Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(36)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Apanel Danuta
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Byra Stanisława
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Hirszel Krzysztof
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kukla Daniel
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Nowak Julitta
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Szabała Beata
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Urban Bronisław
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Wykluczenie społeczne
(9)
Niepełnosprawni
(5)
Niepełnosprawni umysłowo
(4)
Kobieta
(3)
Marginalizacja społeczna
(3)
Agresywność
(2)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Dystans społeczny
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Integracja społeczna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Socjalizacja
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Arteterapia
(1)
Autyzm
(1)
Choroby
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Domy dziecka
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gender mainstreaming
(1)
Głuchota
(1)
Głusi
(1)
Hipoterapia
(1)
Jakość życia
(1)
Język angielski
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niedowidzenie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Niewidomi
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Otyłość
(1)
Partyworking
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przywództwo
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rolnicy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Sztuka przetrwania
(1)
Tutoring
(1)
Twarz
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchylanie się od pracy
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie finansowe
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zawodoznawstwo
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Słupsk (woj. pomorskie)
(1)
Ustka (woj. pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99013 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36787 (1 egz.)
Book
In basket
Oddana do rąk Czytelnika książka stanowi wieloaspektowe opracowanie dotyczące zagadnień wykluczenia społecznego. Poruszane w tej pracy obszary wykluczenia obejmują problematykę ekskluzji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jednym ze spójników wszystkich siedmiu wyodrębnionych w książce rozdziałów jest problematyka kształcenia i wychowania, stanowiąca w przypadku wadliwości tych oddziaływań czynnik marginalizujący bądź też (jak w przypadku osób niepełnosprawnych) element skutecznych działań inkluzyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110064 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45993 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64668 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Zakres analiz zawartych w opracowaniu tak teoretycznych, jak i empirycznych, dowodzi znacznego zróżnicowania problematyki społecznego dystansu w pedagogice specjalnej. Podejmowane w nim zagadnienia obejmują swoim zakresem podmioty z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności, będące w różnych fazach wieku. Praca koncentruje się na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, w tym psychospołecznej i fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i obywatelskiej. Dotyczy zarówno czynników zakłócających optymalną realizację w tych sferach, jak i sposobów ich niwelowania poprzez specjalistyczne działania o wielodyscyplinarnym charakterze. Książka adresowana jest do osób reprezentujących środowiska pedagogiczne, psychologiczne i medyczne, zainteresowanych kwestią zmniejszania społecznego dystansu w relacjach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ograniczania stereotypów oraz zapobiegania społecznej marginalizacji jednostek z różnymi zaburzeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106140 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32339 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45151 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64087 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Podręcznik zawiera bogatą i aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka przytacza w nim najnowsze badania, wskazuje zagadnienia niejednoznaczne i budzące kontrowersje. Nie tylko opisuje, referuje i streszcza, ale również analizuje, porównuje i ocenia. Często akcentuje własny punkt widzenia, co jest zaletą pracy ponieważ nadaje jej indywidualny i niepowtarzalny charakter.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110558 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50003 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40045 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33002 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46324 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65076 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2015. - 431 s. : il., rys., wykr. ; 23 cm.
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Przeobrażenia społeczno-polityczne i gospodarcze jakie zaistniały w Polsce po 1989 roku powodują pewną ewolucję życia rodzinnego, są istotnym czynnikiem zmian aksjologicznych, strukturalnych i funkcjonalnych rodziny polskiej. Konsekwencją tych przeobrażeń są obserwowalne zjawiska kryzysowe w rodzinach końca XX i początku XXI wieku, które ujawniają się w coraz mniejszej trwałości małżeństwa i rodziny, narastającej konfliktowości, atomizacji wewnątrzrodzinnej, zaniku tradycji i więzi rodzinnych, przyjmowaniu modeli życia z państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46506 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65112 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka powstała jako jeden z rezultatów działań naukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu europejskiego JUDGE - Juvenile Delinquents' Guided Education - program: Youth in Action (2008-2009). Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych, istotnych dla zagadnienia sytuacji społecznych. Uwzględniony został zarówno psychologiczny punkt widzenia (spojrzenie na obiekt oddziaływań defaworyzacyjnych przez pryzmat jego poczucia własnej wartości), poprzez podejścia pedagogiczne (spojrzenie na społeczny problem dzieci ulicy oraz postawy wobec niepełnosprawności), aż po ujęcie problemu z poziomu oddziaływań instytucjonalnych. Uwzględnione zostały także kwestie otyłości oraz wykluczenia cyfrowego - jako społeczne konteksty oddziaływań defaworyzujących. Druga część pracy opiera się na rozważaniach skoncentrowanych wokół środowiska szkoły. Uwzględnione w niej zostały zagadnienia związane z defaworyzacją uczniów z określonymi problemami (zachowania agresywne, nadpobudliwość psychoruchowa), jak również sformułowane zostały wytyczne określające kierunki profilaktyki. Trzecia część koncentruje się na różnych formach szeroko rozumianej społecznej profilaktyki defaworyzacji. Rozważania w tej części mają charakter zarówno ideowy (problematyka równości szans), jak i odwołują się do zaprezentowania konkretnych metod i form pracy, możliwych do zastosowania na różnych poziomach profilaktyki defaworyzacji (kampanie społeczne, psychoedukacja, tutoring, survival oraz oddziaływanie poprzez sztukę). Ponadto został zaprezentowany system pomocy ofiarom grup destruktywnych jako osobom uwikłanym w wielokierunkowe relacje defaworyzujące.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102610 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47149 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37683 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31666 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44568 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63107 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64544 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące wybranych aspektów poradnictwa dla osób z grupy szczególnego ryzyka, z jakimi mamy do czynienia w ciągu naszego życia. Wszelkie przeobrażenia kształtują współcześnie nowy model życia człowieka, w którym każda jednostka jest swego rodzaju indywidualnością, a mianowicie człowieka potrzebującego permanentnego doradztwa na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego. Obecna rzeczywistość charakteryzuje się gwałtownymi przemianami we wszystkich niemal sferach życia. Jednym z założonych celów publikacji jest uwrażliwienie środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji różnych grup społecznych. Ważnym ujęciem pracy jest przedstawienie wpływu poradnictwa zawodowego na kształtowanie się życia osób z niepełnosprawnością, bezdomnych, osób długotrwale bezrobotnych, w szczególności kobiet w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, byłych więźniów, młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Zamiarem autor ów było ukazanie problemów osób z grupy szczególnego ryzyka, jako "głosu praktyków w teorii", dlatego też zaproszono do współpracy osoby pracujące na co dzień z ww. grupami społecznymi. Zaproszono do współpracy również naukowców, którzy zajmują się ową tematyką i mają często inny - bardziej dyskusyjny punkt widzenia pewnych sytuacji społecznych. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano spojrzenie praktyków oraz teoretyków na rolę i znaczenie poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością. Druga część publikacji to próba zaprezentowania wybranej części osób, których problem wykluczenia społecznego może dotyczyć oraz wpływu szeroko rozumianego procesu poradnictwa zawodowego na planowanie własnej przyszłości zawodowej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104541 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48336, 46594 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37305 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63093 (1 egz.)
Book
In basket
"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewnością może służyć animatorom czasu wolnego a także być wykorzystana w procesie dydaktycznym kształcenia studentów na kierunkach przygotowujących do pracy edukacyjno-pedagogicznej i pracy socjalnej". Prof. dr hab. Ewa Syrek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65757 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again