Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(27)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Kijak Remigiusz J
(3)
Parchomiuk Monika
(3)
Aouil Bassam
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Bujnowska Anna
(1)
Giryński Andrzej
(1)
Głodkowska Joanna
(1)
Jurczyk Marta
(1)
Kaczan Radosław
(1)
Kościelska Małgorzata
(1)
Ohme Małgorzata
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Palak Zofia
(1)
Pawlak Agnieszka
(1)
Resler-Maj Anna
(1)
Szabała Beata
(1)
Wiliński Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Niepełnosprawni umysłowo
(6)
Niepełnosprawni
(5)
Życie seksualne
(5)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Erotyzm
(3)
Wychowanie seksualne
(3)
Głusi
(2)
Małżeństwo
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Nauczyciele
(2)
Niewidomi
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina
(2)
Autonomia (filoz.)
(1)
Chore z zespołem Turnera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Ciąża
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłość
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Feminizm
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Gościec
(1)
Głuchoniewidomi
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Laryngektomia
(1)
Macierzyństwo
(1)
Muzykoterapia
(1)
Narząd ruchu
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni intelektualnie
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Nowotwór
(1)
Odżywianie
(1)
Onanizm
(1)
Orientacje seksualne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otyłość
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Podmiotowość
(1)
Pokwitanie
(1)
Poród
(1)
Postawy
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychozy
(1)
Rdzeń kręgowy
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Samobójstwo
(1)
Schizofrenia
(1)
Schizofrenicy
(1)
Seksualność
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twarz
(1)
Ucho
(1)
Uczucia
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół Turnera
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106382 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana w opracowaniu tematyka mięści się w preferowanym aktualnie nurcie rozważań teoretycznych i analiz empirycznych dotyczących konieczności tworzenia osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do godnej egzystencji z podkreśleniem ich podmiotowości. Adresatami opracowania są grupy społeczne zainteresowane wspieraniem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stwarzaniem warunków do zaspokajania przez nie różnorodnych potrzeb, w tym i seksualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45195 (1 egz.)
Book
In basket
Ważnym tematem opisanym w książce jest analiza związku, jaki zachodzi pomiędzy wybranymi zagadnieniami seksualności a cechami środowiska rodzinnego ( stylami wychowawczymi, czy warunkami socjalno-bytowymi rodzin). Publikację kończy rozdział przedstawiający badania własne Autora, które z pewnością będą przydatne w praktyce pedagogicznej i edukacji specjalnej. Książka zainteresuje zarówno pedagogów, psychologów, jak i pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z problemem niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48582 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100643, 100642, 100641 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46100 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37148 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30814 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45482 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62412 (1 egz.)
Book
In basket
Książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy, Dorosłość z niepełnosprawnością, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego zarówno intelektualnie, jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, np. mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych. Założeniem książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych - dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno-konstytucjonalne oraz biochemiczno-fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe..
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104514 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38459 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32114 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63998 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43688 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62957, 62956 (2 egz.)
Book
In basket
W książce poddano analizie postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz głębszym. Uwzględniono wymiar emocjonalno-wartościujący, poznawczy, behawioralny oraz kontekst tych postaw w postaci kompetencji osobowych. Analiza badań własnych stanowiła kontynuacje rozważań podjętych w części teoretycznej, w której starano się wykazać istotę i złożoność zagadnień niepełnosprawności i seksualności, zwłaszcza w jej wymiarze normatywnym i definicyjnym. Stanowiła również dopełnienie studiów poświęconych roli pedagoga specjalnego, a prowadzonych w kontekście współczesnych paradygmatów pedagogiki. Dokonane analizy implikują kwestie praktyczne, zwłaszcza z zakresu przygotowania i funkcjonowania zawodowego oligofrenopedagogów. Można mieć nadzieję, że opracowanie skłoni odbiorców do refleksji oraz pozwoli optymalizować proces wspierania niepełnosprawnych w doświadczaniu własnej seksualności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106955 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45784 (1 egz.)
Book
In basket
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia ľ seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38871 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44967 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63939 (1 egz.)
Book
In basket
Wzrost liczby badań z zakresu nauk społecznych pozwolił na zrozumienie jej subiektywnego wymiaru, z charakterystyczną dla niego kategorią doświadczeń, oraz opisanie znaczenia seksualności w kontekście przebiegu życia człowieka i jego poszczególnych sfer. Szeroko rozumiana seksualność obejmuje biologiczny i psychospołeczny wymiar funkcjonowania j ednostki. Z jej realizacją wiąże się podejmowanie określonych ról społecznych, spełnianie cenionych wartości, doświadczanie emocji i uczuć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47296 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w skłaniający do refleksji sposób pokazuje, w jakich systemach nauczyciele i terapeuci konstruują dyskurs seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W jaki sposób reglamentują ich prawo do posiadania seksualności, do możliwości organizowania edukacji seksualnej czy też konstruowania profilaktycznych praktyk sterylizacyjnych. Tym samym – mimo deklaracji emancypacji i pracy podmiotowej – wzmacniają procesy marginalizowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i deprywacją ich potrzeb – tak seksualnych, jak i społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48509 (1 egz.)
Book
In basket
Zakres analiz zawartych w opracowaniu tak teoretycznych, jak i empirycznych, dowodzi znacznego zróżnicowania problematyki społecznego dystansu w pedagogice specjalnej. Podejmowane w nim zagadnienia obejmują swoim zakresem podmioty z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności, będące w różnych fazach wieku. Praca koncentruje się na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, w tym psychospołecznej i fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i obywatelskiej. Dotyczy zarówno czynników zakłócających optymalną realizację w tych sferach, jak i sposobów ich niwelowania poprzez specjalistyczne działania o wielodyscyplinarnym charakterze. Książka adresowana jest do osób reprezentujących środowiska pedagogiczne, psychologiczne i medyczne, zainteresowanych kwestią zmniejszania społecznego dystansu w relacjach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ograniczania stereotypów oraz zapobiegania społecznej marginalizacji jednostek z różnymi zaburzeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106140 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32339 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45151 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64087 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110122 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45194 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again