Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(23)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Boczkowska Magdalena
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kasparek Krzysztof
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Marczuk Mieczysław
(1)
Mański Arkadiusz
(1)
Poleszak Wiesław
(1)
Szpitalak Malwina
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Arteterapia
(2)
Autodestruktywność
(2)
Kobieta
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Macierzyństwo
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Wolontariusze
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Anoreksja
(1)
Bezradność
(1)
Biblioterapia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Domy dziecka
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore na padaczkę
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Fałszywe zeznania
(1)
Filmoterapia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Leki bez recepty
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mentoring
(1)
Migracje
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nagrody
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partyworking
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Teatroterapia
(1)
Twarz
(1)
Urojenia
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wiktymologia
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Słowniki
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Engram)
Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze im bardziej specjalista (logopeda, nauczyciel, psycholog, fizjoterapeuta) będzie posiadał odpowiednie zasoby osobowe. Najbardziej istotny przekaz jaki może popłynąć z treści książki zawiera myśl, że twarz dziecka z zespołem genetycznym a także chorobą rzadką odgrywa niebagatelną rolę w tworzeniu całościowego obrazu tego dziecka w umysłach różnych profesjonalistów rehabilitujących to dziecko.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112181 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40662 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65617 (1 egz.)
Book
In basket
Teksty zawarte w monografii poruszają najważniejsze zagadnienia psychologii sądowej. Można do nich zaliczyć zeznania świadków, przygotowywanie opinii psychologicznych na potrzeby sądu (w tym diagnostykę ryzyka recydywy), profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (również przestępstw komputerowych), analizy skuteczności technik stosowanych przez policję w celu identyfikacji sprawcy (na przykładzie procedury okazania oraz sporządzania portretu pamięciowego), a także możliwości wykorzystania w procesie sądowym wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47288 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorzy tekstów chcieli ukazać swoje rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i przez pryzmat podjętych badań ilościowych i jakościowych. Publikacja jest podzielona ze względu na poruszaną tematykę na trzy części. Pierwsza część jest poświęcona wybranym zagadnieniom wychowania, opieki i rozwoju. Tempo życia, przemiany jego stylu oraz zmiany w obrębie hierarchii wartości uwidaczniają się między innymi w sferze wychowania młodego pokolenia. Osiągnięcie sukcesu możliwie w najszybszym czasie, stanowiące niekiedy nadrzędny cel współczesnego człowieka, determinuje zastosowanie nowej, przeobrażonej koncepcji wychowania... Część druga prezentowanej publikacji jest poświęcona problemom współczesnej szkoły w aspekcie zagrożeń i wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w propagowaniu zachowań prozdrowotnych. Autorzy tekstów zebranych w trzeciej części publikacji skupili się na tematyce oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej przesłaniem wiodącym jest wyeksponowanie kwestii związanych z profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym oraz zakładowym, ujętych w sposób teoretyczny, metodologiczny oraz praktyczny. Wielowątkowa refleksja odnosi się do różnych zjawisk z obszaru patologii i niedostosowania społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38732 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35157, 32128 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44914 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64086 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka przybliża specyfikę funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w kontekście realizowanych zadań rozwojowych, jak i przeżywanych problemów oraz potencjalnych zagrożeń dla tegoż rozwoju. Na jej zawartość składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze koncentrują się na specyfice wyzwań, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Z kolei dwa ostatnie poruszają problematykę zagrożeń najczęściej spotykanych w tym okresie rozwojowym. Okres adolescencji często jest określany jako trudny okres w życiu człowieka i wyzwanie dla rodziców i nauczycieli nastolatków. Pogłębione spojrzenie, uwzględniające wiele perspektyw może sprzyjać innemu podejściu – konstruktywnemu i rozumiejącemu, skoncentrowanemu na zadaniach rozwojowych okresu adolescencji. Książka koncentruje się na problemach funkcjonowania adolescentów. Autorzy rozdziałów przyjmują różne perspektywy spojrzenia psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, co czyni książkę opracowaniem interdycyplinarnym
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again