
Kisiel Bożena
(6)
Przasnyska Maria
(5)
Baczała Ditta
(1)
Białek Zofia
(1)
Bidzan Mariola
(1)
Bielennik Łucja
(1)
Bogdanowicz Marcin
(1)
Brearley Gill
(1)
Brzeziński Włodzimierz
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Czarkowska Lidia
(1)
Dońska-Olszko Małgorzata
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna
(1)
Franczyk Anna
(1)
Fröhlich Andreas D
(1)
Heflich-Piątkowska Halina
(1)
Janosz Bożena
(1)
Januszko Leonard
(1)
Jegier Aneta
(1)
Jędruch Edward
(1)
Karaskova Vlasta
(1)
Kogut Anna
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Krajewska Katarzyna
(1)
Kuś Joanna
(1)
Mariańczyk Katarzyna
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Pilecka Władysława
(1)
Pilecki Jan
(1)
Różańska-Gał Anna
(1)
Sherborne Veronica
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skorupa Joanna
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stadnicka Janina
(1)
Stefanowicz Teresa
(1)
Szulman-Wardal Aleksandra
(1)
Urban Andrzej
(1)
Walicka Jolanta
(1)
Zięcina-Banek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(11)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
unknown (po)
(2)
Subject
Gry i zabawy ruchowe
(14)
Dziecko niepełnosprawne
(12)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(6)
Metoda Sherborne
(6)
Niepełnosprawni ruchowo
(6)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(5)
Sherborne, Veronica (1922-1990)
(5)
Dziecko autystyczne
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Sprawność motoryczna
(4)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(3)
Rehabilitacja medyczna
(3)
Ruchy
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Gimnastyka lecznicza
(2)
Gry edukacyjne
(2)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(2)
Narząd ruchu
(2)
Psychoterapia
(2)
Ruch Rozwijający
(2)
Rytmika
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Anomia
(1)
Autyzm
(1)
Bulimia
(1)
Dogoterapia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dostępność architektoniczna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niepełnosprawne fizycznie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Felinoterapia
(1)
Gry i zabawy
(1)
Głusi
(1)
Język angielski
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Laban Rudolf
(1)
Laban, Rudolf
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Mutyzm
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niewidomi
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo lekarskie
(1)
Osoby jąkające się
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Place zabaw
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Renty
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sherborne, Veronica
(1)
Skrzywienie kręgosłupa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Terapia zabawą
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Układ nerwowy ośrodkowy
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wcześniak
(1)
Więźniowie
(1)
Wojsko
(1)
Wybór zawodu
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Publikacja Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym stanowi próbę ujęcia wielowymiarowej i wielokierunkowej optyki, przez którą powinno się postrzegać człowieka w jego dynamicznej przestrzeni życia, także w wymiarze dotyczącym motoryki. Książka podzielona jest na cztery części. W pierwszej z nich autorzy dzielą się swym spojrzeniem na medyczne i psychospołeczne aspekty niepełnosprawności ruchowej. Unikatowy charakter publikacji znajduje swoje odzwierciedlenie w części drugiej, gdzie bezpośrednie doświadczenia związane z sytuacją choroby przedstawiają sami chorzy, jak również osoby uczestniczące w przewlekłym procesie rehabilitacji. W trzeciej części wskazano na wielowymiarowe podejście do procesu rehabilitacji chorych z niepełnosprawnością ruchową - zarówno dzieci, jak i dorosłych. W czwartej część przedstawiano aspekty prawne, które powinny zainteresować wszystkie osoby biorące udział w procesie diagnozowania, terapii czy rehabilitacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110046 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32895 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 28074 (1 egz.)
