Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(63)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(14)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(10)
Author
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(3)
Chodkowska Maria
(2)
Gajdzica Zenon
(2)
Baraniewicz Danuta
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Borowska Teresa
(1)
Buchnat Marzena
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Dryżałowska Grażyna
(1)
Dudak Anna
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Hulek Aleksander
(1)
Jachimczak Beata
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Morszczyńska Urszula
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Tylewska-Nowak Beata
(1)
Walancik Marek
(1)
Żuraw Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Dziecko niepełnosprawne
(9)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(8)
Kształcenie integracyjne
(8)
Niepełnosprawni
(8)
Pedagogika specjalna
(8)
Szkolnictwo specjalne
(5)
Integracja społeczna
(4)
Agresywność
(3)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(3)
Nauczanie
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Alkoholizm
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Kobieta
(2)
Nauczyciele
(2)
Niedorozwój umysłowy
(2)
Pedagogika
(2)
Rodzina
(2)
Uczniowie
(2)
Wieś
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Wykształcenie
(1)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytet
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czytanie
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysortografia
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Freinet, Célestin
(1)
Globalizacja
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Higiena
(1)
Higiena szkolna
(1)
Język angielski
(1)
Język polski
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kozielecki, Józef
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura stołu
(1)
Lektura szkolna
(1)
Lęk
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mobbing
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pisanie
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polska
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Przedszkola specjalne
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci i młodzieży
(1)
Przestępczość
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rynek pracy
(1)
Saran, Jan
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Start zawodowy
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Tatuaż
(1)
Uniwersytet Warszawski
(1)
Upośledzenie lekkie
(1)
Subject: time
1989-2000
(7)
1989-
(4)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Zbiór tekstów na tematy związane z problematyką profilaktyki i wspierania osób z niepełnosprawnością różnego typu, ujmowaną zarówno w kontekście idei integracyjnych, jak i codziennego życia. Ich adresatami są przede wszystkim osoby profesjonalnie zajmujące się osobami z niepełnosprawnością - pedagodzy specjalni, nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami oraz osobami dorosłymi, jak też studenci, rodzice i inne osoby pragnące poszerzać wiedzę na temat wspierania rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109830 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38759, 38758 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38148 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65171 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 3.)
Wprowadzenie Część I Problemy kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich Zmiany uwarunkowań rozwoju pedagogiki specjalnej w Niemczech Edukacja na poziomie średnim młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - z doświadczeń krajów zachodnich Doświadczenia z edukacją upośledzonych umysłowo w Niemczech Kształcenie uczniów w granicznej strefie opóźnienia umysłowego na Słowacji Możliwości przygotowania zawodowego niepełnosprawnych umysłowo w Republice Słowackiej Organizacja kształcenia specjalnego w duńskiej szkole podstawowej Część II Polski system kształcenia specjalnego - orientacje teoretyczno-badawcze Pedagogika specjalna czy pedagogika szkoły specjalnej? (organizacja procesów) Orientacje teoretyczne w badaniach kształcenia osób niepełnosprawnych i ich implikacje praktyczne Kształcenie specjalne w kontekście wybranych zmian w systemie oświaty w Polsce Perspektywa badań nad systemem kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce - analiza możliwej i podejmowanej problematyki badań Część III Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Polsce Prawo dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami (chcemy dzieci chcianych i kochanych przez mądrych i odpowiedzialnych rodziców) Rola prawa w systemie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych Prawa osób niepełnosprawnych w aspekcie realizacji zasad sprawiedliwości społecznej
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109935 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30959 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42992 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64001 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101354 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46774 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92798, 92797 (2 egz.)
Book
In basket
Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47901 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31925 (1 egz.)
Book
In basket
Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniesie lektura książki.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106046 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39349 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32278 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64494 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / red.nacz. Wincenty Okoń ; red. Stanisław Kowalski, Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych ISSN 0081-6795 ; t.51)
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 62300, 62299, 62298 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 32554 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 23635, 23634 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 30811, 30810 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 43592, 43591 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101497 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31079 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62305 (1 egz.)
Book
In basket
Książka wzbogaca literaturę z oligofrenopedagogiki, dotyczą dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim i jego środowiska rodzinnego. Zawarta w niej problematyka jest ważna dla części polskich rodzin i ich dzieci, bowiemkilkunastu lat brak było badań empirycznych na ten temat. Publikacja jest przydatna także dla osób zawodowo zajmujących się dziecmi upośledzonymi i przygotowująch się do takiej pracy, ponieważ ma charakter diagnostyczny. Ukazuje m.in. potrzebę i jedną z dróg dokonywania diagnozy. Rozpoznanie zas róznorodnych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci upośledzonych umysłowo przedstawione w książce powinno być podstawą wszelkich działań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych zarówno w rodzinie, jak i przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz oświatowe, w tym szkoły specjalne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106312, 87616 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87617 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33454 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32369 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61754 (1 egz.)
Book
In basket
Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników. W myśl obecnie obowiązującej polityki społecznej osoby z niepełnosprawnością nie tylko mogą, ale są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw - pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości. Rozważa ona poszczególne elementy składające się na jakość życia i udział i ich wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Głównym z nich jest edukacja, czyli "jeden, z pierwszych obszarów, w których może dojść do zniesienia barier różnicujących pozycję osoby w grupie, a tym samym dać wszystkim równe szanse dostępu". Publikacja jest próba dopełnienia twierdzenia o niezwykle istotnej wadze prawidłowego diagnozowania rezultatów działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnością.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44464 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46469 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32223 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64544 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Nauczycielska Polonisty. T.3 / red. Anna Janus-Sitarz)
Trzeci tom z serii äEdukacja nauczycielska polonistyö: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowań, o problemie nieczytania przez uczniów lektur szkolnych, a także lekceważeniu kultury wysokiej i tradycji historycznej. Artykuły przynoszą konkretne rady, dotyczące diagnozowania i terapii wobec dziecka dyslektycznego, pracy w klasach integracyjnych i radzenia sobie z agresją uczniów. Autorzy podają propozycje sposobów kształcenia sprawności czytania i rozumienia czytanego tekstu, walki z brykami, stwarzania sytuacji motywujących do lektury, rozwijania fascynacji czytelniczych, organizacji procesu nauczania: planowania, zadawania pracy domowej, stawiania pytań, oceniania prac pisemnych. Poddają krytyce różne style nauczania, zachęcają polonistów do kultury dialogu i doskonalenia warsztatu interpretatora tekstu literackiego oraz do rozwijania własnej twórczości w roli autorów programów nauczania, podręczników szkolnych i innych tekstów dydaktycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63911 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29812 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again