Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(40)
unavailable
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Szymanowski Teodor
(3)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Latoś Agnieszka
(1)
Marczuk Mieczysław
(1)
Motow Irena
(1)
Opora Robert
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Nieletni przestępcy
(15)
Pedagogika resocjalizacyjna
(10)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Pedagogika penitencjarna
(5)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(5)
Więźniowie
(4)
Młodzież
(3)
Patologia społeczna
(3)
Przestępczość
(3)
Więziennictwo
(3)
Agresywność
(2)
Arteterapia
(2)
Autodestruktywność
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Młodzież trudna
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Przestępcy
(2)
Rodzina
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Anoreksja
(1)
Aspiracje
(1)
Bezradność
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko chore na padaczkę
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Handel ludźmi
(1)
Internet
(1)
Kalisz
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leki bez recepty
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mentoring
(1)
Migracje
(1)
Mobbing
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Prawo
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Probacja
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Religijność
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Zaburzenia osobowości
(1)
Zabójcy
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35795 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35797 (1 egz.)
Book
In basket
Książka adresowana jest do szerokiego grona pedagogów resocjalizacyjnych, zwłaszcza tych, którym bliska jest problematyka resocjalizacji wolnościowej. Może być też przydatna w procesie kształcenia pedagogów, a także pracowników socjalnych. Autorzy koncentrują się na bardzo istotnym problemie ewaluacji efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, podkreślając znaczenie ich dojrzałości interpersonalnej oraz rolę wsparcia ze strony środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32509 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka pomaga odpowiedzieć na pytanie: Jak przywrócić człowieka niedostosowanego społecznie do optymalnego egzystowania w społeczeństwie? Skierowana jest nie tylko do pracowników instytucji profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, ale również do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Porusza ważne problemy pomocy ludziom będącym w zasięgu zjawisk patologicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44030 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest próbą ukazania problemów profilaktyki i resocjalizacji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Złożyły się na nią artykuły przedstawicieli różnych środowisk akademickich w kraju, jak i praktyków penitencjarnych dotyczące wielorakich kontekstów oddziaływań resocjalizacyjnych, a zwłaszcza ich skuteczności. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje artykuły ukazujące różne aspekty (prawne, osobowościowe, socjokulturowe) oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Rozdział drugi dotyczy aksjologicznych wymiarów resocjalizacji penitencjarnej oraz innych, mniej znanych systemów penitencjarnych. Rozdział trzeci ukazuje złożoność - uwarunkowań readaptacji społecznej skazanych. Autorom przyświecało zadanie przybliżenia skomplikowanej i wielorako determinowanej problematyki resocjalizacji. Istotnym -jak się wydaje - walorem tej publikacji jest wielokontekstowe ujęcie zagadnienia resocjalizacji penitencjarnej, a zwłaszcza czynników ułatwiających i utrudniających readaptację społeczną skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105136 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie. Fragment Wprowadzenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101488, 101487 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31265 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43540 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63109 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37255 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62287 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46495 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37350 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32219 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62921 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62922 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102198 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47669 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39362 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65574 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47679, 46610 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43541 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63179 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorzy tekstów chcieli ukazać swoje rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i przez pryzmat podjętych badań ilościowych i jakościowych. Publikacja jest podzielona ze względu na poruszaną tematykę na trzy części. Pierwsza część jest poświęcona wybranym zagadnieniom wychowania, opieki i rozwoju. Tempo życia, przemiany jego stylu oraz zmiany w obrębie hierarchii wartości uwidaczniają się między innymi w sferze wychowania młodego pokolenia. Osiągnięcie sukcesu możliwie w najszybszym czasie, stanowiące niekiedy nadrzędny cel współczesnego człowieka, determinuje zastosowanie nowej, przeobrażonej koncepcji wychowania... Część druga prezentowanej publikacji jest poświęcona problemom współczesnej szkoły w aspekcie zagrożeń i wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w propagowaniu zachowań prozdrowotnych. Autorzy tekstów zebranych w trzeciej części publikacji skupili się na tematyce oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej przesłaniem wiodącym jest wyeksponowanie kwestii związanych z profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym oraz zakładowym, ujętych w sposób teoretyczny, metodologiczny oraz praktyczny. Wielowątkowa refleksja odnosi się do różnych zjawisk z obszaru patologii i niedostosowania społecznego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38732 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 35157, 32128 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44914 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64086 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again