Book
In basket
„Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest próbą poszerzenia perspektywy poznawczej w granicach dotychczasowego ujęcia komunikacji włączającej. Głównym celem monografii jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowego ujęcia podjętej w artykułach problematyki. Autorzy prezentowanych tekstów są teoretykami i praktykami bezpośrednio związanymi z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analizując najistotniejsze przemiany zachodzące w szeroko rozumianej komunikacji osób z niepełnosprawnością, akcentują potrzebę wdrażania nowatorskich lub/i alternatywnych projektów organizacyjno-metodycznych po to, aby osoby z niepełnosprawnością miały szansę na samouznanie i samorealizację na każdym etapie rozwoju. […] Monografia ze względu na specyfikę omawianych zagadnień znajdzie szerokie grono odbiorców, wśród których powinni się znaleźć pedagodzy, logopedzi, terapeuci, psychologowie, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, studenci i inne osoby, którym bliskie jest zrozumienie złożoności omawianych problemów. Dzięki prezentacji celowo dobranych treści, napisanych przez czołowych ekspertów i praktyków, Czytelnicy otrzymają kompendium wiedzy w zakresie dwóch wydzielonych działów (rozdziałów), co w dużym stopniu podnosi walory recenzowanej pracy zbiorowej”. Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41161 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66242 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94927/Cz.3, 94926/Cz.3 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60988 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 10561 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 11318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 12618 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Mój dzień to publikacja przeznaczona dla terapeutów i opiekunów dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Zawarty w publikacji program zajęć stymulująco-terapeutycznych ma zadanie wspomóc rozwój motoryczny i rozwój mowy oraz jest pomocny w oswojeniu dziecka z dźwiękami związanymi z życiem domowym i właściwą ich identyfikacją.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50833 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33744 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47277 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65779 P 1,5 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 113856 A, 113092 A (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62514 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41562 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29082 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56422 P 1,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84386, 84385, 84384 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62126, 55789 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 76483, 76482, 76481 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28576 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 53375 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31308 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 41569 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32649 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 55783 P 3,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62657 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - Stan prawny 17 sierpnia 2010 r. - Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2010. - [4], 443 s. : il. ; 24 cm.
Publikacja ta zawiera szereg najważniejszych aktów normatywnych dotyczących pozycji prawnej osoby niepełnosprawnej i wybór przydatnych wzorów. Publikacja syntezuje informacje zaczerpnięte z aktów różnej hierarchii i należące do różnych gałęzi prawa. Szczególną uwagę poświęcono ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz omówieniu zadań organów administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45172 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62949 P 7,4 (1 egz.)
Book
In basket
Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia. Kolejne udokumentowane próby wykorzystania zwierząt w leczeniu sięgają XVIII w. Opisał je dyrektor angielskiego szpitala psychiatrycznego - William Tuke. Jako pierwszy wprowadził on na teren szpitala zwierzęta domowe, nad którymi opiekę sprawowali pacjenci. Dzięki tym działaniom podopieczni szpitala psychiatrycznego szybciej uczyli się kontrolować własne emocje. Prowadzone od wielu lat badania naukowe potwierdzają ogromne korzyści płynące z kontaktów człowieka ze zwierzętami. Dowiedziono, że samo przebywanie w towarzystwie zwierząt oddziałuje terapeutycznie na osoby w okresie rekonwalescencji, uspokaja w przypadku stresu, w stanach lękowych, nadpobudliwości, znacznie zmniejsza napięcie psychiczne, a nawet obniża ciśnienie, jednocześnie pobudzając do aktywności w przypadku depresji czy też apatii. Znacząco poprawia się działanie układu odpornościowego, jak również ogólny stan psychiczny. Stałe obcowanie ze zwierzętami pomaga też zapomnieć o samotności. Zwierzęta dają nam tak wiele za tak niewiele - odrobina czułości, pełna miska, a w zamian ogromne przywiązanie, jakie okazują właścicielowi. To wszystko sprawia, że czujemy się potrzebni, kochani, wartościowi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104760 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48366 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39512 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31900 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64581 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29314 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62136 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 75831 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 38264 (1 egz.)
Book
In basket
(Terapia)
Autorski wykład Metody Ruchu Rozwijającego! Światowej sławy pedagog przedstawia metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia. Książka niezbędna studentom pedagogiki i psychologii. Znakomita pomoc dla terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, wychowawców przedszkolnych, nauczycieli oraz rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32210 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45465 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31710 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28787 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54595 P 3,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again